Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
07.11.2022

Лікар допустився помилки: обов’язок поінформувати & право мовчати?

Підготувала: Оксана Яремко, адвокат, к.ю.н., член Центру медичного права ВША НААУ

Питання: Лікар допустився помилки: обов’язок поінформувати & право мовчати?

Відповідь: Лікар, як і будь-який представник іншої професії, може припуститися помилки при наданні медичної допомоги.

Підвищена відповідальність лікаря за його дії як перед конкретними людьми, так і перед суспільством загалом, й іншими лікарями (адже, помилка може завдати шкоди не лише життю і здоров’ю людини, але й авторитету лікарській професії), зумовила необхідність розробити міжнародні й національні стандарти поведінки лікарів, в т.ч. і у випадку їхньої помилки.

Етичний кодекс лікаря України у пункті 3.8. містить наступний алгоритм обов’язкових дій у випадку допущення лікарем помилки (або виникнення в результаті його дій непередбачених ускладнень):

  1. Поінформувати про це хворого.

Адже у «Клятві лікаря» лікар склав присягу «не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому», а в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» закріплено право пацієнта на «достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь» (п. «е» ч. 1 ст. 6).

  1. Поінформувати старшого колегу або керівника підрозділу, а за їх відсутності адміністрацію установи, в якій він працює. Поінформування має відбутися відразу ж, коли йому стане зрозуміло, що він допустився помилки або виникнули в результаті його дій непередбачені ускладнення.
  2. Негайно спрямувати свої дії на виправлення негативних наслідків, не чекаючи вказівок.

Лікар несе повну відповідальність за свої рішення і дії щодо життя та здоров’я пацієнтів (п. 2.3 ЕКЛ України).

Дії лікаря повинні бути спрямовані на досягнення максимальної користі для життя і здоров’я пацієнта, його соціального захисту (п. 3.3 ЕКЛ України).

  1. За необхідності слід залучити інших спеціалістів, чесно поінформувати їх про суть помилки або ускладнення, що виникли.

Лікар несе відповідальність за якість і гуманність медичної допомоги, яка надається пацієнтам, та будь-яких інших професійних дій щодо втручання в життя та здоров’я людини. …. У разі необхідності лікар зобов’язаний звернутися за допомогою своїх колег (п. 3.2 ЕКЛ України).

  1. Ретельно проаналізувати допущені ним помилки та обговорювати їх з колегами і керівництвом з метою попередження подібних випадків в клінічній практиці інших лікарів.

Як зміст «Клятви лікаря», так і Етичний кодекс лікаря України (п. 2.13) передбачають обов’язок лікаря визнавати свої помилки. Що у свою чергу допоможе проговорити їх з колегами та керівництвом і сприятиме загальній і спеціальній превенції.

Таким чином, допущення лікарем помилки (або виникнення в результаті його дій непередбачених ускладнень) ЗОБОВ’ЯЗУЄ ЛІКАРЯ ПОІНФОРМУВАТИ ПРО НЕЇ пацієнта, старшого колегу/керівника підрозділу (а за їх відсутності – адміністрацію).

Нормативна база:

  1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 19 листопада 1992 р.
  2. Етичний кодекс лікаря України від 27 вересня 2009 р.: виданий Всеукраїнським з’їздом лікарських організацій.
  3. Клятва лікаря: затверджена Указом Президента України від 15 червня 1992 року № 349.