Ефективність та безпека бізнесу в умовах війни: адвокати підвищили кваліфікацію з питань реалізації і захисту корпоративних прав
У єдності наша сила, разом до перемоги! Слава Україні!🇺🇦
Публікації лекторів
18.04.2022
Понад 1300 адвокатів долучилися до участі у вебінарі на тему “Реалізація корпоративних прав в умовах воєнного стану”, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ 18 квітня 2022 року.
Захід з підвищення кваліфікації адвокатів провела Надія Тарасова — адвокат, корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, член Комітету з господарського права та процесу НААУ, учасник Центру “Адвокат дитини” ВША НААУ.
Згідно з програмою вебінару учасники актуалізували знання у сфері корпоративних правовідносин, дізналися новели управління бізнесом в умовах воєнного стану, а також про заходи регуляторів, роботу державних реєстрів, банківської системи та встановлені обмеження в особливий період війни.
Надія Тарасова у своїй доповіді розкрила зміст корпоративних прав та корпоративних відносин, правові засади їх регулювання.
Увагу адвокатів було сфокусовано на правових позиціях Верховного Суду щодо належних та ефективних способів захисту прав у спорах про визнання права власності на частку та визначення розміру статутного капіталу ТОВ, у справах за вимогами про визнання за учасником переважного права на придбання відчужуваних корпоративних прав та в інших корпоративних спорах.
Висвітлюючи правовий режим воєнного стану, підстави його запровадження та пов'язані з цим зміни законодавства у сфері корпоративних відносин, лектор проаналізувала ключові положення та рекомендувала до вивчення і практичного застосування наступні законодавчі та нормативно — правові акти:
◾️ Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII.
◾️ Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX.
◾️ Закон України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX .
◾️ Постанова КМУ від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією».
◾️ Постанова КМУ від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».
◾️ Укази Президента України: № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 133/2022 щодо його продовження; № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», затверджені відповідно Верховною Радою України.
◾️ Рішення НКЦПФР «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» від 08.03.2022 № 144.
◾️ Рішення НКЦПФР від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».
◾️ Рішення НКЦПФР від 16.03.2022 № 177 «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану».
◾️ Постанова Правління НБУ від 24.02.2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану”.
Виступ лектора містив розлогий моніторинг законодавства у поєднанні з інформаційними новинами та важливими рішеннями Національного банку України (НБУ), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо врегулювання і забезпечення реалізації належної бізнес — поведінки учасників ринку фінансових послуг в умовах війни.
В тематичному блоці, присвяченому питанням захисту інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни відповідно до Закону України від 03.03.2022, лектор підкреслила, що він не поширюється на податкові правовідносини.
Надія Тарасова відзначила, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених в Законі.
Предметом обговорення під час вебінару стали деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану.
Учасникам було представлено оновлений перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, а також прокоментовано ризики, доцільність запроваджених обмежень та можливі негативні наслідки від несанкціонованого втручання в роботу реєстрів чи доступу до відомостей, що охороняються законом.
Лектор наголосила, що в період воєнного стану відчуження нерухомості та корпоративних прав (прав на частки, акції) не проводиться, на її думку зазначені запобіжні міри є виправданими та унеможливлять різного роду зловживання чи порушення прав власників.
Важливим аспектом у виступі відзначено реалізовану Мін'юстом можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій для суб'єктів господарювання, благодійних організацій та громадських об’єднань, а також відновлену доступність на порталі Дія послуг щодо автоматичної реєстрації ФОП, внесення змін чи закриття ФОП, а також послуги з реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.
У своєму виступі Надія Тарасова приділила увагу деяким питанням нотаріату в умовах воєнного стану, особливостям роботи банківської системи та валютного ринку з 24 лютого 2022 року по всій території України, а також надала практичні поради по документальному засвідченню форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Висвітлюючи проблематику управління бізнесом в умовах воєнного стану, лектор детально зупинилася на засадах функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства та порядку проведення загальних зборів на період дії воєнного стану.
Експертній оцінці та аналізу впливу на корпоративні правовідносини було піддано ключові положення Закону 2182-IX від 01.04.2022 “Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки ), яким запроваджено зміни до Законів України "Про банки та банківську діяльність" та "Про управління об’єктами державної власності".
Надія Тарасова приділила увагу можливим обмеженням виробничої діяльності суб'єктів господарювання в умовах війни, а також надала практичні поради і рекомендації щодо дій акціонерів, виконавчого органу підприємства з забезпечення роботи підприємства під час воєнного стану, включаючи забезпечення безпеки працівників, визначення кадрового резерву на випадок трудової повинності, заборону/дозвіл працівникам використання активів підприємства з власною метою, доцільність інвентаризації, в т.ч. на випадок вилучення на потреби ЗСУ, щодо дієвого захисту активів, попередження кредиторів про виникнення форс-мажорних обставин, та низки інших.
В завершення вебінару Надія Тарасова поділилася навчальними матеріалами зі своєї доповіді, що стануть корисними у подальшій професійній діяльності учасників.
Відповіді на запитання адвокатів будуть надані лектором у письмовій формі та опубліковані на платформі Вищої школи адвокатури НААУ.
Учасники висловили вдячність Надії Тарасовій за фаховість виступу, структуровану подачу матеріалу, послідовність моніторингу законодавства та системний аналіз заходів регуляторів у сфері корпоративних відносин, що робить знання особливо цінними, актуальними та важливими.
Традиційно адвокати обмінялися між собою теплими словами підтримки, поваги і шани Збройним Силам України і всім воїнам, які боронять нашу землю і захищають народ, а також впевненості в перемогу України у війні.
Вища школа адвокатури НААУ висловлює щиру вдячність лектору Надії Тарасовій та всім адвокатам, які долучилися до участі у вебінарі.
Ми продовжуємо проводити заходи з підвищення кваліфікації адвокатів та правопросвітництво в умовах воєнного стану в Україні.