Державні гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб
ТЕМУ ДНЯ висвітлила Лариса Гретченко, адвокат, керівник Центру “Адвокат дитини” Вищої школи адвокатури НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ
Публікації лекторів
19.05.2022

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року спричинило нову хвилю вимушеної зміни місця проживання мільйонами українських громадян, які рятуючи своє життя і членів сім'ї змушені були переміститися в пошуках безпечних куточків та адаптуватися в нових реаліях сьогодення.

За таких умов внутрішньо переміщені особи потребують особливої уваги і допомоги зі сторони держави, небайдужих громадян, громадських організацій та міжнародної спільноти.

Враховуючи практичну потребу юридичної підтримки внутрішньо переміщених осіб і надання їм правової допомоги, розвиваючи напрямок правоосвіти населення в рамках проекту “Школа правових знань для дітей та батьків” керівник Центру “Адвокат дитини” Вищої школи адвокатури НААУ Лариса Гретченко долучилася до профінформаційного семінару для внутрішньо переміщених осіб, що відбувся днями у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості.

Однією з актуальних під час заходу була тема: “Державні гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб”, висвітлюючи яку Лариса Гретченко приділила увагу таким важливим питанням як статус внутрішньо переміщеної особи, порядок його набуття та облік; правова допомога, соціальна підтримка та компенсаційні виплати; права і обов'язки внутрішньо переміщених осіб.

Важливим у виступі стало роз'яснення учасникам семінару законодавчих гарантій і практики забезпечення прав дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, виплати їм державної допомоги в разі переміщення в супроводі осіб, які не є законними представниками, реалізації права на освіту та медичне забезпечення неповнолітніх в умовах воєнного стану.

Під час семінару Лариса Гретченко приділила увагу законодавчим засадам та практиці взяття на облік громадян, що змінили місце проживання, для отримання ними статусу внутрішньо переміщеної особи (надалі — ВПО), механізму видачі довідки про взяття на облік ВПО як обов'язково необхідного документу для подальшої реалізації особами спеціальних правомочностей за набутим статусом.

Для отримання довідки ВПО (повнолітня або неповнолітня особа — особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, — через законного представника) подає заяву про взяття на облік до:

— підрозділу з питань соціального захисту населення при державних адміністраціях;

— виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

— ЦНАПу

— через Портал «Дія».

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”

Слід мати на увазі, що Перелік адміністративно-територіальних одиниць зазнає змін, що може вплинути на набуття статусу та можливість отримання різних видів державних виплат, міжнародної допомоги, гуманітарної чи благодійної підтримки.

Пакет документів, необхідних для взяття на облік ВПО включає:

— Заява про взяття на облік;

— Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;

— Документ на підтвердження повноважень особи як законного представника чи родича малолітньої дитини, недієздатної особи;

— Докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення, у разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення.

Лариса Гретченко звернула увагу на важливість інформування ВПО, яка береться на облік, що має здійснюватися під час видачі довідки посадовою особою уповноваженого органу та включає інформацію про:

-можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема з відновленням соціальних виплат;

— можливість та порядок отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

— місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

— обов’язок повідомити про зміну місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання;

— обов’язок повідомити уповноваженому органу або уповноваженій особі територіальної громади / центру надання адміністративних послуг за місцем отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду або протягом трьох днів уповноваженому органу після повернення до покинутого постійного місця проживання.

Про факт видачі довідки дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, уповноважений орган невідкладно інформує службу у справах дітей за місцем перебування такої дитини.

Предметом обговорення з учасниками стали підстави для відмова у видачі довідки про взяття на облік ВПО, перелік яких визначений законодавством, порядок оформлення, обов'язкові реквізити рішення про відмову та процедура його вручення заявнику.

Слід відмітити, що у разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї безоплатно видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.

На запитання щодо можливості оскарження рішення про відмову у видачі довідки, Лариса Гретченко роз'яснила, що особа має право звернутися із заявою повторно, якщо у неї з’явилися підстави для взяття на облік як ВПО, або усунуті підстави для відмови у видачі довідки. Рішення про відмову у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи можна оскаржити в судовому порядку. Поскаржитись на незаконну відмову у реєстрації ВПО можливо також шляхом звернення до компетентних органів.

Законодавство закріплює права внутрішньо переміщених осіб, такі як:

— єдність родини;

— сприяння у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;

— інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;

— безпечні умови життя і здоров’я;

— достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання;

— створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання та оплату вартості комунальних послуг,

— сприяння у переміщенні її рухомого майна та сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;

— забезпечення лікарськими засобами і надання необхідної медичної допомоги;

— влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

— отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;

— отримання гуманітарної та благодійної допомоги та низка інших.

З — поміж обов'язків внутрішньо переміщених осіб важливо відзначити такі як:

— дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства;

— повідомляти про зміну місця проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.;

— у разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання — повідомити про це уповноважений органі за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду;

— у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом.

Лариса Гретченко надала роз'яснення учасникам заходу про право на безоплатну правову допомогу, гарантовану Законом України “Про безоплатну правову допомогу”.

Безоплатна правова допомога — правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Безоплатна первинна правова допомога полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Суб'єктами права на безоплатну первинну правову допомогу є всі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Стосовно прав внутрішньо переміщених осіб, право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії :

— діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, — на всі види правових послуг, передбачені ч. 2 ст. 13 цього Закону;

— внутрішньо переміщені особи — на всі види правових послуг, передбачених ч.2 ст. 13 цього Закону;

— громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, — на правові послуги, передбачені п.п. 2 і 3 ч. 2 ст. 13 цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

3 травня 2022 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України № 2238-ІХ «Про внесення змін до частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу», який набирає чинності 20 травня 2022 року.

Згідно з Законом від 03.05.2022 р. право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали:

— особи, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, — на правові послуги, передбачені п. п. 2 і 3 ч.2 ст. 13 цього Закону, з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних з оформленням та видачею таких документів;

— потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту, — на правові послуги, передбачені п. п. 2 і 3 ч.2 ст. 13 цього Закону, у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень.

Такі зміни є важливими та орієнтованими на дійсний запит громадян у правовій допомозі, адже через вторгнення російської федерації в Україну проблема знищення або втрата документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України є однією з найбільш поширених серед внутрішньо переміщених осіб. Масовий характер сексуального насильства, катування, жорстокого поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях сколихнув українське суспільство та спричинив потребу державного забезпечення особливого захисту для потерпілих осіб.

Детальніше про суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, механізми та органи, що забезпечують її надання, види правових послуг у складі безоплатної первинної та вторинної правової допомоги можливо дізнатися зі змісту Закону.

Важливим акцентом у виступі лектора стало роз'яснення щодо змін, які відбулися у виплаті державної допомоги ВПО з травня місяця поточного року.

З урахуванням нормативно — правових змін, отримати допомогу для ВПО зможуть:

— громадяни, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії, або тих, які знаходять в тимчасової окупації чи в оточенні (блокуванні);

— громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Допомога на проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб надається у наступних розмірах:

— для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

— для інших осіб – 2 000 гривень.

Важливо, що компенсаційні виплати від держави для підтримки ВПО на певних умовах можуть здійснюватися роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також власникам житла за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. Посилання на відповідні нормативно — правові акти наведено в переліку корисних ресурсів наприкінці матеріалу.

Висвітлюючи права дітей, Лариса Гретченко вказала на важливість складу пакету документів для постановки дитини на облік як ВПО як передумови виплати державної допомоги та інших соціальних гарантій.

Законний представник дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, посадові особи, які здійснюють заходи щодо захисту прав такої дитини, у разі необхідності підтвердження чи перевірки персональних даних дитини можуть отримати відповідні відомості на підставі письмового запиту до Мінсоцполітики.

 

У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

— документ, що посвідчує особу законного представника;

— документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

— у разі потреби — свідоцтво про народження дитини.

 

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини керівником дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей , до якого влаштовується дитина, опікуном, піклувальником, прийомними батьками чи батьками-вихователями у разі влаштування дитини в сім’ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, родичем (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчимом, мачухою, в яких проживає (перебуває) дитина, додатково подаються:

— документ, що посвідчує особу заявника;

— документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

— документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

 

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.

 

 

Відповідаючи на питання про освіту дітей з числа ВПО лектор роз'яснила, що дитина має можливість здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в якому навчалася раніше, а також продовжити навчання за її новим місцем перебування. До закладу освіти один з батьків дитини чи родичів має подати відповідну заяву про зарахування будь-яким зручним способом: особисто, електронною поштою, тощо. При наявності до заяви можуть бути додані копії свідоцтва про народження дитини чи свідоцтва її навчальних досягнень.

 

Докладніше про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану можливо дізнатися з нормативних актів Міністерства освіти і науки України та роз'яснень Освітнього Омбудсмена України Сергія Горбачова, що наведені у переліку корисних матеріалів наприкінці публікації.

 

Завершуючи виступ керівник Центру “Адвокат дитини” ВША НААУ відповіла на запитання учасників семінару, поділилася презентаційним матеріалом, практичними порадами, а також запевнила присутніх у продовженні співпраці, проведенні правопросвітницьких заходів на актуальні теми регулювання правовідносин в умовах воєнного стану.

 

 

Джерела правової інформації та корисні ресурси на тему державних гарантій дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб:

 

 • Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII https://bit.ly/3MA6DVP
 • Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від 02.06.2011 р.№ 3460 -VІ https://bit.ly/39Fp0Kj
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» https://bit.ly/39J8uJC
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204-р «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми "єПідтримка"» https://bit.ly/3MzvA3B
 • Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 https://bit.ly/3PxY5k5
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» https://bit.ly/3NpjLgG
 • Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 (в редакції постанови КМУ від 29 квітня 2022 р. № 490) https://bit.ly/3PqDUVg
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2022 року № 457 «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» https://bit.ly/3Nl4ayu
 • Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на05.2022 р. затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25 квітня 2022 року N 75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 травня 2022 року N 92) https://bit.ly/3MvW7ik
 • Наказ МОН від 28 березня 2022 року №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» https://bit.ly/39FoVpZ
 • Лист МОН від 16.04.2022 р. №1/4202-22 “Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти” https://bit.ly/3G5s9iF
 • Освіта в умовах воєнного стану: інформаційний ресурс, відповіді на тематичні питання на сайті Освітнього Омбудсмена України Сергія Горбачова https://bit.ly/3wGEeqm
 • Довідник контактів організацій і установ, які надають допомогу в умовах воєнного стану https://bit.ly/3wGqr3e
 • Лікарі поруч: що треба знати про медпослуги для ВПО під час воєнного стану https://bit.ly/3yO62M8
 • Допомога від держави для ВПО: хто та як отримуватиме виплату з травня? https://bit.ly/3wwVkqw
 • ВПО можуть отримати міжнародну грошову допомогу. Які програми доступні? https://bit.ly/3aeccLp
 • Роз’яснення для роботодавців: компенсація від держави за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб https://bit.ly/3LATIBI
 • Оновлено актуальний перелік громад у зонах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні https://bit.ly/3ltzX4w
 • ВПО зможуть виправити дані у заявці про взяття на облік і отримати перерахунок допомоги https://bit.ly/3Ns72tq
✅ Запрошуємо адвокатів до закритої професійної групи Центр "Адвокат дитини": https://bit.ly/3JbSmNU
✅ Запрошуємо адвокатів до закритої професійної групи Центру сімейного права: https://bit.ly/3adtPLo