Латинські терміни Actus reus та Mens Rea в юридичній англійській мові – інструмент кваліфікації вчинку або поведінки особи як кримінального правопорушення
Матеріал підготувала Людмила Колодник - юрист, викладач спеціалізованого курсу «Юридична англійська» – «Legal English» з особисто розробленими програмами навчання – Contract Law, Company Law, Legal Writing
Публікації лекторів
19.04.2022

Звідки береться зло? Його народжують негативні емоції: ненависть і страх, заздрість і гнів. Здійснювати злі вчинки — значить, проявляти слабкість. Проте мудра Ліна Костенко говорить до нас: «І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе!» Але для того, щоб перемогла правда в повсякденному житті, необхідно володіти правовими інструментами. Сьогодні розмова про те, як латинські поняття Actus reus та Mens Rea в юридичній англійській мові є характеристиками вчинку людини як кримінального правопорушення.

Отже, для кваліфікації вчинку як кримінального правопорушення (criminal offense) необхідна наявність двох ознак.

  • A criminal offense is an act that violates federal, state or municipal law. Each jurisdiction has its own laws that define the crimes, classify them as felonies or misdemeanors, and set the maximum sentence. Penalties usually include jail/prison time, a fine and probation, but some convictions also result in the loss of a driver’s license, professional license, or government benefits.

По-перше, потрібна наявність вчинку або поведінки, які заборонені законом або ж невиконання певного обов’язку, що вимагається законом. На латинській мові це називається actus reus or guilty act або протиправна дія чи наявність винного діяння.

  • Actus reus is a criminal act; a physical act involved in the commission of a crime or offense. In cases involving the distribution or manufacture of drugs, it is clear that the actus reusmust occur within 1000 feet (=c. 300 meters) of a school.

Отже, actus reus описує фізичну активність, яка завдає шкоди іншій особі або завдає шкоди майну. Будь-що, від фізичного нападу чи вбивства до знищення суспільного майна, кваліфікуватиметься як actus reus.

Для встановлення actus reus адвокат повинен довести, що обвинувачений несе відповідальність за діяння, заборонене кримінальним законодавством.

Бездіяльність (omission), як злочинна недбалість, є ще однією формою actus reus (Omission, as an act of criminal negligence, is another form of actus reus). Бездіяльність передбачає невиконання дій, які б запобігли травмам іншій особі. Omission може полягати в тому, що ви не попередили інших про те, що ви створили небезпечну ситуацію, не годуєте немовля, яке залишилося під вашим піклуванням, або не виконали належне завдання, пов’язане з роботою, що призвело до нещасного випадку. У всіх цих випадках невиконання зловмисником необхідної дії й завдає шкоди іншим особам.

Винятком з actus reus є випадки, коли злочинні дії є мимовільними (The exception to actus reus is when the criminal actions are involuntary).

По-друге, під час неправомірних дій, правопорушник повинен мати певний злочинний намір, який називається mens rea (ˮвинна воляˮ).

  • Mens Rearefers to criminal intent. The literal translation from Latin is "guilty mind." The plural of mens rea is mentes reae. A mens rea​ refers to the state of mind statutorily required in order to convict a particular defendant of a particular crime.

Отже, слід запам’ятати, що the mens rea is the guilty mind and the actus reus is the guilty act.

Наприклад, одна людина може спричинити смерть іншої. Спричинення смерті іншої людини є протиправною дією, що є складовою злочину «вбивство».

  • Murder is the crime of killing someone illegally and deliberately. He was charged with the murderof a 24-year-old man who was beaten to death in east London.

Однак, якщо смерть іншої людини спричиняється випадково, це не є вбивство. Правопорушник не мав злочинного наміру (guilty state of mind), необхідного для вбивства як кримінального злочину.

Навмисне спричинення смерті людини є вбивством, тому що протиправна дія (завдання смерті) та злочинний намір збігаються у часі. (Purposely causing the death of a person is murder because the guilty act (causing the death) and the guilty state of mind (the purpose or intent) coincide)

Так само, якщо людина збирається щось вкрасти, то вона має злочинний намір.

Однак, не можна сказати, що така людина вчинила злочин поки вона насправді щось не вкраде, маючи при цьому злочинний намір (However, such a person has not committed a crime until he or she actually takes something while having a guilty mind).

Крім цього, хочу зазначити чотири типи або ступені злочинних намірів або злочинного психічного стану (culpable mental states). Це умисел, усвідомлення наслідків вчинку, необачність (груба необережність) та недбалість.

На юридичну англійську мову зазначені вище чотири типи часто перекладаються наступним чином, а саме: умисел – intention, criminal intent, усвідомлення наслідків вчинку – knowledge, необачність (груба необережність) – recklessness, недбалість – negligence.