Legal English for beginners. Real property law – право нерухомості
Центр правничої лінгвістики ВША НААУ
Публікації лекторів
11.10.2022

Real property law – право нерухомості

Assets -активи

Be in arrears for rent — мати заборгованість з орендної плати

Certificate of title -свідоцтво про правовий титул

Common areas — місця загального користування

Common ownership — спільна власність

Complete ownership — повна (абсолютна) власність

Conditional deed — обумовлений акт

Condominium — асоціація власників ( квартир тощо)

Convey — передавати ( право власності на нерухомість)

Convey interest — передати частку власності

Conveyance — акт про передачу правового титулу

Co-owner — співвласник

Decedent — небіжчик

Deductions — відрахування

Deed — акт про передачу права власності на нерухомість

Demolition — знесення ( будівлі)

Disturb the neighbors — турбувати сусідів

Down payment — завдаток

Easement — сервітут

Encumbrance — обтяження

Evict — виселяти

Eviction — виселення

Evidence of title — докази правового титулу

Fee simple ownership — просте ( абсолютне) право власності

Fee simple title — правовий титул на просте ( абсолютне) право власності; просте абсолютне право власності

File a certificate of registration — оформляти реєстраційне свідоцтво

Fixtures – постійна приналежність нерухомості; фізичні структури

Foreclosure — перехід заставленого майна у власність заставотримача

Grant (ownership) — надати (право власності)

Grantee — особа, яка одержує право

Grantor — особа, яка передає право

Heir — спадкоємець

High-ratio loan — позика з високою питомою вагою процентної ставки по відношенню до вартості майна

Holder of easement — власник сервітуту

Identify the premises -встановити місце розташування

Intangible — нематеріальний

Interest in land — частка у власності на землю

Interest rate — процентна ставка

Interfere with the tenant's privacy — безпідставно порушувати недоторканість приватного життя наймачів

Joint ownership — спільна власність

Keep land records — вести поземельну книгу

Land records -поземельна книга

Land registration — реєстрація земель

Land registry -земельний кадастр

Landlord -домовласник

Landowner — землевласник

Lease -орендна угода; лізинговий документ

Leased property — орендоване майно

Leasehold estate — орендована нерухомість

Leasehold interest — орендована частка майна

Lessee — орендар

Lessor — орендодавець

Life estate — довічне володіння майном

Maintain the premises — підтримувати порядок у приміщеннях

Mortgage — іпотека, іпотечна заставна

Mortgage deed — іпотечний акт

Ownership in fee — просте ( абсолютне ) право власності

Partition ( of property) — розподіл майна

Pass (ownership) — передати право на власність

Personal property — особиста власність

Pledge — заставляти майно

Probate court — суд у справах успадкування

Property being granted — майно, що передається

Public records — громадський архів

Purchase contract — контракт на купівлю

Quitclaim deed — акт відмови від права

Real estate — нерухоме майно , нерухомість

Records of deeds — реєстр свідоцтв про передачу права власності на нерухомість

Records of mortgages — реєстр іпотечних актів

Recover damages — одержати відшкодування

Reduce the monthly rent — зменшити орендну плату

Remainderman — суб'єкт наступного майнового права

Rented property — орендоване ( наймане ) майно

Right of survivorship — право спадкоємця, яке наступає внаслідок смерті іншого спадкоємця

Secure the payment of a debt — забезпечити виплату боргу

Security deposit — страховий депозит

Survey — топографічна карта

Survivor ownership — володіння, що наступає внаслідок смерті іншого спадкоємця

Survivorship — право спадкоємця, що наступає внаслідок смерті інших спадкоємців

Tangible — матеріальний

Tenancy in common — загальне володіння житловим приміщенням

Tenant -орендар , наймач

Terminate the rental agreement — припинити дію угоди про оренду (квартири)

Transfer by adverse possession — передача права власності на нерухомість на основі правового титулу, незважаючи на претензії іншої особи

Transfer by inheritance — передача майна у спадщину

Transfer by operation of law — передача права власності на нерухомість внаслідок дії закону

Transfer real property — передавати власність на нерухомість

Warranty deed — гарантійний документ про передачу права власності на нерухомість

Will -заповіт

Withhold services — припинити надавати послуги

На заходи керівника Центру правничої лінгвістики ВША НААУ можна зареєструватись за посиланнями:

Legal English: workshop “Applying for a legal position: application letters and forms, CV”: https://bit.ly/3qW4R8v

Legal English: workshop “Motivation Letter vs Cover letter”: https://bit.ly/3qW6oLJ

Legal English: workshop “Autobiography, Biography, Memoir: what’s the Difference?”: https://bit.ly/3xEAbfF

Legal English: workshop “Litigation documents. Court documents”: https://bit.ly/3R89OFE

Адвокатів запрошуємо до закритої групи Центру: https://www.facebook.com/groups/424772376039763