Дисциплінарна відповідальність адвоката за дискредитацію процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні
Адвоката притягнуто до дисциплінарної відповідальності і застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 9 (дев’ять) місяців.
Новини та події
02.06.2022

Виявлені факти опублікування адвокатом у соціальній мережі Fасеbооk дописів та коментарів щодо процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні, з використанням ненормативної лексики, а також допущена ним образлива поведінка у спілкуванні з працівниками технічної підтримки Центру акредитації ВША НААУ, стали підставою для ініціювання Вищою школою адвокатури НААУ питання про дисциплінарну відповідальність адвоката.

При зверненні до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, Вищою школою адвокатури НААУ було наведено відомості про можливе порушення приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, додано докази на підтвердження фактів образливих публікацій і спілкування зі сторони адвоката.

Дослідженням матеріалів звернення ВША НААУ, письмових пояснень адвоката на стадії перевірки скарги та інших матеріалів дисциплінарної справи, дисциплінарна палата КДКА регіону прийшла до висновку, що адвокат у своїх постах та коментарях в Facebook та переписці із ЦА ВША НААУ застосовував нецензурні, образливі вислови та вчинив дії, спрямовані на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності що завдають шкоди авторитету адвокатури в цілому в очах суспільства, враховуючи те, що учасниками відкритої групи в ФБ є 78 400 підписників, чим вчинив дисциплінарний проступок.

Як зазначено у рішенні, висловлювання адвоката виходять за межі загально встановлених вимог плюралізму, толерантності та лібералізму і не відповідають поняттю «Свободи висловлення думки», яке охороняється ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дезінформують адвокатів; принижують авторитет адвокатської професії та статус адвоката; негативно відображаються на репутації та авторитеті адвокатури України; підривають повагу до адвокатської спільноти та адвокатської діяльності, а також негативно впливають на діяльність Вищої школи адвокатури НААУ як на орган, що є адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні.

Висловлювання адвоката дискредитують процес підвищення кваліфікації адвокатів в Україні та свідчать про порушення ним ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно якої рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами, частини четвертої статті 12 Правил адвокатської етики, яка вимагає від адвоката, що критика діяльності, рішень, порядку формування, членів органів адвокатського самоврядування тощо не може бути спрямована на приниження авторитету адвокатури, адвокатської професії та статусу адвоката, не може бути вираженою у принизливій чи такій, що порочить честь, гідність та ділову репутацію особи, формі, а також містити завідомо неправдиву інформацію або заклики до невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Дисциплінарна палата вважає, що встановлені дії адвоката при використанні мережі інтернет свідчить саме про грубе одноразове порушення Правил адвокатської етики, Присяги адвоката України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме ч. 1. ст.11, ч.1 п.1 ст. 21, ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст.12,57,59 Правил адвокатської етики, що є дисциплінарним проступком, передбаченим пунктами 2,3 частини 1 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», і що у відповідності до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону України є підставою для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

При накладенні стягнення дисциплінарною палатою враховано обставини вчинення проступку, його наслідки, особу адвоката та інші обставини, а саме те, що дії адвоката мають негативні наслідки для реалізації рішень Ради адвокатів України щодо діяльності Вищої школи адвокатури, підривають авторитет органів адвокатського самоврядування та адвокатури України в цілому.

Рішенням №134 дисциплінарної палати КДКА Чернівецької області від 17.05.2022 року за скоєння дисциплінарного проступку притягнуто адвоката до дисциплінарної відповідальності і застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 9 (дев’ять) місяців.

Про прийняте рішення повідомлено зацікавлених осіб.

Відповідно до статті 42 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.