Чи існує в Україні правовий механізм збереження та подальшого посмертного використання репродуктивного матеріалу для чоловіків, які вирушають до зони військових дій?
Сергій Антонов, к.ю.н., адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ
Публікації лекторів
04.09.2022

Відповідь: Відповідно ч. 1 ст. 177 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), об'єктами цивільних прав є нематеріальні блага, зокрема репродуктивний матеріал чоловіків, які виявили бажання його кріоконсервувати до відправлення до зони військових дій.

Питання донорства репродуктивних клітин частково регулюються ЦК України, зокрема ст. 290. Частиною 1. ст. 290 ЦК України визначено, що повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором репродуктивних клітин

Частиною 3 ст. 290 ЦК України передбачено право фізичної особи дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його.

Заморожування (кріоконсервація) сперми та інших біологічних репродуктивних матеріалів людини регулюється Порядком застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні (далі – Порядок), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 №787 (із змінами), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.10.2013 за №1697/24229.

Відповідно до розділу VII Порядку, кріоконсервація сперми та її зберігання здоров'я здійснюються у закладах охорони здоров'я, які застосовують методи допоміжних репродуктивних технологій. Такі дії здійснюються за письмовою заявою пацієнта, форма якої зазначена як додаток 20 до Порядку.

Згідно із п.п. 11.1. розділу XI Порядку, зберігання кріоконсервованих сперматозоїдів, тканин яєчка чи інших біологічних матеріалів пацієнтів забезпечує заклад охорони здоров'я. Таке зберігання на практиці оформлюється цивільно-правовим договором, у якому визначаються умови та строки такого зберігання.

Відповідно до п.п. 7.2. Порядку, заклад охорони здоров'я забезпечує необхідний режим зберігання та використання біоматеріалу на основі рекомендованих і апробованих протоколів виробників живильних середовищ.

Процедура заморожування та розморожування проводиться ембріологом на підставі заяви на розморожування сперми чи іншого біологічного матеріалу, згідно із формою, наведеною в додатку 24 до цього Порядку. На жаль, у даний час в Україні відсутній правовий механізм щодо розпорядження та подальшого посмертного використання кріоконсервованого за життя репродуктивного матеріалу чоловіків.

Отож, чинним законодавством України регулюється тільки можливість здачі, кріоконсервації та зберігання репродуктивного матеріалу чоловіків згідно із Порядком застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 №787. Правового механізму щодо розпорядження та подальшого посмертного використання кріоконсервованого за життя репродуктивного матеріалу чоловіків немає.

Нормативні джерела:

  1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV.
  2. Наказ МОЗ України «Про затвердження «Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013 №787.

Відповідь на питання надав Сергій Антонов, к.ю.н., адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях.