Які умови надання правової охорони винаходам в Україні?
Сергій Барбашин, адвокат, власник Barbashyn Law Firm, президент Європейської асоціації молодих адвокатів (EYBA), заступник голови комітету з Інтелектуальної власності НААУ, Голова UNBA NextGen
Публікації лекторів
08.02.2024

Відповідь:

Україна, як і багато інших країн, встановлює правовий захист для винаходів з метою стимулювання наукових досліджень, технічного прогресу та інновацій. Правова охорона винаходів в Україні ґрунтується на законодавчих актах та відповідних міжнародних угодах.

Основним законом, який регулює питання правового захисту винаходів, є Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон). Відповідно до статті 1 Закону, винахід – це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Виключне право на винахід здобувається завдяки отриманню патенту – охоронного документа, який не лише засвідчує пріоритет та авторство, але й надає право власності на цей винахід. Патент на винахід в Україні гарантує ексклюзивне право винахіднику використовувати свій винахід протягом 20 років від дати подання заявки.

Для того, щоб отримати патент винахід має бути патентоздатним. Відповідно до статті 7 Закону умови патентоздатності включають:

1.Новизну. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Обєкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до ІР Офісу. Це також включає вміст будь-якої заявки на реєстрацію винаходу в Україні, яка була подана до вказаної дати і опублікована на цю дату чи після неї.

2.Винахідницький рівень. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

3.Промислову придатність. Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності. 

Якщо винахід відповідає всім цим трьом умовам патентоздатності, він може бути запатентований. 

Таким чином, в Україні існують чіткі стандарти для надання правової охорони винаходам, що сприяє розвитку інноваційного середовища та стимулює технологічний прогрес. Забезпечення відповідності цим умовам є важливим етапом для винахідників, що прагнуть зареєструвати та захистити свої творіння в Україні.