Бюро економічної безпеки України: Довіряти чи ні?
Юрій Рожков, адвокат, член Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів, що діє в складі НААУ
Новини та події
14.01.2022

Бюро економічної безпеки України – продовження славнозвісного «карального органу» чи новий орган, який кардинально змінить уяву про підхід до бізнесу?

Бюро економічної безпеки України – центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Можна припустити, що все ж таки Бюро економічної безпеки України може бути не зовсім самостійним органом виконавчої влади, оскільки може залежати від «настрою» Уряду.

Законодавець наділив Бюро потужними важелями для реалізації політики держави. Таким чином, воно буде виконувати не лише аналітичну функцію, а й правоохоронну, економічну, інформаційну та інші.

На Бюро економічної безпеки України розповсюджуються і норми, які передбачені в Конституції України, міжнародні договори тощо. Роботу Бюро регламентують Кримінальний процесуальний кодекс, Закони України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну службу», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, також застосовуються до Бюро економічної безпеки України та його працівників у частині, що не суперечить його профільному Закону.

Поміж різноманіття понять, які використовуються в діяльності вищевказаного органу виконавчої влади, з’явилося таке поняття, як «Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України». Це постійно діючий колегіальний виборний орган, який утворюється для здійснення громадського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, здійснення інших повноважень, визначених законодавством. Склад Ради громадського контролю становить 15 осіб.

Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України та порядок її формування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Законом передбачені критерії осіб, які не мають права входити до складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, а саме:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;

3) особи, які не мають вищої освіти;

4) близькі особи директора, першого заступника директора, заступників директора, керівників підрозділів центрального апарату, керівників територіальних органів, їхніх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України;

5) особи, у яких у разі включення до складу Ради громадського контролю виникне реальний та/або потенційний конфлікт інтересів.

Як саме буде працювати Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України? Це питання, напевно, найактуальніше питання для суспільства, адже воно скептично ставиться до силових структур.

Функціонал Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України буде полягати у такому: заслуховувати інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Бюро економічної безпеки України; розглядати звіти Бюро економічної безпеки України і затверджувати свій висновок щодо них; організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Бюро економічної безпеки України, заходи з правової освіти населення; обирати зі свого складу представників, які входять до складу конкурсних комісій Бюро економічних розслідувань України (крім конкурсних комісій, що проводять конкурси на посади, відомості про які становлять державну таємницю); обирати зі свого складу представників, які входять до складу дисциплінарної комісії Бюро економічних розслідувань України; здійснювати інші повноваження, передбачені положенням про Раду громадського контрою при Бюро економічної безпеки України.

Структура Бюро економічної безпеки України може включати підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні та інші підрозділи. Відповідно вищевказаний орган буде включати в себе й атестованих співробітників зі своїм органом досудового розслідування, а також і цивільних працівників.

Основними принципами, на підставі яких Бюро економічної безпеки України здійснює свою діяльність, є принцип верховенства права, законності, пріоритетності додержання прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб; оперативності; відкритості та прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України для суспільства та громадського контролю; підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. Для того щоб Бюро економічної безпеки України не стало каральним органом у руках окремих політиків і політичних груп, воно буде додержуватися принципу політичної нейтральності та позапартійності, незалежності від інших, крім державних, інтересів. З метою посилення відповідальності кожного працівника за вчинення певних дій буде діяти принцип персональної відповідальності кожного посадовця. Разом з іншими діятимуть принципи справедливості та неупередженості, єдиноначальності у реалізації повноважень Бюро економічної безпеки України, взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.

Звертаю увагу на те, що навіть люди без досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива обов’язково стажуватимуться в Бюро економічної безпеки України строком від трьох до шести місяців. Тобто кожен має можливість подати документи до Бюро економічної безпеки України, пройти стажування та працювати в складі нової великої державної установи.

Новітнім і цікавим, на мою думку, є те, що під час проходження служби в Бюро економічної безпеки України зі співробітниками можуть проводити психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа. Рішення про таке опитування може прийняти директор Бюро економічної безпеки України.

Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа працівника Бюро економічної безпеки України є доступними виключно директору Бюро економічної безпеки України та підлягають обов’язковому знищенню через сім днів після проведення такого опитування. Виготовляти копії результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа заборонено Законом.

Актуальне питання, яке мені задають дуже часто, це як саме будуть передаватися матеріали кримінальних проваджень, які знаходилися в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, на стадії досудового розслідування?

Відповідь на це питання чітко передбачена в прикінцевих положеннях Закону. Матеріали кримінального провадження, які перебувають в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору у кримінальному провадженні для передання надалі до Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

На останок хочу зазначити, що директор Бюро економічної безпеки України щороку, не пізніше 1 березня, звітує перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.

Отже, новостворений орган, який утворився після ліквідації податкової міліції України, має стати новим, прозорим органом виконавчої влади, який чітко і прозоро реалізує функції держави.