Обчислення вислуги років, в тому числі пільгової, військовослужбовців
Ірина Подкопаєва, адвокат, член Центру трудового права та соціального забезпечення
Матеріали заходів
10.07.2024

Під час фахової дискусії, що відбулася у Вищій школі адвокатури НААУ, адвокат, член Центру трудового права та соціального забезпечення Ірина Подкопаєва приділила увагу питанню обчислення вислуги років, в тому числі пільгової, військовослужбовців.

Так, лектор акцентувала увагу учасників, що протягом 2022 – 2024 років до чинного законодавства, що регулює питання обчислення вислуги років військовослужбовців, були внесені зміни, в результаті чого змінилась і судова практика розгляду спорів щодо пільгового обчислення вислуги років.

У статті 17-1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262 зазначається, що Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Такий Порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 (далі – постанова № 393).

Щодо військовослужбовців Збройних Сил України питання обчислення вислуги років регулюються Положенням про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, затвердженим наказом Міністерства оборони України № 530 від 14.08.2014 (далі – наказ № 530). 

Вищезазначені підзаконні нормативно-правові акти передбачали пільгове обчислення вислуги років військовослужбовців залежно від особливостей несення служби із розрахунку:

а) один місяць служби за три місяці;

б) один місяць служби за два місяці;

в) один місяць служби за півтора місяця;

г) один місяць служби за сорок днів.

У спорах щодо відмови у пільговому обчисленні вислуги років Верховний Суд сформував сталу «позитивну» практику.

Зокрема, Верховний Суд дійшов до висновку, що у зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.

Статтею 57 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХІІ передбачено, що пільги по обчисленню стажу за час перебування у складі діючої армії, та встановлює, що час служби зараховується до стажу роботи на пільгових умовах, у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсії за вислугою років військовослужбовцям.

Право на пенсію за вислугу років не ставиться в залежність від наявності відповідної кількості виключно календарної вислуги й при призначенні пенсії згідно пункту «а» статті 12 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року № 2262-ХІІ (далі також - Закон №2262-ХІІ) має бути враховано вислугу років у пільговому обчисленні.

У постанові Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 14 квітня 2021 у справі № 480/4241/18 Верховний Суд дійшов висновку про те, що передбачена Порядком № 393 можливість пільгового зарахування окремих видів служби спрямована на реалізацію Закону №2262-ХІІ і положенням цього Закону не суперечить.

Детальніше з вищезазначеними висновками Верховного Суду можна ознайомитись у постановах від 05 червня 2018 року у справі № 348/347/17, від 30.07.2019 у справі № 346/1454/17, від 02.04.2020 у справі № 185/4140/17, від 18.01.2023 у справі № 1.380.2019.003739, від 01 серпня 2023 року у справі № 761/19074/17, від 05.10.2023 у справі № 300/5663/21.

16 лютого 2022 року до постанови Кабінету Міністрів України № 393 були внесені зміни, які набрали чинності з 19 лютого 2022 року (постанова Кабінету Міністрів України № 119).

Змінами передбачалось, що для призначення пенсії здійснюється обчислення календарної вислуги років (пункт 2-1 Постанови № 393), а для визначення розміру пенсії – вислуга років зараховується на пільгових умовах (абзац перший пункту 3 Постанови № 393).

З огляду на вищезазначені зміни, у постанові Верховного Суду від 31 серпня 2023 року у справі № 200/4951/22 була сформульована нова правова позиція, за якою для призначення пенсії за вислугу років за Законом № 2262-ХІІ календарна вислуга років могла бути зарахована на пільгових умовах відповідно до Порядку № 393 в редакції, чинній до внесення змін постановою Кабінету Міністрів України № 119 від 16 лютого 2022 року.

Враховуючи те, що станом на дату звернення позивача (1 листопада 2022 року) із заявою … для призначення пенсії за вислугу років за Законом № 2262-ХІІ діяла нова редакція підпункту «а» пункту 3 Порядку № 393, то суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про відсутність підстав для зарахування на пільгових умовах позивачу час проходження служби, протягом якого він брав участь в антитерористичній операції, до вислуги років для призначення пенсій, оскільки такий період враховується тільки для визначення розміру пенсії.

З повним текстом постанови Верховного Суду можна ознайомитись за посиланням: https://tinyurl.com/483s8wtz

Тобто, для вирішення питання пільгового чи календарного обчислення вислуги років при призначенні пенсії вирішальне значення має дата звільнення військовослужбовця з військової служби і чинна редакція пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України № 393 на момент звільнення.

Але така правова позиція не є одностайною серед суддів Верховного Суду, оскільки у справі № 160/888/23 була висловлена окрема думка судді, за якою питання пільгового обчислення вислуги років для визначення розміру пенсії суперечить нормам Закону України № 2262, оскільки Закон передбачає право на пільгову вислугу років саме при призначенні пенсії, а не при обчисленні її розміру.

З повним текстом окремої думки судді Верховного Суду від 27.03.2024 у справі № 160/888/23 можна ознайомитись за посиланням: https://tinyurl.com/2pfx97k4

04 травня 2024 року до статті 17-1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» були внесенні зміни, якими вказану статтю доповнено новими частинами.

Зокрема, у частині 2 статті 17-1 Закону № 2262 визначені категорії осіб, які мають право на пільгове обчислення вислуги років та деталізовані періоди військової служби, що підлягають такому пільговому обчисленню.

Так, на пільгових умовах особам із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, зазначеним у пунктах "б"-"д", "ж", "з" статті 1-2 цього Закону, до вислуги років зараховується участь у бойових діях у воєнний час, під час дії воєнного стану; час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції; період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; час проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України – один місяць служби за три місяці.

Кабінет Міністрів України може визначати інші підстави та порядок обчислення вислуги років на пільгових умовах, крім тих, що передбачені частиною другою цієї статті.

18 травня 2024 року до статті 17-1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» були внесенні зміни, якими частина друга статті 17-1 – викладена в новій редакції, а частина третя - виключена.

За новою редакцією частини другої статті 17-1 Закону № 2262, на пільгових умовах особам із числа військовослужбовців, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д", "ж", "з" статті 1-2 цього Закону, до вислуги років для визначення розміру пенсії зараховується один місяць служби за три місяці часу проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

Тобто право на пільгове обчислення вислуги років мають військовослужбовці без будь-якого обмеження щодо військовослужбовців строкової служби та рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також визначено час проходження служби, який підлягає пільговому обчисленню:

1)безпосередня участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України,

2)перебування безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

3)під час дії воєнного стану.

 

Із записом фахової дискусії можна ознайомитися за посиланням: https://tinyurl.com/ruz9sa7a