Екскурс подій Ради Європи та важливі аспекти в практиці ЄСПЛ: Ігор Караман провів майстер-клас для студентів НаУКМА
Ігор Караман, доктор права, юрист Секретаріату ЄСПЛ (2008-2012, 2017-2021) та співробітник РЄ, тренер програми РЄ «HELP»
Міжнародні проекти
22.05.2023

З огляду історичних дат та важливих подій Ради Європи розпочав майстер-клас для студентів 4 курсу факультету правничих наук НаУКМА Ігор Караман, доктор права, юрист Секретаріату ЄСПЛ (2008-2012, 2017-2021) та співробітник РЄ, тренер програми РЄ «HELP».

Обговорюючи з молоддю ціннісні принципи та засади співробітництва держав-членів Ради Європи, Ігор Караман підкреслив задеклароване ними визнання верховенства права та зобов`язання забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які знаходяться під їхньою юрисдикцією.

Пізнавальним для студентів став системний аналіз Європейської конвенції з прав людини, унормованого нею каталогу прав і свобод та механізмів забезпечення дотримання державами-членами свого зобов’язання поважати ці права та свободи.

Спікер звернув увагу учасників на Протоколи до ЄКПЛ та їхню тематичну скерованість, знання яких сприятиме поглибленню знань та вибору ефективних способів захисту з використанням інструментів європейського суспільного порядку.

Крім змісту Європейської конвенції з прав людини, гарантій та заборон, предметом жвавої дискусії учасників зустрічі стали засади діяльності Європейського суду з прав людини та основні керівні документи Суду.

Висвітлюючи основні етапи провадження в ЄСПЛ, Ігор Караман висвітлив для студентів зміст заяви, порядок її подачі та реєстрації, а також типові помилки з порадами задля уникнення перешкод звернення в майбутньому.

Увагу студентів привернули детальні роз'яснення експерта з питань щодо прийнятності та вилучення заяви з реєстру, критеріїв прийнятності та неприйнятності, практики розгляду справ щодо яких «добре встановлена практика», строків звернення до Суду, можливості вищих судів держав-членів РЄ робити запити та надавати консультативні висновки з питань тлумачення та застосування прав, гарантованих ЄКПЛ та Протоколами.

Словами вдячності за змістовність та насиченість зустрічі прокоментувала подію студентка Ольга Стеценко. Вона вважає цінними набуті знання щодо змісту ЄКПЛ та інших керівних документів, зрозуміле розмежування понять «Рада Європи» та «Європейська Рада», фахове роз’яснення процедур звернення до ЄСПЛ та його прецедентної практики. Відчутне враження на студентку справила наведена спікером статистика звернень до Суду та поширені види порушень по окремим статтям, серед яких найпоширенішими є: право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя, право на життя, заборона катувань та інші. Ольга переконана, що отримана інформація допомогла структурувати вже відому та наповнила її додатковим змістом.

Вікторія Обиход за наслідком зустрічі відзначила важливість розуміння історичного аспекту, сутнісного розуміння конвенційних положень, гарантій і заборон. На її думку, роз’яснення Ігорем Караманом основних статей ЄКПЛ та Протоколів до неї у поєднанні з практичним досвідом спікера допомогло краще усвідомити роль та значимість Суду у захисті прав людини. Важливими є поради стосовно якісного представлення справи перед Судом, отримані студентами знання щодо процесу подання заяви та її змісту, поетапного розгляду до винесення остаточного рішення по справі. Досвід заповнення формуляру скарги до ЄСПЛ стане в нагоді у майбутній професійній діяльності.

Сергій Некрасов підтримав думки однокурсниць щодо цінності ознайомлення з практичним досвідом Ігоря Карамана та висвітленими ним тонкощами професійної діяльності як юриста секретаріату ЄСПЛ. На думку студента, саме знання історичних подій Ради Європи допомагає по-новому сприймати інформацію про можливості захисту прав людини у ЄСПЛ. Цікавими стали відомості про структуру Суду, найчастіші види помилок і порушень, етапи провадження в Суді, а також тонкощі стосовно подачі заяви, її реєстрації та розгляду. Для себе Сергій виокремив інформацію щодо можливості вилучення заяви з реєстру, її відновлення, строки та пріоритетність розгляду справ у Суді. Завдяки цій зустрічі студент отримав, відповіді на численні запитання, виконуючи практичне завдання удосконалив свої навички щодо складання формуляра.

Вебінар на тему «Звернення до Європейського суду з прав людини та провадження в ньому» відбудеться у Вищій школі адвокатури НААУ 16.06.2023 р. Реєстація: https://cutt.ly/461JuQK

Публікації за темами заходів Ігоря Карамана:

Як правильно скласти заяву до ЄСПЛ та дотриматися усіх критеріїв прийнятності? https://cutt.ly/y61JzwH

Захист права власності Європейським судом з прав людини. https://cutt.ly/761JT9J

Більше про практику студентів НаУКМА: https://cutt.ly/q61JHK3

Долучитись до ВША НААУ у соцмережах: https://cutt.ly/661Ks2a