Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
05.10.2021

Огляд нового порядку призначення позапланових перевірок у сфері містобудування на підставі звернень громадян

Курчин Олег Геннадійович, заслужений юрист України, доктор юридичних наук

Так, до позитивних нововведень у системі архітектурно-будівельного контролю та нагляду на перехідний період, запроваджених постановою КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» № 303 від 29.03.2021, можна віднести новий порядок розгляду звернень фізичних і юридичних осіб про порушення у сфері містобудування.

Для прикладу, раніше розгляд скарг у сфері містобудування відбувався шляхом направлення засобами поштового зв’язку фізичною або юридичною особою скарги з викладенням обставин правопорушення на певному об’єкті будівництва та проханням провести орган архітектурно-будівельного контролю позапланову перевірку. Контролюючий орган, отримавши таку скаргу, перевіряв наявність обов’язкових формальних реквізитів, до яких належали прізвище, ім’я, по батькові, підпис і зворотна адреса листування, і зобов’язаний був відреагувати на таке звернення. Слід відмітити, оскільки до скарги не додавались документи заявника, а контролюючий орган не був уповноважений встановлювати особу скаржника, то вказаний порядок розгляду звернень надавав можливість зацікавленим особам надсилати скарги анонімно з метою направлення перевірки на об’єкт будівництва, що призводило до систематичних зловживань і маніпуляцій у сфері містобудування, і проведень безпідставних позапланових перевірок.

Наразі з реформою у сфері містобудування відбулися позитивні зміни і в розгляді звернень про порушення у сфері містобудівної діяльності.

Відповідно до п. 71  Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю встановлено, що з метою розгляду отриманих звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб’єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності при органі державного архітектурно-будівельного контролю утворюється комісія щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності.

Комісія розглядає звернення протягом десяти робочих днів з дати їх надходження за участю заявника та замовника або їхніх представників. Під час засідання комісії сторони можуть надавати свої пояснення до скарги та долучати документи або інші матеріали.

Варто зазначити, що у скаргах краще вказувати контактний номер телефону та просити повідомити про дату і час розгляду звернення за контактним номером, оскільки розміщення на офіційному сайті контролюючого органу оголошення про заплановане засідання комісії є належним повідомленням про призначення розгляду звернення.

У випадку першої неявки скаржника на засідання комісії з розгляду поданого звернення у сфері містобудівної діяльності засідання відкладається на іншу дату, а у випадку повторної неявки така скарга залишається без розгляду. Варто зазначити, що неявка замовника, щодо якого надійшла скарга, або його представника не перешкоджає розгляду скарги без їх участі.

Рішення про наявність або відсутність підстав для проведення позапланової перевірки приймається після заслуховування доводів сторін колегіальним рішенням комісії та оформлюється вказане рішення відповідним висновком.

Таким чином, новий порядок розгляду звернень громадян про порушення суб’єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності є вагомим кроком у формуванні прозорої сфери архітектурно-будівельного контролю, оскільки виключає випадки проведення перевірок суб’єктів господарювання за безпідставними скаргами та анонімними зверненнями, та одночасно надає можливість під час засідання визначити обґрунтованість позапланової перевірки, а також необхідність її проведення на підставі звернення, що позитивно впливає на захист прав та інтересів всіх учасників сфери містобудування під час будівництва об’єктів.