Керівні принципи та методики документування порушень прав дитини внаслідок сексуального насильства: Радою Європи представлено експертні роз'яснення
Онлайн-зустріч
Новини та події
21.10.2022

Онлайн-зустріч з нагоди презентації Керівних принципів та методики документування порушень прав дитини внаслідок сексуального насильства, підготовлених Радою Європи, (надалі — Керівні принципи) об'єднала участю представників і представниць профільних міністерств, відомств, служб, правоохоронних органів, судової гілки влади, адвокатської спільноти, міжнародних та громадських організацій.

Метою представлених Керівних принципів є надання представникам правоохоронних органів, суддям, адвокатам інструментарію з документування порушень прав дитини, пов'язаних з сексуальним насильством.

Завдання рекомендацій полягають у формуванні комплексної системи знань щодо правового регулювання захисту дитини від сексуального насильства і експлуатації, особливостей ювенальної психології, а також навиків документування порушень прав дитини у зазначеній сфері.

Представлення Керівних принципів та методики документування порушень прав дитини в наслідок сексуального насильства здійснили міжнародна експертка Ради Європи Ірина Урюмова та національні експерти Ради Європи Павло Пархоменко і Георгій Попов, які виступають лекторами заходів з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури НААУ.

Розкриваючи значення Керівних принципів для національної практики Павло Пархоменко відзначив поєднання в них міжнародних стандартів, вітчизняного законодавства, аналізу практики ЄСПЛ, іноземних та українських судів.

Структура посібника включає вступну частину, нормативно — правове забезпечення, тематичні розділи з питань насильства щодо дітей, основних керівних принципів, розслідування та нарощування потенціалу практичних фахівців.

У виступі Павло Пархоменко висвітлив застосовні у роз'ясненнях базові принципи, такі як найкращі інтереси дитини, роль та відповідальність держави, співвідношення права обвинуваченого на справедливий суд та права потерпілого під час сексуального насильства, участь дитини в прийняття рішень, що її стосуються та навів приклади релевантних рішень ЄСПЛ та Верховного Суду.

Георгій Попов у доповіді розкрив положення матеріального права “Ланцаротської конвенції”, що були імплементовані у національне законодавство та відзначив сувору реальність сьогодення, коли доводиться застосовувати на практиці норми міжнародного гуманітарного права.

В огляді міжнародних стандартів увагу приділено Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)” від 18.02.2021 р. № 1256-ІХ та запровадженій кримінальній відповідальності за:

— домагання дитини для сексуальних цілей (доповнено новою статтею 156-1 КК України);

— одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження (доповнено новою статтею 301-1 КК України);

— проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи (доповнено новою статтею 301-2 КК України).

Ірина Урюмова представила доповідь на тему “Ефективність розслідування випадків сексуального насильства над дітьми: важливість міждисциплінарної координації” у якій схарактеризувала фізичні докази, показання свідків, документальні та електронні докази для цієї категорії проваджень.

За словами міжнародної експертки незаперечні судово — медичні висновки щодо насильства над дітьми присутні лише в невеликій частині всіх випадків насильства над дітьми через наступні фактори:

— багато випадків насильства над дітьми є безконтактними або неінвазивними,

— тривалий характер насильства над дітьми з ескалацією,

— відносно висока ймовірність несвоєчасного розкриття.

З поміж пріоритетних напрямків протидії сексуальному насильству над дітьми Ірина Урюмова вказала на потребу запровадження спеціалізованих протоколів судово — медичної експертизи для дітей — жертв, інвестування в розвиток навичок проведення слідчих опитувань як дітей — потерпілих, так і дорослих підозрюваних, а також розвиток можливостей створення профілів правопорушників.

Пілотний проєкт Директиви у кримінальному провадженні за участю дітей під час заходу представила Олеся Волошина, заступниця начальника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора, вказавши на дитиноцентризм як основний елемент Директиви.

Організатори заходу ознайомили присутніх з наступними кроками Ради Європи по документуванню порушень прав дитини внаслідок сексуального насильства.

За підсумком представлених Керівних принципів відбувся обмін думками учасників зустрічі, обговорення залученості та можливих кроків до їх упровадження.

В ході дискусії Лариса Гретченко, керівник Центру “Адвокат дитини”, заступник голови Комітету з сімейного права НААУ, підтримала думку, що адвокати мають бути цільовою аудиторією тематичних заходів з удосконалення навичок в питаннях захисту прав дітей, які постраждали від сексуального насильства. Враховуючи системну роботу Національної асоціації адвокатів України та Вищої школи адвокатури НААУ в питаннях захисту прав дітей, в коментарі також відзначено спеціалізований курс з підвищення кваліфікації за напрямком “Адвокат дитини”, включаючи базові знання основ дружнього до дітей правосуддя та галузеві модулі, зокрема, кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

За інформацією організаторів текст Керівних принципів найближчим часом буде оприлюднено на платформі Офісу Ради Європи в Україні.