HELP онлайн-курс: Обґрунтованість судових рішень і права людини
Програми Ради Європи HELP
Міжнародні проекти
08.02.2023

Представляємо огляд онлайн-курсу програми Ради Європи HELP: «Обґрунтованість судових рішень і права людини».

Обґрунтовані судові рішення – це не просто юридичний обов’язок, такі рішення слугують декільком цілям. По-перше, обґрунтовані судові рішення демонструють сторонам, що їхні аргументи були почуті та розглянуті. По-друге, завдяки належній аргументації сторони процесу можуть зрозуміти, чому і яким чином суддя дійшов певного висновку, і, відповідно, розглянути питання про необхідність оскарження рішення.

Належна аргументація полегшує сприйняття судового рішення сторонами та громадськістю. І останнє, але не менш важливе: обґрунтовані судові рішення є гарантією проти свавільного винесення судових рішень і забезпечують належне здійснення правосуддя, а також довіру громадськості до судової системи.

Обов’язок національних судів обґрунтовувати свої рішення чітко визначений у практиці ЄСПЛ відповідно до статті 6 Європейської конвенції з прав людини, яка є основним, але не єдиним джерелом зобов’язання національних судів забезпечувати вмотивованість судового рішення. Це зобов’язання також може випливати з позитивних і процесуальних зобов’язань, що випливають з різних матеріальних положень ЄКПЛ (наприклад, зі статей 2, 3, 5, 8-11 Конвенції). На рівні ЄС право на вмотивоване судове рішення закріплено у статті 47 Хартії основних прав ЄС, яку слід тлумачити у світлі практики ЄСПЛ.

Відповідальність за ухвалення вмотивованого рішення є основним обов’язком судді, який його готує. Однак інші суб’єкти (прокурори, адвокати) також несуть спільну відповідальність за захист прав людини на національному рівні.

Цей курс першочергово розрахований на фахівців у галузі права (суддів, прокурорів, адвокатів та працівників апарату суду). Він також може бути корисним для органів державної влади, включаючи національні інституції з прав людини, працівників апарату парламенту тощо. Також він стане в нагоді для студентів ВНЗ та організацій громадянського суспільства.

Курс пропонує всебічний огляд судової аргументації та стандартів якості правосуддя, що стосуються кримінального та цивільного судочинства, судової практики та передового досвіду.

Тривалість курсу – 8 годин.

Мова курсу – доступне проходження курсу англійською мовою, очікувано найближчим часом стане доступною версія українською мовою.

Курс складається із 7 змістовних модулів:

Модуль 1. Вступ до судової аргументації;

Модуль 2. Судова аргументація та справедливий суд;

Модуль 3. Судова аргументація у кримінальному провадженні – досудова стадія;

Модуль 4. Судова аргументація у кримінальному провадженні – судовий розгляд, апеляційне оскарження та виконання судових рішень;

Модуль 5. Судове обґрунтування в некримінальних провадженнях – загальні засади;

Модуль 6. Судове обґрунтування в некримінальних провадженнях – Тематичні питання І;

Модуль 7. Судове обґрунтування в некримінальних провадженнях – Тематичні питання II.

Курс розроблений в інтерактивній формі з використанням презентацій, інтерактивних екранів, тестів знань та рефлексивних вправ.

Самореєстрація учасників для проходження Курсу: https://cutt.ly/m3uU09q

Дізнатися детальніше про Програму Ради Європи HELP, інформацію про навчальні курси для представників юридичної спільноти: https://bit.ly/3F1NXNY