Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
29.04.2021

ПОРЯДОК РОЗБЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 2021

Артем Ткаченко – адвокат, учасник молодіжного комітету НААУ – “UNBA NextGen”, експерт з вирішення податкових спорів Усі підприємці очікували, що прийняття нового порядку стосовно підстав зупинення і відмови в реєстрації податкових накладних, а також включення платників до списку  ризикових, істотно змінить підхід податківців в бік прозорості, однак такі сподівання виявилися марними. Своїми необґрунтованими рішеннями податківці […]

Артем Ткаченко – адвокат,

учасник молодіжного комітету НААУ – “UNBA NextGen”,

експерт з вирішення податкових спорів

Усі підприємці очікували, що прийняття нового порядку стосовно підстав зупинення і відмови в реєстрації податкових накладних, а також включення платників до списку  ризикових, істотно змінить підхід податківців в бік прозорості, однак такі сподівання виявилися марними.

Своїми необґрунтованими рішеннями податківці продовжують паралізувати  законну діяльність суб’єктів господарювання, адже в таких випадках покупці позбавлені права на податковий кредит (вирахування сплаченого постачальнику ПДВ) поки заблоковані податкові накладні (надалі – ПН) та/або розрахунки коригування (надалі – РК) не будуть розблоковані й успішно зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі — ЄРПН).

Зважаючи на вказане, проблема зупинення реєстрації й блокування податкових накладних органом контролю не втрачає своєї актуальності, лишаючись каменем спотикання для бізнесу.

Ураховуючи важливість та актуальність теми, у представленому матеріалі розглянемо способи боротьби із зупиненням реєстрації ПН/РК, які умовно можна поділити на такі блоки:

 • подання пояснень та копій документів;
 • оскарження рішень комісії регіонального рівня до ДПС України;
 • оскарження рішень про відмову в судовому порядку.
Реєстрація податкової накладної зупинена

Про факт зупинення реєстрації ПН та/або РК в ЄРПН ви дізнаєтеся з квитанції, яка надходить протягом операційного дня (в електронній формі в текстовому форматі) в автоматичному режимі одночасно і продавцю, і покупцю із зазначенням критеріїв ризикованості, що стали причиною такого блокування.

Фактично саме квитанція є підтвердженням зупинення реєстрації ПН/РК.

Блокуючи податкові накладні, орган контролю визначає ризикованості здійснення операцій самого платника податку одним із восьми критеріїв ризикованості, що визначені в додатку №1 Порядку № 1165 й тлумачаться податківцями надзвичайно широко.

Найпоширенішим у використанні органу контролю є п. 8 Критеріїв ризикованості  (наявність податкової інформації), який наділяє ДПС дискреційними повноваженнями, тобто дає змогу діяти на власних розсуд та блокувати будь-яку ПН/РК, яке «нерівно лежить».

Далі в тексті цієї ж квитанції пропонується надати органу контролю пояснення та копії документів, необхідні для прийняття позитивного рішення про реєстрацію.

На цьому етапі нам потрібно зрозуміти таке:

 • при блокуванні ПН/РК платникові не обійтися без надання пояснень та/або копій документів, щоб «пояснити/підтвердити» операцію, указану в них;
 • незважаючи на те, що більшість випадків зупинення реєстрації є неправомірними, починати судові спори на цьому етапі не варто, оскільки є висока ймовірність, що після отримання пояснень та необхідних підтверджувальних документів, податкова зареєструє відповідні ПН/РК;
 • головною причиною зупинення реєстрації є зарахування платника до категорії ризикових, а тому разом із реєстрацією накладної необхідно паралельно почати боротися за скасування цього статусу, оскільки клеймо «ризикового» призведе до зупинки всіх майбутніх накладних та коригувань, які будуть подавати на реєстрацію.

Подання пояснень для розблокування ПН/РК

Право платника податків на подання копії документів та письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК, реєстрація якої в ЄРПН зупинена, механізм прийняття рішень на основі  підстав їхнього розгляду, здійснюється  відповідно  до порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого наказом Мінфіну України від 12.12.2019 р. № 520 (надалі — Порядок № 520).

Порядком № 520 визначено, що пояснення та копії документів для розблокування ПН/РК необхідно подавати на розгляд до комісії регіонального рівня (ГУ ДПС України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС).

Отже, саме комісія регіонального рівня буде ухвалювати рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

У п. 5 Порядку № 520 наведено перелік необхідних для розблокування документів, до яких належать копії договорів, первинних і розрахункових документів, які умовно можна розділити на дві групи:

1) документи, пов’язані з придбанням та/або виробництвом товарів/послуг із заблокованої ПН/РК;

2) документи, що підтверджують операцію з постачання (відвантаження покупцю, оплату), за фактом якої й було складено заблоковану ПН/РК.

Тож для того, щоб успішного розблокувати ПН/РК, необхідно практично підійти до застосування назви популярної інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», роз’яснюючи, звідки отримано товар (послугу), сировину (тобто відносини з постачальниками), хто безпосередньо задіяний у господарській діяльності (тобто наявність трудових ресурсів та підрядників), де здійснюється господарська діяльність (тобто наявність виробничих ресурсів, обладнання, приміщень), кому реалізовано товар/послугу (тобто відносини з покупцями).

Щодо пояснень, то вони зазвичай подаються у форматі короткого або детального повідомлення.

Детальні пояснення вимагають ретельнішого підходу, оскільки формуються як  окремий документ, який сканують і прикріплюють до повідомлення про подання документів.

Детальні пояснення доцільно поділити на такі частини:

1) історична інформація про компанію (коли вона була створена, хто є власником, директором, бухгалтером, статутний капітал та ін.) з актуальною інформацією;

2) наявність ресурсів для здійснення діяльності за номенклатурою в заблокованій податковій накладній, опис технічних процесів виробництва (придбання);

3) опис подій від моменту укладення договору з контрагентом до блокування податкової  накладної в хронологічному порядку.

Цей етап є напрочуд важливим, оскільки ретельність збору й підготовки необхідної інформації може стати запорукою успіху при розгляді регіональною комісією ДПС уже на ранній стадії.

Самі ж письмові пояснення та копії документів платник подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку (тобто через сервіс «Електронний кабінет платника», єдине вікно подання електронної звітності або за допомогою програми M.E.Doc) у вигляді Повідомлення про подання пояснень і копій документів щодо ПН/РК, реєстрацію яких зупинено (надалі — Повідомлення).

Оскільки формат подання Повідомлення обмежується кількістю символів, то в ньому варто відразу зазначати, що до Повідомлення долучають сканкопії детальних пояснень операції та додатків на відповідній кількості аркушів. Це зумовлено тим, що кількість документів довільного формату,  які додають до Повідомлення, не обмежена.

Копії документів, які долучають до Повідомлення, завіряти не потрібно, бо їх подають відсканованими  у форматі PDF та у вигляді окремих додатків до Повідомлення з відповідним накладанням на них кваліфікованого електронного підпису й печатки (за наявності).

Крім того, варто врахувати також і те, що за допомогою одного пакета документів, що розблоковані («розблокувальним» пакетом документів), ви можете надати пояснення відразу щодо декількох заблокованих ПН/РК, однак це можливо при дотримання однієї з таких умов:

 • ПН/РК складені на одного отримувача — платника податку за одним і тим самим договором;
 • ПН/РК відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів за УКТ ЗЕД або кодами послуг за ДКПП).

Вищенаведений пакет документів необхідно подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК.

Однак поспішати з наданням пояснень та документів не варто, оскільки в визначений  законодавцем термін ви матимете час та можливість для:

 • збору та підготовки необхідних документів, що пояснюють і підтверджують проведення операцій;
 • підготовки детальних пояснень на окремому документі, у якому необхідно широко розписати інформацію про компанію, наявність технічної можливості виконання господарської операції з урахуванням фактичних господарських ресурсів постачальника, послідовність операції, що зумовила реєстрація ПН/РК;
 • оскаржити рішення ДПС про віднесення до ризикових платників.

Слід зауважити, що підготовлені ґрунтовні пояснення на цьому етапі можуть лягти в основу тексту скарги/позову на рішення комісії про відмову реєстрації, на оскарження якого ви матимете обмежені терміни.

Адміністративне оскарження рішення про відмову в реєстрації

Незважаючи на надання пояснень та документів, часто податкова відмовляє в їхній реєстрації. Найпоширенішими причинами винесення Рішення про відмову в реєстрації ПН/РК (надалі – Рішення про відмову) є:

 • ненадання письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної в накладній, реєстрація якої зупинена;
 • ненадання платником копій документів;
 • надання платником податку копій документів, складених із порушенням законодавства, із зазначенням відповідних документів.

Тож, якщо комісія регіонального рівня прийняла негативне для нас рішення, то ми прямуємо далі в напрямку адміністративного оскарження Рішення про відмову, подаючи скаргу до комісії центрального рівня (ДПС України), або ж починаємо судове оскарження (п. 56.1 ПКУ, п. 13 Порядку № 520).

Варто зауважити, що в разі судового оскарження Рішення про відмову, оскаржити його в адміністративному порядку буде неможливо, а тому в цій ситуації все ж доцільно використати перший спосіб оскарження.

Це зумовлено тим, що, на відміну від оскарження податкових повідомлень-рішень, адміністративне оскарження заблокованих ПН/РК часто закінчується успіхом для платника податків, не кажучи вже про швидкість розгляду та зекономлені витрати.

Процедуру адміноскарження описано в Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165 (надалі — Порядок розгляду скарг).

Таку скаргу подають в електронному вигляді протягом 10 робочих днів із дня, наступного за днем отримання Рішення про відмову (п. 56.3 ПКУ, п. 3 Порядку розгляду скарг).

Термін подання Скарги може бути подовжений за правилами та на підставах, визначених п. 102.6 ПКУ.

Платник податків може оскаржити в одній скарзі всі рішення комісії ДПС про відмову в реєстрації ПН/РК, оскільки чинним законодавством не встановлено таких обмежень.

До скарги на Рішення про відмову вам необхідно буде повторно підготувати та додати:

 • копії усіх документів, які підтверджують інформацію, зазначену в ПН/РК;
 • розширені пояснення операцій за відомим нам принципом «Що? Де? Коли?», а також детальний опис порушень прав й інтересів підприємства з боку податкового органу.

Для підготовки Скарги ви можете використати ті ж документи та детальні пояснення, які готували до цього при поданні письмових пояснень, прикріплених до Повідомлення, проте можете її розшити, детальніше описавши особливості здійснення конкретної операції, за якою заблоковано ПН/РК, матеріально-технічне забезпечення, наявність трудових ресурсів тощо. Усе це допоможе переконати контролерів у реальності господарської операції.

Особливу увагу слід звернути на найпоширеніше порушення з боку ДПС – не визначення податковим органом конкретних документів, ненадання яких стало причиною для відмови в реєстрації ПН/РК.

Саму ж форму Скарги визначено додатком 1 до Порядку розгляду скарг.

Водночас разом з уніфікованою формою скарги платник податків може надати документ довільного формату (розширений текст скарги), про який вже згадувалося.

Тож спершу ми заповнюємо визначену форму відповідно до п. 10 Порядку розгляду скарг, де в полі «Інформація про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня» варто коротко описати причини незгоди, а також указати: «Детальні причини незгоди з рішенням комісії викладені у скарзі на … аркушах (скан-копію додається)», після чого ми прикріплюємо додатки та скаргу в довільному форматі.

Скаргу підписує та подає особисто платник податку або його уповноважений представник. Якщо Скаргу підписує та подає вповноважений представник платника ПДВ, то до неї потрібно додати завірену копію документа, який засвідчує повноваження такого представника (п. 9 Порядку розгляду скарг).

У разі відмови, Рішення комісії центрального рівня не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, а тому далі платник податку може звернутися до суду (п. 17 Порядку розгляду скарг).

 

Судове оскарження

 

Якщо ж Скарга до ДПС України результату не дала, то єдиним шляхом захистити інтереси підприємства є звернення до суду. Одразу слід наголосити, що судова практика в цій категорії спорів є досить успішною для платників податків.

У судовому порядку можна оскаржити й рішення комісій центрального рівня, і регіонального рівня.

Водночас логічним буде спершу оскаржити рішення регіонального рівня, яке передувало прийняттю рішення комісією центрального рівня або ж одночасно оскаржувати два рішення.

Термін судового оскарження рішень органу контролю про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН становить:

 • 1095 днів із дня отримання такого рішення, якщо до подання позовної заяви платником не проводилася процедура адміністративного оскарження;
 • три місяці, якщо попередньо подавалася скарга до комісії центрального рівня та за умови, якщо рішення органу контролю за результатами розгляду скарги було прийнято та вручено платнику податків у терміни, установлені ПКУ;
 • шість місяців, якщо попередньо подавалася скарга до комісії центрального рівня та за умови, що рішення органу контролю за результатами розгляду скарги не було прийнято та/або вручено платнику податків у терміни, установлені ПКУ.

Із позовною заявою традиційно потрібно звертатися до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням платника податку або за місцезнаходженням податкового органу (ч. 1 ст. 25 КАСУ).

Відповідачами у справі будуть:

 • орган, який прийняв рішення про блокування ПН/РК;
 • центральний орган виконавчої владиу сфері податків в Україні;

Подаючи позовну заяву, потрібно сплатити судовий збір, який нараховують за  кожну вимогу немайнового характеру.

Доводячи протиправність рішення комісії ДПС про блокування ПН/РК, варто попіклуватися про доказову базу. Тобто з позовною заявою треба подати всі необхідні документи, які надавали вам раніше ДПС, або з нові докази, за даними яких суд зможе перевірити, чи є реальними господарські операції платника податків.

Варто також пам’ятати, що в одному позові можна об’єднати вимоги про реєстрацію декількох ПН/РК, однак у кожному конкретному випадку потрібно аналізувати справу.

Позовні вимоги варто сформулювати в такий спосіб:

1)  Визнати протиправним та скасувати рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у _________ області про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № ______/_______ від __.__.20__ року про відмову в реєстрації податкової накладної № ___ від __.__.20__ року.

2)  Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, складену ТОВ «_____» (місцезнаходження: ________, код ЄДРПОУ ______)  податкову накладну № ____ від __.__.20__ року, датою її первинного подання платником податків на реєстрацію.

Слід зауважити, що розгляд такої категорій справ зазвичай відбувається в порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення та (або) виклику учасників справи та проведення судового засідання на підставі наявних матеріалів справи, а отже, доцільно відразу підготувати вагомі аргументи в позовній заяві, забезпечивши суд усіма необхідними доказами. Водночас не забувайте проаналізувати судову практику, що дозволить успішно захистити інтереси вашого клієнта.