Які наслідки буде мати призупинення дії трудового договору при призначенні пенсії?
Ірина Подкопаєва, адвокат, член Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ
Фахові коментарі
30.05.2023

У зв’язку із збройною агресією рф проти України я виїхала за кордон та отримала тимчасовий захист в одній з країн ЄС. Роботодавцем дія мого трудового договору була призупинена.

Які наслідки буде мати призупинення дії трудового договору при призначенні пенсії? Чи впливає безперервний стаж роботи на розмір майбутньої пенсії?

В зв’язку зі збройною агресією рф проти України у 2022 – 2023 роках згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 травня 2023 року понад 8 млн. українців виїхали за кордон і понад 5 млн. осіб скористались національними програмами тимчасового захисту в Європі (https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#).

У описаній вище ситуації порушується декілька питань, які перебувають на межі трудового та пенсійного права, а тому для надання відповіді умовно розділимо його на декілька підпитань і зупинимось детально на кожному з них:

1. У випадку призупинення дії трудового договору чи зараховується такий період роботи до страхового стажу для призначення пенсії, якщо запис про роботу міститься в трудовій книжці працівника?

2. Безперервний стаж роботи: які наслідки для призначення пенсії?

3. Які є шляхи набуття страхового стажу для призначення пенсії, у випадку якщо наявного страхового стажу не достатньо для призначення пенсії в майбутньому і особа не працює в Україні?

1. У випадку призупинення дії трудового договору чи зараховується такий період роботи до страхового стажу для призначення пенсії, якщо запис про роботу міститься в трудовій книжці працівника?

Принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій регулює Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058 – ІV від 09.04.2003 (далі – Закон № 1058).

Частиною першою статті 24 Закону № 1058 визначено, що страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Тобто зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, здійснюється виключно за сплаченими страховими внесками із заробітної плати працівника.

Особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами (далі - працівники), у період дії воєнного стану визначені Законом України «Про особливості трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-ІХ від 15.03.2022 (далі – Закон № 2136).

Призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України (ст. 13 Закону № 2136).

Оскільки на момент призупинення дії трудового договору заробітна плата працівнику не нараховується, єдиний соціальний внесок за такого працівника роботодавець не сплачує, то вказані періоди призупинення дії трудового договору до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, не зараховуються.

Аналогічне правило діє і у разі перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати протягом періоду дії воєнного стану.

2. Безперервний стаж роботи: які наслідки для призначення пенсії?

Поняття «безперервного трудового стажу» завдячує своїм походженням законодавству в сфері пенсійного забезпечення часів СРСР та УРСР.

Так, Закон України СРСР «Про державні пенсії» від 14.07.1956 (із змінами та доповненнями) встановлював надбавку до державної пенсії по старості та до державної пенсії по інвалідності від 10 до 20 % залежно від тривалості безперервного стажу роботи працівника.

Починаючи з 01 січня 1992 року поняття «безперервного трудового стажу» законодавство України не містить.

На сьогодні безперервний страховий стаж не надає жодних пільг та надбавок при призначенні та/або обчисленні розміру пенсії.

До страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, зараховуються всі періоди, протягом яких особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, які обчислюються в місяцях незалежно від перерв (частина перша статті 24 Закону № 10580).

3. Які є шляхи набуття страхового стажу для призначення пенсії, у випадку якщо наявного страхового стажу не достатньо для призначення пенсії в майбутньому і особа не працює в Україні?

Одним з принципів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є принцип добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування осіб, за яких не здійснюється/не здійснювалася сплата страхових внесків, а також права на додаткову сплату страхових внесків за договором про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (стаття 7 Закону № 1058).

Підстави та порядок добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування визначені у статті 12 Закону № 1058.

З 04 грудня 2022 року право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування мають особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі.

Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування укладається з Пенсійним фондом в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія), у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі - мобільний додаток Дія), або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - Договір).

Тобто Договір може укласти: 1) будь-яка особа, 2) яка досягла 16 років, 3) має кваліфікований електронний цифровий підпис, 4) не отримує жоден із видів пенсії (за віком, по інвалідності, в зв’язку із втратою годувальника тощо) та 5) за яку роботодавцем не сплачуються страхові внески (наприклад, у випадку призупинення дії трудового договору або перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період воєнного стану).

Інформація про сплату страхових внесків до системи персоніфікованого обліку вноситься Пенсійним фондом автоматично за фактом зарахування коштів, про що формується повідомлення в особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Особи, які добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або на отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування (частина 3 статті 8 Закону № 1058).

Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування може бути укладений особою на свою користь або на користь третьої особи.

Важливо!!!

При укладенні Договору слід пам’ятати, що договір укладається на майбутнє, тобто мова не йде про «купівлю» страхового стажу попередніх періодів.

За договором страховий стаж набувається за принципом «один місяць договору – один місяць страхового стажу».

Це означає, що з моменту укладення Договору сплата страхових внесків за кожен місяць страхового стажу відбувається в такому місяці, можливість сплати страхових внесків за декілька місяців страхового стажу наперед виключається.

Підготувала Ірина Подкопаєва, адвокат, член Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ