Особливості захисту прав дитини в ЄСПЛ: процедурні гарантії
Огляд посібника
Публікації лекторів
22.09.2022

Особливості захисту прав дитини в ЄСПЛ: процедурні гарантії «МакМайкл проти Сполученого Королівства»

(McMichael v. United Kingdom), заява No 16424/90

  1. Що стосується другого заперечення Уряду, Суд вказує на різницю в характері інтересів, захищених пунктом 1 статті 6 і статтею 8. Так пункт 1 статті 6 забезпечує процедурну гарантію, а саме «право на суд» у визначенні «цивільних прав та обов’язків»; але статті 8 притаманна не лише процесуальна вимога, вона стосується адміністративних процедур, а також судових проваджень, є допоміжною до більш широкої мети – забезпечення належної поваги, зокрема, до сімейного життя. Різниця між цілями, що переслідуються відповідними гарантіями, передбаченими пунктом 1 статті 6 і статтею 8 може, з огляду на конкретні обставини, виправдовувати розгляд одного і того ж набору фактів за обома статтями (ст.6, ст.8).

Що стосується цієї справи, факти, на які скаржилися, впливали не лише на ведення судового провадження, учасником якого був другий заявник, але і на «фундаментальний елемент сімейного життя» двох заявників. У цій справі Суд вважає за доцільне вивчити факти також відповідно до статті 8.

  1. Уряд вже визнав у контексті пункту 1 статті 6 несправедливий характер провадження через певну неможливість другої заявниці або першої заявниці, яка виступає її представником, побачити певні документи, що стосуються слухання стосовно дітей.

Суд, з огляду на ці зауваження, вважає, що з цього погляду процес прийняття рішень, що визначає режим опіки та доступу щодо А., не забезпечував необхідного захисту інтересів заявників, як гарантується статтею 8.

«М. та М. проти Хорватії» (M. and M. v. Croatia), заява No 10161/13

  1. Крім того, він повторює, що, хоча стаття 8 не містить явних процедурних вимог, процес прийняття рішень повинен бути справедливим і таким, щоб забезпечити належну повагу інтересам, захищеним статтею 8 Конвенції. Зокрема, у низці справ про догляд за дітьми Суд перевіряв, чи були батьки достатньо залучені до процесу прийняття рішень, з метою встановлення, чи були порушені їхні права відповідно до статті 8.
  2. Беручи до уваги статтю 12 Конвенції про права дитини (див. пункти 94 та 97 вище, зокрема параграф 32 Загального коментаря No 12 (2009) щодо права дитини бути почутою), Суд вважає, що ті самі міркування застосовуються mutatis mutandis у будь-яких судових чи адміністративних провадженнях, що стосуються прав дітей відповідно до статті 8 Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, у таких випадках не можна сказати, що діти, здатні формувати власні погляди, були достатньо залучені до процесу прийняття рішень, якщо їм не було надано можливості бути почутими і у такий спосіб висловити свою думку.
  3. Що стосується цієї справи, Суд зазначає, що провадження тривало більш ніж чотири роки та три місяці. З огляду на свою прецеденту практику, Суд вважає, що одного лише цього факту було б достатньо для того, щоб встановити, що держава-відповідач не виконала своїх позитивних зобов’язань згідно зі статтею 8 Конвенції, навіть якщо факти цієї справи не потребували більшої оперативності, ніж це зазвичай вимагається у справах по догляду за дітьми.

«Зе. Дж проти Литви» (Z.J. v. Lithuania), заява No 60092/12

  1. Суд зауважує, що, хоча стаття 8 Конвенції не містить чітких процедурних вимог, процес прийняття рішень, пов’язаний із заходами втручання, повинен бути справедливим та таким, щоб забезпечити належну повагу інтересів, що захищаються статтею 8. Суд повинен визначити, чи, з огляду на обставини справи і, особливо, важливість прийнятих рішень, заявник брав участь у процесі прийняття рішень, розглянутого загалом, тією мірою, достатньою для забезпечення його необхідними захистом його інтересів.

Загальний коментар до підпункту:

  1. Ми можемо побачити, що у справах щодо дітей необхідне дотримання процедурних гарантій, які можуть стосуватись залучення осіб, втручання в права яких відбувається до прийняття відповідного рішення, надання можливості дитині висловити свою думку.
  1. Також такими гарантіями може бути і саме питання обґрунтованості прийнятого рішення або справедливості процесу під час його прийняття.
  2. Важливо, що такі гарантії охоплюють не тільки судові, а й адміністративні процедури, що необхідно враховувати в практичній діяльності, наприклад вирішенні питання щодо дотримання прав дитини.

Джерело: "Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини" — тематичний посібник, автором якого є Павло Пархоменко — голова Бахмацького районного суду Чернігівської області, лектор Вищої школи адвокатури НААУ, зокрема, базового курсу з основ дружнього до дітей правосуддя і спецмодулів проєкту “Адвокат дитини: від новачка до профі”.

Посібник* доступний для ознайомлення і завантаження за посиланням: https://bit.ly/3IDqjqS

Зареєструватися на майбутні заходи лектора:

  • Вебінар: Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ: особливі гарантії захисту https://bit.ly/3r43epf

* Посібник видано в межах проєкту, що реалізується ГО «ВГЦ «Волонтер» спільно з МКР з питань правосуддя щодо неповнолітніх за підтримки Представництва ДФ ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.