Необхідні знання корпоративного права для адвоката з трудового права
Надія Тарасова адвокат, сертифікований Корпоративний секретар, комплаєнс-офицер, медіатор Корпоративне право і трудове право, що спільного ? Наскільки адвокату, який практикує в галузі трудового права необхідно знати корпоративне право, в якому обсязі, навіщо? Час від часу такі питання виникають у адвокатів, які отримали Свідоцтво і планують свій подальший розвиток в галузі права, в якої вони […]
Новини та події
19.03.2020

Надія Тарасова
адвокат, сертифікований Корпоративний секретар,
комплаєнс-офицер, медіатор

 

Корпоративне право і трудове право, що спільного ? Наскільки адвокату, який практикує в галузі трудового права необхідно знати корпоративне право, в якому обсязі, навіщо?
Час від часу такі питання виникають у адвокатів, які отримали Свідоцтво і планують свій подальший розвиток в галузі права, в якої вони збираються практикувати.

Корпоративне право — це сукупність норм, які регламентують правовий статус господарських товариств та організацій (корпорацій), регулюють порядок їх створення, діяльності, управління та припинення.
Пропоную розглянути корпоративне право як право управління. Саме тут (у такому контексті) ми знайдемо беззаперечний зв’язок між трудовим та корпоративним правом, розглядаючи посадових осіб господарського товариства (надалі-ТОВ, товариство).

Чим посадові особи відрізняються від звичайних працівників за трудовим договором? Лише додатковими підставами для звільнення і додатковою відповідальністю. Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (06.02.2018 № 2275-VIII) визначає посадових осіб як:

  • членів виконавчого органу
  • членів наглядової ради
  • інших осіб, передбачених статутом ТОВ.

Право визначити у статуті ТОВ посадових осіб надає товариству додаткові гарантії щодо захисту бізнесу, оскільки посадові особи ТОВ несуть додаткову відповідальність порівняно з звичайними працівниками:

  • субсидіарну відповідальність
  • солідарну відповідальність
  • розірвання трудового договору (контракту) без виплати компенсації.

Запропонована норма про визначення статутом ТОВ посадових осіб окрім тих, що зазначені в Законі, є дієвим інструментом для захисту бізнесу від збитків та рейдерських захоплень. Наприклад, в ТОВ, яке займається логістикою і орендує приміщення під склади по всій території України, доречно визначити посадовою особою заступника директора з логістики. Ця посадова особа має діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства, отримувати винагороду за виконання своїх обов’язків виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і ТОВ (ч.2. ст.42 Закону), передати ТОВ перелік с своїх афілійованих осіб та оновлювати такий перелік у випадку зміни складу афілійованих осіб. Заступник директора з логістики зобов’язаний повідомляти ТОВ про конфлікт інтересів (конфлікт між зобов'язанням посадової особи діяти в інтересах товариства і її особистими інтересами або інтересами її афілійованих осіб).

Маючи такі червоні прапорці (обмеження), заступник директора з логістики ще подумає, чи використовувати йому своє службове становище з метою отримання власного прибутку, а у ТОВ буде в наявності актуальна інформація щодо афілійованих осіб — (ймовірних контрагентів, правочини з якими потрібно ставити на окремий контроль), тобто ТОВ буде проінформовано про виникнення конфлікту інтересів під час виконання обов’язків заступником директора з логістики. Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Закон) не визнає головного бухгалтера посадовою особою. Однак, це можна виправити шляхом внесення інформації про головного бухгалтера як посадової особи до статуту товариства. Що це дасть ТОВ?

Посадові особи ТОВ несуть солідарну відповідальність за введення в оману учасників товариства щодо фінансового становища товариства. Введенням в оману вважається включення недостовірної інформації в документі ТОВ, яке призвело до здійснення неправомірних дивідендних виплат. В такому разі посадови особи, винні у введенні в оману учасників, разом з учасниками товариства, несуть солідарну відповідальність з приводу повернення таких виплат товариству (ч.5 ст. 26 Закону).

Члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за неповідомлення учасників ТОВ про зниження вартості чистих активів більш ніж на 50% (в порівнянні з попереднім роком) — в разі, якщо протягом наступних 3 років ТОВ було визнано банкрутом (ч.3-4 ст.31 Закону). Маючи доступ до всієї інформації щодо фінансового стану ТОВ, головний бухгалтер, як посадова особа, буде відповідально ставитись до зазначених вище загроз і своєчасно інформувати як виконавчий орган товариства, так і учасників. При цьому він не зможе посилатися на відсутність інформації щодо зниження вартості чистих активів.

Наведені вище ситуації ілюструють тісний зв’язок між трудовим та корпоративним правом. Розуміючи зони ризику в діяльності ТОВ адвокат може рекомендувати клієнтам встановити запобіжники, які зроблять бізнес більш ефективним та безпечним.