Кого можуть призвати на військову службу з медичних працівників-жінок та хто не підлягає мобілізації?
Відповідь на питання підготувала Вікторія Шевченко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Новини та події
12.10.2022

Жінки — медичні працівники, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані на військову службу чи залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

На військовий облік беруть жінок, які:

 • мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України
 • придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком

До переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних включені медичні спеціальності:

 • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза
 • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування
 • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
 • професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)
 • професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів
 • оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я.

Які військовозобов’язані медичні працівники не підлягають мобілізації?

Якщо вони:

 • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців
 • мають на утриманні

o троє і більше дітей віком до 18 років

o дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років

o дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії ІІ-ІІІ ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитину з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

o повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років

o дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років

 • самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років
 • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд
 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також медичні працівники, які:

 • є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти
 • є науковими і науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки
 • мають близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повноюрідний, неповноюрідний) брат чи сестра), які загинули або пропали безвісти під час проведення АТО, з числа:

o військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення

o працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та у період її проведення

o осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування

 • були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів
 • не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Нормативні джерела:

— Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

— Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»

— Указ Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022

— Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями» від 11.10.2021 № 313, із змінами згідно з Наказом Міністерства оборони № 35 від 07.02.2022