Free use vs Fair use в авторському праві? В чому принципова різниця?
Центр правничої лінгвістики ВША НААУ
Новини та події
29.09.2022

Закон України № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» передбачає випадки вільного використання твору, тобто без згоди його автора. Офіційний переклад Закону № 3792-XII, опублікований на сайті Верховної Ради України перекладає випадки вільного використання творів як «Free Use of the Work». Але доволі часто відбувається підміна понять та при перекладі «вільного використання» як «Free use» вживається термін «Fair use» (добросовісне, правомірне використання). Такий переклад може бути tricky, особливо для іноземців.

What is the difference?

Треба розрізняти, що «Free use» — це випадки вільного використання об’єктів авторського права, передбачені ст. 21 – 25 Закону № 3792-XII (в навчанні, для висвітлення подій в пресі, в науці, в суді, тощо), тоді як «Fair use» є доктриною судового захисту в США від звинувачень у порушенні авторських прав.

Cambridge Dictionary наводить таке визначення «Fair use»: «laws relating to the conditions in which someone can legally copy parts of a book, film, etc. without the permission of the company that made it or owns it: the courts can sometimes be uncertain about what constitutes fair use.»

З практичної ж точки зору доктрину «Fair use» можна охарактеризувати наступними тезами, а саме:

  1. Fair use is a big, complicated and tricky area of limitations on copyright in the USA: a person violated the law, but he has an excuse.
  2. The most important thing to keep in mind, fair use is a defense, it is not a right. You don't have the right to fair use, you can only use fair use if you have violated copyright. Наприклад, ви порушили права автора, автор подав позов проти вас і тепер ви можете використовувати «fair use defense», щоб уникнути покарання. You don't have a fair use defense unless you are in court.
  3. There are four factors that we look at as part of fair use: (1) purpose of use – мета використання; (2) nature of the work – характер твору; (3) proportion taken – використана пропорція (відсоток) твору; (4) economic impact of the taking – економічний ефект від такого «добросовісного» використання.
  4. Parody (пародія) is one of the strongest fair use defenses.
  5. One more example of fair use being a powerful defense is in education. Але «Fair use» не розповсюджується на комерційні освітні курси та навчальні заходи.

Отже, коли ми говоримо про «Fair use», маємо на увазі доктрину в США, яка дозволяє використання творів, захищених авторським правом без попередньої згоди автора, та яка застосовується «порушником» в судовому процесі про захист порушених авторських прав як спосіб захисту. Коли ми зустрічаємо в українській площині термін «Free Use of the Work», ми розуміємо, що цей термін стосується випадків вільного використання творів без дозволу автора згідно з Законом № 3792-XII.

Дар'я Ганзієнко, адвокат, АО «Інтегрітес»