Четвертий тиждень ELSA: Ukrainian Intellectual Property Law Evolution Amid Martial Law
Оксана Кіріяк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Матеріали заходів
20.03.2024

11 березня 2024 року розпочався четвертий тиждень новаторського курсу «Legal English», організований Вищою школою адвокатури НААУ у співпраці з ELSA для всіх зацікавлених у вдосконаленні власного рівня оволодіння фаховою англійською мовою. Цього разу у центрі обговорення опинилися відносини у сфері інтелектуальної власності, з новелами у сфері законодавчого регулювання яких учасників ознайомила кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – Оксана Кіріяк.

 

Упродовж першої зустрічі лектором було окремо наголошено на загальному розумінні та основних складових елементах права інтелектуальної власності, а саме:

1)  Intellectual property (IP) refers to intangible creations of the human intellect, encompassing inventions, literary and artistic works, designs, symbols, names, images, and trade secrets, for which exclusive rights are recognized and protected by law;

2) Ukraine's Intellectual Property division, spanning copyright and industrial property, reflects a robust legal framework fostering innovation, creative expression, and the protection of industrial assets in the dynamic landscape of intellectual property.

Предметом повноцінного аналізу став вплив воєнного стану на законодавче регулювання досліджуваних відносин. The reform of the state intellectual property system was started back in 2016, and the full-scale invasion hastened the process. On April 13, 2022, the Law of Ukraine, titled “On the protection of the personal interests in the field of Intellectual property under the Martial Law in response to the armed aggression of the russian federation against Ukraine”, was enacted. Набрання чинності цим законом призвело до таких наслідків: 

- Intellectual property rights, the term of validity of which expires on the date of the imposition of martial law in Ukraine or during the period of martial law, shall endure until the day following the termination or cancellation of martial law.

- The regulations preventing the expiration of time constraints do not result in the suspension of the validity of certificates or patents that authenticate the acquisition of intellectual property rights. Additionally, the corresponding intellectual property rights persist and are comprehensively exercised by the entities holding those rights, unaffected by the interruption of time limits.

- In addition, individuals and legal entities may submit documents (applications, motions, objections, responses, etc.), the submission of which is required by special laws and other by-laws in the field of intellectual property no later than 90 days from the day following the day after the termination or cancellation of martial law, without payment of fees for renewal, extension or extension of the relevant terms.

 

Розкриваючи зміст фундаментальних основ авторського права, до об’єктиву дослідження поряд із традиційними об’єктами потрапили також і новітні результати креативності, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, мова йде про права особливого роду (sui-generis), зокрема:

 

1) Definition – A non-original object generated by a computer program is an object that differs from existing similar objects and was formed as a result of the operation of a computer program without the direct participation of a natural person in the creation of this object;

2) Description The right of a special kind (sui generis) to a non-original object generated by a computer program arises as a result of the fact of generating this object and begins to operate from the moment of its generation;

3) Duration The term of validity of the right of a special kind (sui generis) to a non-original object generated by a computer program expires after 25 years, calculated from January 1 of the year following the year in which the non-original object was generated.

 

Протягом другої зустрічі основний акцент було зроблено на змісті та підвидах права промислової власності. Розмежовуючи бренди (комерційні найменування) та торгові марки (знаки для товарів і послуг) було зазначено наступні їх відмінності:

 

1. A brand encompasses the overall image, perception, and reputation associated with a product, service, or company. It includes various elements such as the brand name, logo, visual identity, messaging, values, and customer experience. A brand is essentially the intangible essence that consumers associate with a particular offering or organization;

2. A trademark is a specific legal protection granted to symbols, names, phrases, logos, or designs used to identify and distinguish the goods or services of one seller from those of others in the marketplace. It serves as a form of intellectual property protection, granting the trademark owner exclusive rights to use the mark in commerce and prevent others from using similar marks that may cause confusion among consumers.

 

Жваві дискусії у присутніх викликали запропоновані лектором можливості для самостійних спроб охарактеризувати будь-який предмет з власного оточення під кутом зору винаходу, корисної моделі чи промислового зразку.

 

Третього, останнього, дня цього тижня основою заняття стало оприлюднення учасниками власних презентацій, присвячених українським торговим маркам та брендам, а також вітчизняним географічним зазначенням походження товарів чи послуг, що вкотре підкреслило унікальність та неповторність нашого інтелектуального ландшафту. Наприкінці зустрічі всі без винятку присутні були залучені до проведеного в ігровій інтерактивній формі опитування щодо їхніх основних висновків та ключових інсайтів із приводу отриманої інформації про сучасний стан розвитку інтелектуальної власності в Україні.

 

Зареєструватися на онлайн-курс «Contract law». http://tinyurl.com/2s4a5huf

Також нагадуємо про відкриття набору на онлайн-курс «Contract law: Know the Legal English fundamentals». http://tinyurl.com/n78dtzy9