Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
22.11.2022

Чи має право приватний центр репродуктивної медицини вивозити за кордон з метою збереження кріоконсервовані ембріони та репродуктивний матеріал?

Відповідь на питання підготував Сергій Антонов, к.ю.н., LL.M (UNSW Australia), директор Науково-експертного Центру медичного та репродуктивного права, адвокат, медіатор, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Питання: Чи має право приватний центр репродуктивної медицини вивозити за кордон з метою збереження кріоконсервовані ембріони та репродуктивний матеріал (сперма та ооцити), які були йому передані пацієнтами на зберігання?

Відповідь: Заклад охорони здоров’я будь-якої форми власності забезпечує необхідний режим зберігання та використання кріоконсервованого біоматеріалу, у т.ч. сперми, ооцитів, ембріонів чи іншого біологічного репродуктивного матеріалу відповідно до положень розділу VII. Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 №787 (із змінами), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.10.2013 за №1697/24229.

Згідно із п. п. 11.1. розділу XI Порядку, гамети пацієнтів (сперматозоїди або яйцеклітини), тканина яєчка або його придатків, тканина яєчника та ембріони є біологічним матеріалом пацієнта/ пацієнтів, зберігання яких забезпечує заклад охорони здоров’я. Таке зберігання на практиці оформлюється цивільно-правовим договором, у якому визначаються умови такого зберігання і порядок дій у випадку форс-мажорних обставин. Умови цього договору зберігання повинні узгоджуються сторонами самостійно з урахуванням положень Цивільного кодексу України, зокрема ст. 627, 628, та Глави 66 Кодексу.

Відповідно до п.п. 7.1. Порядку, кріоконсервація та зберігання репродуктивного матеріалу та ембріонів здійснюються за заявою пацієнта (-ів) встановленої форми (Додатки 20 та 21 до Порядку), а дані заносяться до відповідних журналів обліку, зокрема визначеної Порядком форми (Додаток 22).

Підпунктом 11.3. Порядку визначено, що біологічний матеріал (у т.ч. ембріони чи ооцити, сперма, тканини яєчника/яєчка або його придатка) можуть бути транспортовані до іншого ЗОЗ як на території України, так і за її межами за бажанням пацієнта/ пацієнтів. У цьому випадку оформляється письмова заява пацієнтів та акт про передачу кріоконсервованих ембріонів/ооцитів/сперми/ тканини яєчника/яєчка або його придатка, оформлений за формою, наведеною в додатку 28 до Порядку.

До того ж в акті зазначається письмова згода на таке транспортування керівника закладу охорони здоров’я. Тобто заклад охорони здоров’я у сфері репродуктивної медицини має право вивозити за кордон з метою збереження кріоконсервовані ембріони та репродуктивний матеріал пацієнтів лише за умови отримання письмової заяви пацієнта (-ів) та відповідно до умов договору про зберігання репродуктивного матеріалу чи ембріонів чи додатковою угодою до цього договору, у випадку внесення змін до договору через військові дії.

Отже, приватний центр репродуктивної медицини має право вивозити біологічний матеріал пацієнтів, лише у випадку, коли це передбачено договором про зберігання ембріонів (репродуктивного матеріалу), або додатковою угодою до цього договору та за письмовою заявою пацієнта (ів), який (які) передав їх на зберігання до цього закладу охорони здоров’я і письмовою згодою керівника закладу охорони здоров’я.

Нормативні джерела:

  1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
  2. Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013 № 787

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0