HELP онлайн-курс: Права людини в Збройних Силах
Огляд курсів Ради Європи HELP
Новини та події
20.10.2022

Представляємо огляд онлайн-курсу програми Ради Європи HELP «Права людини в Збройних Силах».

Освітній проєкт «Права людини в Збройних Силах» був розроблений в рамках проєкту «Права людини та права жінок в Збройних Силах Вірменії – Фаза ІІ» з використанням методології HELP та має за мету ознайомити правників і зацікавлених осіб з особливостями захисту та підставами обмежень прав військовослужбовців.

Навчання на курсі призначене для практикуючих юристів, так само військовослужбовців Збройних Сил, працівників правоохоронних органів, поліції, військової поліції. Курс також може бути корисним для студентів військових університетів, державних службовців, ЗМІ, політиків та інших професіоналів, які займаються проблематикою прав людини в Збройних Сил.

Тривалість курсу – 8-10 годин.

Мова курсу – англійська, очікувано найближчим часом стануть доступні версії й іншими мовами.

Курс складається із 8 основних модулів:

  1. Вступ: права військовослужбовців Збройних Сил, розвінчання міфів про права людини в Збройних Силах.
  2. Законодавство: національні та міжнародні стандарти прав людини, які застосовуються до військовослужбовців Збройних Сил, миротворчі операції.
  3. Гідність: права людини в Збройних Силах, статті 2-4 ЄКПЛ у воєнному контексті.
  4. Свободи: право на свободу та недоторканість, приватне та сімейне життя, свобода думки, совісті та релігії (включаючи відмову від військової служби з релігійних мотивів), свобода вираження поглядів, свобода асоціацій.
  5. Економічні та соціальні права: економічні – право на працю, право на справедливу винагороду та справедливі умови праці, право на вступ до профспілок і на колективні трудові дії, право на колективні переговори, захист від економічної експлуатації; соціальні – право на житло, право на їжу та воду, право на охорону здоров’я, право на соціальне забезпечення, права материнства, право на безпечне довкілля, баланс між приватним та професійним життям; культурні – право на освіту, право на національну ідентичність тощо.
  6. Правосуддя та заходи правового захисту: досудовий та судовий механізми захисту прав військовослужбовців, концепція демократичного контролю та нагляду за Збройними Силами, засоби правового захисту та способи відшкодування.
  7. Експертиза та ефективне розслідування: стандарти ЄСПЛ, статті 2-4 ЄКПЛ.
  8. Рівність та недискримінація: гендер, стать, гендерна орієнтація, гендерна ідентичність, гендерна рівність під час виконання військового обов’язку, домагання, жорстоке поводження та насильство в Збройних Силах.

Курс розроблений в інтерактивній формі і включає різноманітні практичні вправи, вікторини для забезпечення засвоєння нових знань і набуття професійних навичок.

Самореєстрація учасників для проходження Курсу: https://bit.ly/3gnTBzE

Дізнатися детальніше про Програму Ради Європи HELP, інформацію про навчальні курси для представників юридичної спільноти: https://bit.ly/3TgOqjn