Чи відшкодовуються судові витрати за перегляд додаткового рішення про розподіл таких судових витрат?
Василь Крат, суддя КЦС ВС, кандидат юридичних наук, доцент
Огляди
10.07.2024

Чи відшкодовуються судові витрати за перегляд додаткового рішення про розподіл таких судових витрат? – відповідь на це питання надала Велика Палата Верховного Суду у Постанові від 05.06.2024 у справі № 910/14524/22 (https://tinyurl.com/ysnkkdpt).

210. Передовсім Велика Палата Верховного Суду має з’ясувати питання, чи можна відшкодовувати судові витрати за перегляд додаткового рішення про розподіл таких судових витрат. Відповідаючи на поставлене питання, Велика Палата Верховного Суду повинна сформулювати універсальний підхід для вирішення такої процесуальної ситуації, тобто такий підхід, який не буде пов’язаний з причинами та підставами ухвалення додаткового судового рішення, оскільки за будь-яких умов йдеться про усунення певних вад рішення суду. 

1️11. За змістом статті 244 ГПК України додаткове судове рішення є похідним від первісного судового акта, є його невід’ємною складовою. Додаткове судове рішення є засобом усунення неповноти судового рішення.

212. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 05 липня 2023 року у справі № 904/8884/21 зроблено висновки про те, що за загальним правилом у судовому рішенні повинні бути розглянуті усі заявлені вимоги, а також вирішені всі інші, зокрема й процесуальні, питання. Неповнота чи невизначеність висновків суду щодо заявлених у справі вимог, а також невирішення окремих процесуальних питань, зокрема розподілу судових витрат, є правовою підставою для ухвалення додаткового судового рішення. Тобто додаткове рішення – це акт правосуддя, який усуває недоліки судового рішення, пов’язані з порушенням вимог щодо його повноти. Додаткове рішення є невід’ємною частиною рішення у справі.

213. Тож у разі оскарження додаткового рішення, яким, зокрема, вирішено питання про судові витрати, результат такого оскарження залежить від результату вирішення судом спору по суті пред’явленого позову.

214. Особа, яка понесла судові витрати під час апеляційного чи касаційного перегляду додаткового судового рішення про розподіл судових витрат, має право на відшкодування таких витрат, що відповідатиме принципу господарського судочинства, передбаченому у пункті 12 частини третьої статті 2 ГПК України. Під час вирішення цього питання суд має керуватися критеріями, визначеними у частині п’ятій статті 126 та частині п’ятій статті 129 ГПК України.

215. Інакше розуміння позбавить особу права на відшкодування понесених нею судових витрат у разі необґрунтованого оскарження іншим учасником справи додаткового судового рішення, що нівелюватиме значення такої засади судочинства, як відшкодування судових витрат стороні, на користь якої ухвалене судове рішення.

241. Додаткове судове рішення є похідним від первісного судового акта, є його невід’ємною складовою та має на меті усунути неповноту судового рішення. Особа, яка понесла судові витрати під час апеляційного чи касаційного перегляду додаткового судового рішення про розподіл судових витрат, має право на відшкодування таких витрат, що відповідатиме принципу господарського судочинства, передбаченому у пункті 12 частини третьої статті 2 ГПК України. Під час вирішення цього питання суд має керуватися критеріями, визначеними у частині п’ятій статті 126 та частині п’ятій статті 129 ГПК України.

Першоджерело: https://t.me/glossema/1951