Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
09.11.2022

Оскарження лікарем акушер – гінекологом правомірності догани за надану допомогу при пологорозрішенні

Огляд судової практики підготувала: адвокат Бабенко Яна, член Центру медичного права ВША НААУ

Постанова Верховного Суду у справі №679/1047/20 від 17 жовтня 2022 року щодо оскарження лікарем акушер – гінекологом правомірності догани за надану допомогу при пологорозрішенні

Фактичні обставини: у серпні 2020 року позивачка звернулася до суду з позовом до Комунального некомерційного підприємства Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» (далі – КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин») про визнання незаконним та скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення, відшкодування моральної шкоди.

На обґрунтування позову посилалася на таке. З 26 листопада 2018 року по теперішній час вона працює на 0,5 ставки завідувачем жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки та 0,5 ставки лікаря акушер-гінеколога кабінету патології шийки матки жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин».

Наказом директора КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» від 14 травня 2020 року №134-1 «Про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності» до неї, як завідувачки жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки (лікаря акушер-гінеколога патології шийки матки консультативно-діагностичної поліклініки, за сумісництвом), застосовано дисциплінарне стягнення у виді догани за невиконання розпорядження директора щодо заборони прийняття пологів в АГВ лікарями акушер-гінікологами жіночої консультації КДП та без погодження директора КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», завідувача АГВ та без інформування чергового лікаряря АГВ, чим порушила пункти 2.39, 2.58, 2.64, 2.65 посадової інструкції лікаря акушер-гінеколога кабінету патології шийки матки жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» та пунктів 2.32, 2.21, 2.24 посадової інструкції лікаря акушер-гінеколога кабінету патології шийки матки жіночої консультації та пункт 4.1.2 «Правил внутрішнього трудового розпорядку КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин», схвалені конференцією трудового колективу від 12 червня 2018 р.

Наказ вважала необґрунтованим і незаконним, оскільки в пункті 2.13 посадової інструкції лікаря акушер-гінеколога кабінету патології шийки матки жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» передбачено, що лікар такої спеціалізації та кваліфікації зобов`язаний надавати ургентну акушерсько-гінекологічну допомогу згідно з затвердженим графіком, брати участь в оперативних втручаннях, які проводяться в акушерсько-гінекологічному відділенні, надавати допомогу при пологорозрішенні.

17 квітня 2020 р. вона надавала допомогу як лікар акушер-гінеколог, а не завідувачка жіночої консультації, при пологорозрішенні для відповідної пацієнтки, згідно з вільним вибором останньої лікуючого лікаря. Така допомога надавалася у вільний від основної роботи час пацієнтці відповідно до поданої нею заяви про добровільний вибір лікувального закладу та лікуючого лікаря. Вона (позивачка) погодилася надавати акушерсько-гінекологічну допомогу для цієї пацієнтки, про що поставила на означеній заяві свій особистий підпис. Жодних негативних наслідків від прийняття пологів не наступило, породілля та дитина здорові.

З 01 січня 2019 року в Україні функції директора та медичного директора чітко розмежовано. Директор закладу займається питаннями господарської діяльності, а медичний директор винятково питаннями медицини. З огляду на зазначене директор КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» не наділений повноваженнями на управління медичним процесом, тому останній не уповноважений забороняти прийняття пологів в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» лікарями акушер-гінекологами жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки.

Такими функціями наділений виключно медичний директор КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин».

З урахуванням наведеного позивачка просила визнати незаконним та скасувати наказ директора КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» від 14 травня 2020 року № 134-1 «Про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності» та стягнути з відповідача на свою користь 349 470,00 грн на відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним притягненням до дисциплінарної відповідальності.

Позиція судів першої та апеляційної інстанції. Рішенням Нетішинського міського суду Хмельницької області від 31 березня 2021 року, залишеним без змін постановою Хмельницького апеляційного суду від 29 червня 2021 року, в задоволенні позову відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, виходив з такого. Позивачка не є працівником акушерсько-гінекологічного відділення, тому до чергувань не залучалась. Посадова інструкція завідувача жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» не передбачає участі завідувача в пологорозрішенні.

Посилання позивачки на її право надавати допомогу при пологорозрішенні відповідно до вимог пункту 2.13 розділу 2 «Завдання та обов`язки» посадової інструкції лікаря акушера-гінеколога кабінету патології шийки матки жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» є безпідставними, оскільки розпорядженням директора. заборонено прийняття пологів в акушерсько-гінекологічному відділенні лікарями акушер-гінекологами жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки та прийняття пологів без погодження з директором КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», завідувача акушерсько-гінекологічного відділення та без інформування чергового лікаря акушерсько-гінекологічного відділення.

Крім того, позивачка не заперечувала факту обізнаності із забороною приймати пологи в акушерсько-гінекологічному відділенні, однак свідомо проігнорувала таку заборону, що є прямим порушенням посадових інструкцій та правил внутрішнього трудового розпорядку КМЗ Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», невиконання розпоряджень директора КМЗ Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин».

Правовий висновок Верховного Суду по суті вимог касаційної скарги

  1. Щодо неправильного застосування норм матеріального права у питанні правомірності накладення на позивачку дисциплінарного стягнення

Для правомірного накладення дисциплінарного стягнення роботодавцем необхідна наявність сукупності таких умов: порушення має стосуватися лише тих обов`язків, які є складовими трудової функції працівника чи випливають з правил внутрішнього трудового розпорядку. Невиконання чи неналежне виконання працівником трудових обов`язків має бути винним, скоєним умисно або з необережності.

Відповідно до контракту від 22 квітня 2019 року, укладеного між Нетішинською міською радою та ОСОБА_2 , останній призначений на посаду директора КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» та здійснює поточне управління (керівництво) вказаним підприємством, а також має право видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» (т. 1, а. с. 43).

Згідно з пунктом 4.1.2. правил внутрішнього трудового розпорядку КМЗ Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» працівники вказаної установи зобов`язані дотримуватись дисципліни праці – основи порядку в підрозділах медико-санітарної частини (вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого часу, використовувати весь час для виробничої праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця тощо) (т. 1, а. с. 169).

Суди встановили, що позивачка була обізнана з розпорядженням директора КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин щодо заборони приймання пологів лікарями, що не входять до акушерсько-гінекологічного відділення. З урахуванням наведеного, суди першої та апеляційної інстанцій, дійшли правильного висновку, що позивачка не є працівником акушерсько-гінекологічного відділення, до чергувань не залучалась, а тому прийняла пологи в акушерсько-гінекологічного відділення всупереч розпорядженню директора КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» щодо заборони приймання пологів лікарями, що не входять до акушерсько-гінекологічного відділення.

З такими висновками судів попередніх інстанцій погоджується й Верховний Суд, у зв`язку з чим відхиляє доводи касаційної скарги про неправильне застосування норм матеріального права у питанні правомірності накладення на позивачку дисциплінарного стягнення.

  1. Щодо відсутності висновку Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, а саме статті 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», зокрема щодо можливості обмеження внутрішніми документами закладу охорони здоров`я прав людини на вільний вибір лікаря; Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуску 78 «Охорона здоров`я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 29 березня 2002 року № 117, в аспекті можливості втручання директора медичного закладу у медичні процеси.

Згідно зі статтею 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров`я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

Відповідно до розділу 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуску 78 «Охорона здоров`я» директор керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров`я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов`язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров`я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров`я кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу.

Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров`я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров`я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров`я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Згідно з пунктом 6 частини сьомої контракту від 22 квітня 2019 року директор здійснює поточне управління (керівництво) вказаним підприємством, а також має право видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин».

Відповідно до пункту 4.1.2. «Правил внутрішнього трудового розпорядку Комунального медичного закладу Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин»» працівники зобов`язані дотримуватись дисципліни праці, основи порядку в підрозділах медико-санітарної частини (вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого часу, використовувати весь час для виробничої праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця тощо).

Правилами внутрішнього трудового розпорядку передбачено, що графіки чергувань затверджуються щомісячно та доводяться до працівників акушерсько-гінекологічного відділення не пізніше ніж за два тижні. Таким чином, порушення відповідачем норм трудового законодавства судом не встановлено.

Заявниця не зазначає, який саме висновок має бути сформовано Верховним Судом у спірних правовідносинах щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, а Верховним Судом самостійно не встановлено, що у судовій практиці, яка склалася у подібних правовідносинах, існують підстави, які б вказували на наявність проблеми, що може бути вирішена, шляхом формулювання нової правової позиції. Верховний Суд звертає увагу, що предметом спору у цій справі є правомірність накладення на позивачку як лікаря лікувального закладу дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни. Водночас предметом регулювання статтею 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» є право пацієнта, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, на вільний вибір лікаря.

Отже, зважаючи на предмет спору у цій справі, суд не має підстав формулювати висновок щодо правил застосування статті 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я».

  1. Щодо не врахування судами того, що позивачка надавала медичну допомогу для пацієнтки в ургентному порядку відповідно до статті 37 «Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях», Закону України «Про охорону здоров`я», на момент прибуття пацієнтки у медичний заклад, почалися незворотні процеси пологорозрішення та вона була зобов`язана надати відповідну медичну допомогу, оскільки діяла в стані крайньої необхідності, а в посадових інструкціях відсутня інформація стосовно заборони для неї надавати медичну допомогу при пологорозрішенні.

За правилами надання медичної допомоги при пологах в акушерсько-гінекологічному відділенні така медична допомога надається черговою акушерською бригадою. Встановлено, що заявниця не була уповноважена надавати відповідну медичну допомогу, фактично надавала таку допомогу хоча і на прохання пацієнтки, проте по суті з власної ініціативи, без додержання правил залучення медичного персоналу для надання відповідної медичної допомоги. Отже, Верховний Суд відхилив ці доводи позивачки.

  1. Аргументи касаційної скарги про те, що в посадовій інструкції лікаря акушера-гінеколога кабінету патологи шийки матки жіночої консультації консультативно-діагностичної поліклініки КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» в пункті 2.13 розділу 2 «Завдання та обов`язки» зазначена можливість «надавати ургентну акушерсько-гінекологічну допомогу згідно з затвердженим графіком, брати участь в оперативних втручаннях, які проводяться в акушерсько-гінекологічному відділенні, надавати допомогу при пологорозрішенні», Верховний Суд відхиляє, оскільки згідно з графіком чергувань лікарів акушерів-гінекологів в акушерсько-гінекологічному відділенні впродовж квітня 2020 року позивачка до чергувань не залучалася.
  2. Доводи касаційної скарги про те, що судами не встановлено, чи діяв директор КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» в межах своїх повноважень, забороняючи надавати медичну допомогу породіллі позивачкою, є необґрунтованими, оскільки відповідно до пункту 6 частини сьомої контракту від 22 квітня 2019 року директор здійснює поточне управління (керівництво) вказаним підприємством, а також має право видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин».

З огляду на те, що оскаржувані судові рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень – без змін.