Два роки застосування Закону України "Про медіацію": здобутки та виклики обговорили на круглому столі у Верховному Суді
Круглий стіл на тему «Судова влада та медіація: точки перетину», що відбувся у Верховному Суді 16 листопада 2023 р. з нагоди відзначення другої річниці прийняття Закону України “Про медіацію”, об'єднав участю суддів Верховного Суду, апеляційних і місцевих судів, медіаторів, адвокатів, інших зацікавлених осіб
Новини та події
20.11.2023

Два роки застосування Закону України "Про медіацію": здобутки та виклики обговорили на круглому столі у Верховному Суді

Круглий стіл на тему «Судова влада та медіація: точки перетину», що відбувся у Верховному Суді 16 листопада 2023 р. з нагоди відзначення другої річниці прийняття Закону України “Про медіацію”, об'єднав участю суддів Верховного Суду, апеляційних і місцевих судів, медіаторів, адвокатів, інших зацікавлених осіб.

До участі в заході долучилися Голова Комету НААУ з питань сімейного права Лариса Гретченко та заступник Голови вказаного Комітету Світлана Савицька, які входять до лекторського складу та активу Центру “Адвокат дитини” Вищої школи адвокатури НААУ.

Відкрив захід Голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Борис Гулько, який підкреслив важливість ролі судової влади у розвитку медіації та можливість сприяння судів у вирішенні спорів шляхом медіації в досудовому та позасудовому порядку.

Модераторка круглого столу Оксана Цимбрівська, керівниця проєкту ЄС “Право — Justice” в Україні у вітальному слові до учасників схарактеризувала медіацію як культуру мирного врегулювання спорів, наголосила на потребі її комплексного розвитку, важливості комунікувати про медіацію разом і однаково, відповідно, ділитися думками і пересторогами у професійних колах.

Дослідження на тему «Два роки застосування Закону України "Про медіацію": здобутки та виклики» представили Луїза Романадзе, президентка Української академії медіації та Світлана Сєргєєва, віце - президентка зазначеної Академії.

Серед основних здобутків відзначено широку сферу дії Закону та сприятливі процесуальні можливості застосування медіації на будь - якій стадії судового провадження, а також активний розвиток медіації в адвокатурі, нотаріаті, системі безоплатної правничої допомоги та інших професійних сферах. Одним з досягнень авторки дослідження відзначили наявність інформаційних матеріалів і навчальних продуктів з питань медіації різної направленості, зокрема, у Національній школі суддів України, Національній асоціації адвокатів України, Вищій школі адвокатури НААУ.

Серед викликів, які постають на етапі практичної реалізації Закону України "Про медіацію", Луїза Романадзе у виступі означила наступні:

• нерівномірна державна підтримка розвитку медіації в окремих сферах;

• обумовлена війною зміна пріоритетів у фокусі уваги держави;

• недостатність власного прикладу держави у використанні медіації;

• недостатньо активна роль в інформуванні та пропонуванні медіації правниками і представниками органів влади;

• відсутність сталого механізму залучення медіаторів задля забезпечення доступності до медіації вразливих верств населення;

• ускладнення співпраці між органами влади та медіаторами через відсутність єдиної саморегулівної організації та єдиного реєстру медіаторів;

• відсутність релевантної статистики щодо медіаторів та медіації;

• нерівномірна представленість медіаторів по регіонах України;

• недостатня (нерівномірна) обізнаність про медіацію, помилкове сприйняття сутності процедури та ролі медіатора.

В ході модерованої дискусії «Роль судової влади у розвитку медіації» Андрій Рищенко, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Президент ГО GEMME Ukraine звернув увагу присутніх на те, як виглядає медіація з боку судді/суду, поділився баченням щодо сформованості інфраструктури для медіації, ролі держави і суду у доступі громадян до альтернативних способів врегулювання спорів.

Підтримуючи необхідність упровадження медіації та посилення її популяризації в українському суспільстві Максим Ходаківський, суддя Жовтневого районного суду міста Дніпро, тренер Національної школи суддів України поділився міжнародним досвідом застосування мирних способів вирішення спору, зокрема, за участі судді. Послуговуючись даними ЄДРСР щодо судових рішень у провадженнях за якими згадується медіація, Максим Ходаківський звернув увагу на інструменти та можливості суду застосовувати медіацію, а також схарактеризував чинники, з огляду на які медіація не спрацьовує.

Значну увагу в ході обговорення було приділено медіації як інструменту вирішення сімейних спорів, представлено досвід європейських країн щодо обов'язковості сімейної медіації для певних категорій справ. Суддею КЦС ВС Оленою Білоконь у виступі висловлено думку щодо доцільності упровадження такого підходу у національне судочинство, передусім, застосуванні сімейної медіації при вирішенні справ, що стосуються визначення місця проживання дитини та способів участі одного з батьків у вихованні дітей. Підтримку упровадження сімейної спеціалізації суддів висловив у доповіді суддя КЦС ВС Євген Синельников.

В ході обміну думками Світлана Савицька зауважила на важливості забезпечення добровільності сторін як основоположного принципу медіації і розумінні того, що не кожен спір є медіабельним та таким, що спроможний до вирішення в досудовому чи позасудовому порядку. Адвокат підкреслила значимість вміння комунікувати в різних сферах життя та потребу навчати цьому всіх учасників суспільних відносин.

“Перевагами мирного вирішення спорів та конфліктів, особливо стосовно сім'ї та інтересів дітей, є самовизначеність сторін при прийнятті рішень, готовність домовлятися та виконувати такі домовленості без втручання державних органів. Вбачається доцільним розвиток співпраці всіх учасників системи правосуддя та організацій медіаторів для покращення доступу громадян до медіаційних послуг, а також удосконалення процедури врегулювання спору за участі судді” - прокоментувала подію Лариса Гретченко.

Комітети НААУ активно включені у популяризацію медіації та інших альтернативних способів врегулювання спорів шляхом проведення тематичних правоосвітніх заходів, заходів з підвищення кваліфікації адвокатів, напрацювання посібників та методичних рекомендацій.

Зокрема, на сайті НААУ доступні:

• Посібник “Адвокат та медіація”: http://surl.li/jfycm

• Методичні рекомендації “Мирне вирішення сімейних спорів” http://surl.li/mkggy

• Методичні рекомендації “Спори про міжнародне викрадення дітей” (розділ 10) http://surl.li/mkgii

Експертні матеріали лекторів та підсумки заходів Вищої школи адвокатури НААУ:

Чим медіація відрізняється від інших способів врегулювання спорів? (Марина Саєнко) http://surl.li/ngmuy

Що адвокату потрібно знати про медіацію? (Лариса Гретченко, Вікторія Поліщук) http://surl.li/ngmvs

Роль адвоката в сімейній медіації (Ганна Гаро) http://surl.li/ngmre

Можливі варіанти мирного вирішення спадкових спорів у разі смерті одного з подружжя (Ганна Гаро) http://surl.li/ngmtm