Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
04.05.2020

Оплата праці медичних працівників в умовах коронавірусу та нормативна «перчинка» про маски

У межах співпраці ВША НААУ та Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ продовжуємо розкривати актуальні питання царини медичного права. У зв’язку із ситуацією, яка складалась у світі, зокрема в Україні, з пандемією COVID-19 продовжуємо серію публікацій COVID-19 і права людини. Матеріал підготувала Ірина Сенюта — адвокат, доктор юридичних наук, доцент, голова Комітету медичного […]

У межах співпраці ВША НААУ та Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ продовжуємо розкривати актуальні питання царини медичного права. У зв’язку із ситуацією, яка складалась у світі, зокрема в Україні, з пандемією COVID-19 продовжуємо серію публікацій COVID-19 і права людини.

Матеріал підготувала Ірина Сенюта — адвокат, доктор юридичних наук, доцент, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, професор Школи права УКУ, лектор ВША НААУ, керуючий партнер АО «MedLex», член Правління EAHL, головний редактор журналу «Медичне право».

Оплата праці медичних працівників в умовах коронавірусу та нормативна «перчинка» про маски

Система охорони здоров’я з квітня 2020 р. зазнала ще більших випробувань, адже на пандемію COVID-19 нашарувалась медична реформа, а саме з 1 квітня 2020 стартував другий етап реформи. Ії відлуння вже відчутне, адже удар вкотре прийшов на медичних працівників, які отримали кошти менші, ніж було до квітневих трансформацій. Тому є численні «спалахи» невдоволення у ЗМІ, соціальних мережах щодо виплати заробітної плати.

І. Оплата праці медичних працівників в умовах коронавірусу

У п. 10 р. І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»» №553-ІХ від 13.04.2020 р. (набрав чинності 18.04.2020) передбачено створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину. Кошти, зокрема, спрямувати:

а) додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів;

б) надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. Тут варто нагадати, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи в осередках інфекційних хвороб тощо), належать до професійних захворювань.

На виконання зазначеного Закону №553-ІХ прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» від 22.04.2020 р. №302 (набрала чинність 25.04.2020). У цій Постанові чітко прописано спрямування коштів на вказані в Законі №553-ІХ додаткові доплати до заробітної плати та надання одноразової грошової допомоги.
Попри це звертаємо увагу, що відповідно до абз. 2 підпункту 2 пункту 5 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” (на сьогодні абз. 2 підпункту 2 пункту 5 розділу II виключено) було розроблено Постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 23.03.2020 №246. У цій Постанові КМУ №246 передбачено, що додаткові доплати медичним працівникам у розмірі до 200 відсотків посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок пропорційно відпрацьованому часу.

Кілька зауваг: а) на офіційному сайті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2020-%D0%BF Постанова №246 позначена як така, що не набрала чинності; б) на офіційній базі Ліга.Закон вказано, що Постанова №246 чинна https://ips.ligazakon.net/document/KP200246; в) звертаємо увагу на різницю в сумі доплат, адже у Постанові №246 вказано про 200 відсотків посадового окладу, проте ні в Законі №553-ІХ, ні в Постанові КМУ №302 не передбачено розмір; г) ще привертає увагу умова виплат ― пропорційно відпрацьованому часу, про те знову ж ні Закон №553-ІХ, ні Постанова КМУ №302 не містить такого обмеження.

Аналіз нормативної базі далі привертає увагу на ще один документ — Постанову Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 р. № 211 (назва чинна на сьогодні). До цієї Постанови було внесено зміни від 18.04.2020 р., якими було встановлено на визначений у цій постанові період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до завершення здійснення цих заходів встановлюються додаткові доплати медичним та іншим працівникам, що зазначені у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 року N 246, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок пропорційно відпрацьованому часу. Станом на сьогодні Постанова №211 чинна і містить обмежування про пропорційність відпрацьованому часу і містить посилання на постанову з «сумнівною чинністю».

Слід пам’ятати і про Наказ МОЗ України «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року» від 02.04.2020 №768 (чинний на сьогодні). Наголосимо, що цей наказ чітко визначає доплату в розмірі трьох окладів і без обмежування пропорційністю відпрацьованого часу проте з чітким окресленням березень 2020 р. При формуванні цього Наказу МОЗ № 768 не може не дивувати те, що він у преамбулі містить таку підставу як Постанова КМУ № 211, а отже, дисоную з нею, зокрема в частині розміру доплати.

Не забуваймо і про Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб» від 2 червня 2003 року N 145 (чинний на сьогодні). У цьому Наказі передбачено, що за умови встановлення Кабінетом Міністрів України в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб на відповідних територіях карантину в порядку, визначеному ст. 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”:
а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемій та лікуванням захворювань людей, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу. Медичним та іншим працівникам, які зайняті на інших роботах з ліквідації епідемій і спалахів, здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі двох схемних посадових окладів (тарифних ставок) пропорційно відпрацьованому часу.

Перелік посад працівників, яким здійснюється доплата в розмірі трьох або двох посадових окладів (тарифних ставок), затверджується Міністерством охорони здоров’я України. Знову ж нагадаємо, що COVID-19 включено до переліку особливо небезпечних інфекційних хвороб згідно з Наказом МОЗ України від 25.02.2020 р. №521.
Яка мета прийняття нормативного «вінегрету», створення на практиці хаосу з виплатами та їх умовами залишиться риторичним питанням…

Відтак, за результатами аналізу наводимо такі практичні поради:

1. За березень 2020 р. додаткові доплати до заробітної плати мають медичні та інші працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у розмірі трьох окладів (тарифних ставок). Наголосимо, що не повинно бути жодних обмежень у вигляді пропорційно відпрацьованого часу.
2. Персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я.
3. Перелік посад медичних працівників та інших працівників, які мають право на доплату за березень 2020 р. затверджений Наказом МОЗ України від 02.04.2020 р. № 768.

Не менш цікавим видається питання, яким чином буде здійснюватись оплата за роботу в умовах коронавірусу, приміром за квітень, з огляду на те, що карантин продовжено до 11 травня відповідно до Постанови КМУ №211.
З брифінгу Міністра охорони здоров’я за 02.05.2020 р. відомо, що з квітня лікарі будуть отримувати оплату послуг за пакетом COVID-19, ухваленим КМУ. Пошук затвердженого акта дає підстави твердити, що є лише проєкт Постанови Уряду, що перебуває на громадському обговоренні. Детальніше за посиланням на офіційний сайт МОЗ України: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-vzhittja-nevidkladnih-zahodiv-schodo-zabezpechennja-derzhavnih-finansovih-garantij-medichnogo-obslugovuvannja-pacientiv-z-gostroju-respiratornoju-hvoroboju-covid-19
На офіційному сайті Національної служби здоров’я України також йдеться про те, що Кабінет Міністрів прийняв відповідну постанову, якою затвердив в рамках Програми медичних гарантій окремі пакети з надання медичних послуг пацієнтам з підозрою або встановленою коронавірусною хворобою (COVID-19). Детальніше див: https://nszu.gov.ua/novini/nszu-platitime-likarnyam-za-likuvannya-paciyentiv-z-covid-19-236

23.04.2020 р. на громадському обговоренні з’явилась Постанова КМУ «Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам». Зокрема, в проєкті Постанови КМУ йдеться про те, що кошти, передбачені для закупівлі медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – коронавірусна хвороба (COVID-19) насамперед спрямовуються на:

1. здійснення додаткових доплат (винагород) працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати відповідно до законодавства;
2. забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, необхідними для надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19) відповідно до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», затвердженого Міністерством охорони здоров’я, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель Міністерством охорони здоров’я.
Отож, очікуємо прийняття постанови та необхідних доплат медичним працівникам.
Але все ж важко зрозуміти нормотворця: яка мета такої нормативної «еквілібристики»: заплутатись чи заплутати?!

ІІ. Нормативна «перчинка»: чи треба носити маски за законодавством України

У п.п. 1 п.2 Постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 № 211 передбачено, що з 6 квітня 2020 р. до 11 травня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, заборонено.

Проте, якщо проаналізувати Додаток № 6 «Раціональне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) при захворюванні на COVID-19» до Наказу МОЗ України «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» від 28.03.2020 р. № 722, то для загального населення у громадських місцях (наприклад, школи, торгові центри, вокзали) особам без респіраторних симптомів при будь-якій діяльності засобів індивідуального захисту не потрібно. Зрозуміло, що йдеться і про маски.
Відповідно до п. 2 Листа Міністерства юстиції України «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії» від 26.12.2008 N 758-0-2-08-19 у разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами – вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що має більшу юридичну силу. Отож, слід застосовувати постанову Уряду.

Проте лише 30 квітня 2020 р. МОЗ України видає наказ № 994 «Про внесення змін до додатку 6 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»», яким ці нормативні постулати для загального населення вилучає. Усі пацієнти в закладах охорони здоров’я повинні носити маски, а медичні працівники залежно від відділення і закладу, в якому надається медична допомога, та обсягу медичної послуги, обов’язково повинні носити медичну маску чи респіратор.  Чи може це впливати на результати судових розглядів і ухвалених рішень – так, і вже є практика.  Про це все і про багато інших сегментів коронавірусної нормативної мозаїки говоритимемо на травневих заходах.

Будьте здорові! Бережіть себе й оточуючих!