Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
07.11.2022

Чи надається медична допомога під час війни хворим на цукровий діабет?

Відповідь на питання підготувала Оксана Вітязь, адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Відповідь: У відповідності до наказів МОЗ України «Деякі питання надання медичної допомоги хворим з діабетом в умовах воєнного стану» від 07.03.2022 № 421; та наказу МОЗ «Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 березня 2022 року № 421» від 23.03.2022 № 515, заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці, що провадять господарську діяльність з медичної практики, забезпечують розробку лікарями, за спеціальностями «Ендокринологія», «Дитяча ендокринологія», які надають медичну допомогу пацієнтам, що потребують інсулінотерапії, альтернативної схеми лікування пацієнтів з цукровим діабетом, враховуючи наявність та доступність лікарських засобів (препаратів інсуліну) та потреб таких пацієнтів.

Згідно Уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Цукровий діабет 2 типу», необхідно забезпечити своєчасне надання медичної допомоги на засадах доказової медицини пацієнтам лікарями загальної практики – сімейними лікарями сповільнює прогресування ЦД 2 типу та його ускладнень, поліпшити результати лікування, тривалість та якість життя, трудовий прогноз. Збір інформації та клінічний аудит сприяють збільшенню ефективності медичної допомоги та покращенню організації лікування пацієнтів з ЦД 2 типу.

Необхідні дії лікаря:

  1. Виявлення та оцінка факторів ризику ЦД 2 типу не рідше 1 разу в рік.
  2. При наявності у пацієнта будь-якого віку надмірної маси тіла або ожиріння та одного або більше 10 додаткових факторів ризику ЦД 2 типу (А.4.1 Фактори ризику ЦД 2 типу), а також у пацієнтів з помірним, високим та дуже високим ризиком ЦД 2 типу. Форма оцінки ризиків ЦД 2 типу провести:

– обстеження на виявлення ЦД 2 типу;

– оцінку обізнаності, відношення і уявлення про фактори ризику ЦД 2 типу.

  1. Якщо пацієнт має класичні симптоми гіперглікемії (спрага, головний біль, труднощі при концентрації уваги, неясність зору, часте сечовиділення, апатія, втрата ваги, свербіж, піодермія, пародонтоз) одразу провести обстеження на виявлення ЦД 2 типу.
  2. Рекомендувати заходи щодо зміни способу життя. Заходи зміни способу життя пацієнтам:- з будь-яким рівнем ризику розвитку ЦД 2 типу.
  3. Проводити лікування супутніх захворювань у всіх пацієнтів (синдром полікістозних яєчників, ССЗ, порушення ліпідного профілю, ожиріння, АГ тощо.

Також передбачена вчасна діагностика хвороби та лікування профілактика і лікування гострих та хронічних ускладнень тощо.

Для установ, що надають вторинну амбулаторну медичну допомогу необхідно забезпечити доступність медичної допомоги в закладах, що надають вторинну медичну допомогу, виконання діагностичних заходів та консультацій спеціалістів з метою уточнення клінічного діагнозу та оптимізації медикаментозного і немедикаментозного лікування, проведення диспансерного нагляду профільними спеціалістами пацієнтів з наявними ускладненнями та супутніми захворюваннями. У разі необхідності забезпечити доступність направлення пацієнта до установ, що надають вторинну стаціонарну медичну допомогу або третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу для остаточного встановлення діагнозу і проведення лікування.

У відповідності до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих, передбачається своєчасне виявлення, діагностика та лікування хвороби, а також диспансерне спостереження та надання невідкладної медичної допомоги при гострих ускладненнях ЦД-1.

Надання першої медичної, у тому числі невідкладної або екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі здійснюється бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, лікарями відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень, бригадами пунктів невідкладної медичної допомоги центрів первинної медико-санітарної допомоги, що входять до системи екстреної медичної допомоги.

Прийом виклику диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за єдиним телефонним номером виклику екстреної медичної допомоги 103 або за єдиним 16 телефонним номером виклику екстреної допомоги 112.

Норматив прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події становить у містах – 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста – 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Зазначені нормативи з урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей, епідеміологічної ситуації та стану доріг можуть бути перевищені, але не більше, ніж на 10 хвилин.

Усі пацієнти у невідкладних станах при цукровому діабеті підлягають терміновій госпіталізації. Пріоритетним завданням бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є транспортування пацієнтів до центру (відділення), де можливе надання спеціалізованої медичної допомоги.

Організація надання медичної допомоги для установ що надають вторинну (спеціалізовану) ендокринологічну медичну допомогу:

Основними завданнями індивідуального плану лікування пацієнтів з ЦД 1 типу є адекватна інсулінотерапія, корекція харчування, дозовані фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок, самоконтроль ГК та навчання. Метою інсулінотерапії є досягнення найкращого глікемічного контролю без частих або тяжких гіпо- та гіперглікемій. Пацієнтам з ЦД-1 рекомендується вибір методу введення інсуліну, враховуючи їх потреби та особисті вподобання. Лікар-ендокринолог призначає інсулінотерапію в умовах спеціалізованого стаціонару.

У закладах, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, здійснюється уточнення патогенетичних варіантів ЦД-1 та тяжкості його хронічних ускладнень за направленням лікаря-ендокринолога за неможливості здійснення такого уточнення в закладах, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу.

Враховуючи розроблену альтернативну схему лікування, з метою забезпечення доступності отримання інсулінів населенням:

1) в рецептах, виписаних в паперовій формі, замість торгової назви препаратів інсуліну, лікарям дозволяється вказувати дані, виходячи з наступної класифікації:

– інсулін людський генно-інженерний: короткої дії; середньої дії;

2) аналог інсуліну ультракороткої дії;

3) аналог інсуліну тривалої дії;

4) комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70); Лікарі та працівники аптек та їх структурних підрозділів надають пацієнтам консультативну медичну та фармацевтичну допомогу (зокрема, інформацію щодо торгових назв препаратів інсуліну, які пацієнту можуть відпустити в аптечному закладі (у разі наявності), згідно з виписаним рецептом). Усі інсуліни за електронним або паперовим рецептом безоплатні для пацієнта.

Підсумовуючи, в умовах воєнного стану діє головний принцип: якщо пацієнт отримує генно-інженерні інсуліни короткої тривалості дії, заміну можна проводити в рамках цієї групи; якщо раніше був призначений інсулін середньої тривалості дії, то необхідно запропонувати інсулін з цієї ж групи. При цьому аналоги повинні замінюватися тільки в рамках аналогів відповідної тривалості дії.

Нормативні джерела:

  1. Наказ МОЗ України «Деякі питання надання медичної допомоги хворим з діабетом в умовах воєнного стану» від 07.03.2022 № 421
  2. Наказ МОЗ України «Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 березня 2022 року № 421» від 23.03.2022 № 515
  3. Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу» від 21.12.2012 № 1118
  4. Наказ МОЗ України «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 1 типу у молодих людей та дорослих» від 29.12.2014 № 1021

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0