Людмила Колодник про жіночій гардероб, романтизм та юридичну англійську…
В юридичному співтоваристві багато точиться розмов про доктрину «зняття (зривання) корпоративної вуалі», а витоки цієї таємничо-красивої, ніжної правової концепції знаходяться в англо-американській правовій системі.
Публікації лекторів
12.08.2020

Із чим у Вас асоціюється слово «вуаль»?

Звичайно, з предметом жіночого гардеробу, ніжністю та вишуканістю.

Певна, що юристи-романтики (а таких серед правознавців більшість), знавці поезії, згадають уривок із вірша Василя Симоненка:

Є в коханні і будні, і свята,

Є у ньому і радість, і жаль,
Бо не можна життя заховати

За рожевих ілюзій вуаль.

Це все добре, але до чого ж тут юридична англійська…

Зараз все поясню..

Наразі говоримо про корпоративну вуаль або Corporate veil.

В юридичному співтоваристві багато точиться розмов про доктрину «зняття (зривання) корпоративної вуалі», а витоки цієї таємничо-красивої, ніжної правової концепції знаходяться в англо-американській правовій системі.

Спочатку була лінгвістика…

Спершу давайте з'ясуємо зміст базового терміна Corporate veil. Термін veil (вуаль) – загальновживаний іменник, завдяки активним процесам термінологічної метафоризації, які притаманні англійській мові, переосмислюється і в фігуральному значенні переноситься на правовий ґрунт. Закріпитися цьому терміну в юридичній площині допомагає суто правовий прикметник, який утворює разом із визначеним ним словом конструкцію, яка стає новим терміном.

Правовий аспект терміна Corporate veil

Правовий зміст цієї концепції в найзагальнішому вигляді полягає в тому, що зобов'язання і відповідальність юридичної особи не поширюються на його учасників. Corporate veil — це свого роду лінія розмежування відповідальності юридичної особи та його засновників (учасників), які не відповідають за борги та інші зобов'язання компанії особистим майном, а несуть відповідальність лише в межах вартості внесених ними вкладів.

Ось так пояснюють це поняття англомовні правові джерела, підкреслюючи ідею юридичної відособленості компанії від її учасників:

  • the "veil" that the law uses to divide the corporation (and its liabilities and assets) from the people behind the corporation.

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Piercing+the+Corporate+Veil

  • Вlack’s Law Dictionary визначає сorporate veil як правову презумпцію:

The legal assumption that the acts of a corporation are not the actions of its shareholders, so that the shareholders are exempt from liability for the corporation’s actions.

  • BusinessDictionary.com дає наступну характеристику цьому терміну:

A legal concept that separates the personality of a corporation from the personalities of its shareholders, and protects them from being personally liable for the company's debts and other obligations.
http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-veil.html

Тонкощі перекладу

З точки зору перекладу самого терміна Сorporate veil або словосполучень, у складі яких він часто вживається (piercing the corporate veil, lifting the corporate veil), жодних складнощів не має. Труднощі лише в тому, щоб вибрати один варіант з усіх наявних. Кілька років тому в професійному юридичному середовищі велася досить жвава та цікава дискусія про варіанти перекладу цього терміна на українську мову, серед яких розглядалися і нейтральні: корпоративна сутність, корпоративна форма; і літературно-художні: корпоративна вуаль, корпоративний покрив, корпоративна завіса, корпоративний заслін; і юридичні з деякою часткою образності: корпоративний бар'єр, корпоративна оболонка; і «будівельно-інтер'єрні»: корпоративний фасад, корпоративна ширма; і навіть трохи театральні: корпоративна завіса, корпоративна маска.

Проте, останнім часом все частіше звучить буквальний переклад цього терміна — корпоративна вуаль.

Про терміни piercing the corporate veil та lifting the corporate veil

По-перше, з точки зору мови — це стійкі словосполучення, які є до того ж синонімами, а з точки зору права — це інститут. Цей інститут нерозривно пов'язаний з базовою концепцією corporate veil, та є майже її антиподом, оскільки слугує правовою противагою тому імунітету від відповідальності, який дає бенефіціарам компанії корпоративна вуаль. Він дозволяє при певних обставинах відступати від фундаментального принципу англійського корпоративного права та зобов’язує засновників (учасників) відповідати за борги та інші зобов'язання компанії особистим майном.

З перекладом lifting the corporate veil проблем немає — зняття корпоративної вуалі (рідше підняття корпоративної вуалі). А ось семантика piercing обумовлює менш однорідні в стилістичному відношенні варіанти перекладу, які можна зустріти в різних джерелах: проколювання корпоративної вуалі, прокол корпоративної вуалі та навіть позбавлення акціонерного імунітету. Іноді piercing the corporate veil та lifting the corporate veil можуть перекласти як зривання корпоративної вуалі.

Проте, враховуючи синонімію термінів piercing та lifting, словосполучення lifting the corporate veil та piercing the corporate veil все ж таки частіше перекладають як зняття корпоративної вуалі.