Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
01.11.2022

Набула чинності Стамбульська конвенція: які новації очікують українську правозахисну систему?

Огляд законодавства

Сьогодні знаковий день для української правозахисної системи, адже набуває чинності Стамбульська конвенція – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Відтепер для України запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству стає юридичним зобов’язанням, а не актом добровільного застосування. Крім того, Конвенція передбачає здійснення моніторингу за ефективним виконанням Україною її положень, що допоможе на практиці виявляти здобутки та прогалини, а також ухвалювати дієві рішення.

Що пропонується Конвенцією?

 1. Передбачається закріплення на рівні національного законодавства принципу рівності між жінками та чоловіками та забезпечення його практичної реалізації, скасовуються закони та практики, які є дискримінаційними стосовно жінок, забороняється дискримінація стосовно жінок, у тому числі за допомогою використання санкцій.
 2. Відбувається впровадження наступних стратегій із попередження та запобігання насильству:
 • підвищення обізнаності – проведення на регулярній основі та на всіх рівнях кампаній, у тому числі в співробітництві з національними установами з прав людини та органами з питань забезпечення рівності, громадянським суспільством та неурядовими організаціями, зокрема жіночими організаціями, де це доречно, для підвищення обізнаності та розуміння серед широкої громадськості різних проявів усіх форм насильства, які підпадають під сферу дії Конвенції, та їхніх наслідків для дітей, а також потреби в запобіганні такому насильству.
 • освіта – заохочується внесення до шкільних підручників навчального матеріалу з таких питань, як: рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага, вирішення конфліктів у міжособистісних стосунках без застосування насильства, насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність.
 • підготовка спеціалістів із запобігання та виявлення насильства, забезпечення рівності між жінками та чоловіками, запобігання повторної віктимізації.
 • профілактичне втручання та лікувальні програми – запровадження або підтримка програм, спрямованих на навчання осіб, що вчинили домашнє насильство, ненасильницькій поведінці в міжособистісних стосунках з метою запобігання подальшому насильству та зміни насильницьких манер поведінки, а також запровадження або підтримка лікувальних програм, спрямованих на профілактику рецидивів з боку правопорушників, зокрема з боку осіб, що вчинили статеві злочини.
 1. Встановлюється кримінальна відповідальність за психологічне, фізичне насильство, переслідування, сексуальне насильство, зокрема зґвалтування, сексуальне домагання, примусовий шлюб, каліцтво жіночих геніталій, примусовий аборт та примусову стерилізацію.
 2. Проведення розслідування не залежатиме від факту звернення жертви з повідомленням або скаргою про вчинене правопорушення. До прикладу, повідомити про факт психологічного чи фізичного насильства зможе будь-яка особа, яка стала свідком правопорушення.
 3. Встановлюється право жертви вимагати компенсацію від осіб, що вчинили будь-яке з правопорушень, установлених відповідно до Конвенції.
 4. Передбачається забезпечення постраждалих такими послугами як:
 • допомога в індивідуальних (колективних) скаргах;
 • спеціалізовані служби підтримки;
 • притулки для постраждалих від домашнього насильства;
 • легкодоступні консультативні центри допомоги постраждалим від зґвалтування або сексуального насильства;
 • юридичні та психологічні консультації;
 • правова та безоплатна правова допомога.

Очікування від Конвенції

Загалом підписання і ратифікація Конвенції є необхідним та довгоочікуваним кроком до створення реального механізму захисту жінок від усіх форм насильства, ліквідації насильства стосовно жінок і протидії домашньому насильству. Очікується, що Конвенція матиме вплив на інтереси України в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини, що ще на один крок наближає Україну до повноцінного членства в Європейському Союзі.

Детальніше ознайомитися з Конвенцією: https://bit.ly/3FuFhQa

Корисні посилання:

Картка законопроєкту про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. https://bit.ly/3TTwoUH

Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами». https://bit.ly/3SWh0Wm