Чи передбачено відповідальність за неподання приватним закладом охорони здоров'я форми обов'язкової медичної статистики до територіального центру медичної статистики внаслідок військових дій?
Відповідь на питання підготував Сергій Антонов, к.ю.н., LL.M (UNSW Australia), директор Науково-експертного Центру медичного та репродуктивного права, адвокат, медіатор, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ
Публікації лекторів
08.11.2022

Питання: Внаслідок військових дій приватний заклад охорони здоров’я не подав до територіального центру медичної статистики форми обов’язкової медичної звітності. Чи передбачено будь-яку юридичну відповідальність у цьому випадку?

Відповідь: Підпунктом 11 пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 02.03.2016 № 285 визначено, що ліцензіати зобов’язані вести обліково-звітні статистичні форми у сфері охорони здоров’я відповідно до заявлених спеціальностей та подавати статистичні звіти в установлені строки до органів державної статистики відповідно до статей 13 та 18 Закону України «Про державну статистику».

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про державну статистику», органи державної статистики мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати відповідно до законів штрафи.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64 з 24 лютого 2022 р. в Україні введено воєнний стан.

Верховною Радою України прийнято Закон України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Статтею 1 зазначеного Закону передбачено, що:

1) подання звітності та інших документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, здійснюватиметься протягом трьох місяців після припинення та скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;

2) до фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб не застосовується відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітності та/або документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства у період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення.

Крім того, на час дії воєнного стану в Україні пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» зупинено строки надання адміністративних послуг органами державної влади України, зокрема отримання та обробка статистичних звітів суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

Отож, за неподання до територіальних центрів медичної статистики обов’язкових форм медичної звітності адміністративна відповідальність не буде застосована в умовах дії воєнного стану, з огляду на обмеження обсягу та строків надання адміністративних послуг органами влади України.

Нормативні джерела:

  1. Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX
  2. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII
  3. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII
  4. Закон України «Про державну статистику» від17.09.1992 № 2614-XII
  5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02.03.2016 № 285
  6. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28.02.2022 № 165
  7. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 13.04.2022 № 314

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0