Чи має право сурогатна мама на відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами?
Відповіді на питання
Новини та події
04.10.2022

Відповідь: Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) МОП № 103 від 28 червня 1952 р. декларує, що після пред'явлення медичної довідки, яка засвідчує передбачуваний строк її пологів, жінка має право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (ч. 1 ст. 3).

Чинне законодавство Україні (Сімейний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні») закладає основи для сурогатного материнства і не містить спеціальних норм, які б визначали особливості, пов’язані з наданням відпусток генетичній і сурогатній мамам. Відповідно на відносини з надання соціальних відпусток сурогатній і генетичній мамі, поширюються положення ст. 179 Кодексу законів про працю України, ст. 17 Закону України «Про відпустки», наказу МОЗ України «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01 червня 2021 р. № 1066 і наказу МОЗ України «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» від 15 липня 2011 р. № 417.

Впродовж вагітності сурогатна мама, як і всі інші вагітні жінки, стоїть на обліку по вагітності і має право скористатися усіма привілеями вагітної жінки, в тому числі й оформити відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Адже даний вид відпустки спрямований на виношування дитини, збереження її в утробі сурогатної матері, відновлення сурогатної матері після пологів і збереження за сурогатною мамою місця її роботи (якщо вона працевлаштована).

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

  • до пологів — 70 календарних днів;
  • після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Соціальні виплати, пов’язані з вагітністю і пологами, починаються з того часу, як жінка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, тобто з 30 тижня вагітності.

Нормативна база:

  1. Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) (редакція від 15 червня 2000 р.) Міжнародної організації праці № 103 від 28 червня 1952 р.
  2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (редакція від 19 серпня 2022 р.).
  3. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (редакція від 19 серпня 2022 р.).
  4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09 вересня 2013 р. № 787.
  5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01 червня 2021 р. № 1066.
  6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» від 15 липня 2011 р. № 417 (редакція від 05 травня 2021 р.).

Відповідь на питання підготувала Оксана Яремко, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ