Чи є правомірним залишення судом без руху заяви про встановлення факту народження чи смерті при законодавчій вказівці негайного її розгляду в умовах воєнного стану?
Відповіді на питання
Публікації лекторів
26.09.2022

Відповідь: Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях унормовані з прийняттям Закону України від 01.07.2022 року №2345-IX https://bit.ly/3BKNlJm (набрав чинності 07.08.2022, надалі — Закон)

Невідкладний розгляд справ зазначеної категорії ( з дня надходження відповідної заяви до суду) обумовлено ч. 2 ст. 317 ЦПК України у новій редакції відповідно до змін, внесених зазначеним Законом.

Залишення судом без руху заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, є доволі поширеною практикою.

Причиною залишення без руху заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, є висновок суду щодо недоліків та невідповідності змісту заяви і доданих до неї документів вимогам законодавства, що відповідно має наслідком ухвалення рішення про залишення заяви без руху та надання заявнику строку для усунення зазначених в ухвалі недоліків.

Поширені недоліки заяви:

 • у заяві не вказано заінтересовану особу,
 • відсутня мета встановлення факту,
 • не надано суду доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини,
 • не вказано відомостей, які б засвідчували факт смерті померлої особи,
 • не додано медичних чи будь — яких інших документів, які б могли підтвердити факт народження чи смерті.

Відсутність у заяві відомостей щодо мети встановлення факту не дає можливість зробити висновок, чи дійсно цей факт є юридичним і чи тягне він правові наслідки.

Без мети встановлення факту, суддя не в змозі визначитись із колом осіб, на права чи інтереси яких може вплинути рішення по справі, тобто, із колом заінтересованих осіб.

У випадку, коли до заяви не долучено документи, які достовірно підтверджують факт народження дитини чи факт смерті особи, чи інший юридичний факт відповідно до суті заяви, відсутність таких доказів унеможливлює встановлення судом юридичного факту про народження/смерть особи чи іншого відповідного юридичного факту.

Відповідно ч. 3 ст. 294 ЦПК України справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

Вирішуючи питання про прийняття до розгляду заяв про встановлення фактів, що мають юридичне значення, суди враховують їх відповідність загальним та спеціальним вимогам, визначених ЦПК України.

Правовим підґрунтям для залишення без руху заяви про встановлення факту народження чи смерті особи слугує застосування судом положень ч. 1 ст. 185 ЦПК України за результатом здійсненої перевірки матеріалів відповідно до вимог цивільного процесуального закону.

Як слідує зі змісту тематичних ухвал, оприлюднених в ЄДРСР, залишаючи заяву без руху, суди також послуговуються роз'ясненнями, викладеними в п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 року “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”:

 • Вирішуючи питання про прийняття заяв про встановлення фактів, що мають юридичне значення, судам необхідно враховувати, що ці заяви повинні відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, так і вимогам щодо її змісту.
 • Якщо в заяві не зазначено, який конкретно факт просить встановити заявник, з яких причин неможливо одержати або відновити документ, що посвідчує даний факт, якими доказами цей факт підтверджується або до заяви не приєднано довідки про неможливість одержання чи відновлення необхідних документів, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для виправлення недоліків.
 • У разі невиконання цих вказівок заява вважається неподаною і повертається заявникові, про що суддя постановляє мотивовану ухвалу. https://bit.ly/3LIFv7v

Відповідь на питання підготувала Лариса Гретченко, адвокат, керівник Центру “Адвокат дитини” ВША НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ.

Про практичні виклики і проблемні аспекти встановлення фактів, що мають юридичне значення, та шляхи їх вирішення дізнавайтеся під час тематичного вебінару "Особливості встановлення фактів народження та смерті в умовах воєнного стану"

Заходи з підвищення кваліфікації, лектором яких виступає Лариса Гретченко у розкладі ВША НААУ:

 • Вебінар : "Право дитини на спадок: законодавчі привілеї та договірний аспект. Виклики воєнного часу" https://bit.ly/3R9Ec2w
 • Вебінар: "ОНЛАЙН-БУЛІНГ: порядок реагування, особливості доказування, відповідальність за вчинення і приховування” https://bit.ly/3flJGKp
 • Вебінар "Шкода, завдана булінгом: актуальна судова практика і практичні поради по відшкодуванню" https://bit.ly/3DWRpca