Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
04.04.2022

Адвокати удосконалили знання про правові механізми захисту інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності в умовах воєнного стану

У єдності наша сила, разом до перемоги!
Слава Україні!🇺🇦

Вебінар на тему “Права інтелектуальної власності в умовах воєнного стану” відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ 01 квітня 2022 р., що об’єднав участю близько 1500 адвокатів з усіх регіонів України.
Лектором виступив Николай Потоцкий, радник «Дубинський & Ошарова», д.ю.н., адвокат, патентний повірений, голова Комітету з інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ.
 
Згідно з програмою вебінару Микола Потоцький розкрив учасникам ключові положення права інтелектуальної власності, особливості його реалізації і захисту під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.
 
Лектором приділено увагу суб’єктам, державним органам та їх повноваженням у сфері інтелектуальної власності, особливостям дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану, реєстраційним процедурам набуття прав інтелектуальної власності, питанням продовження (подовження) та поновлення строків в умовах воєнного стану.
 
Один з тематичних блоків доповіді був присвячений чинності прав інтелектуальної власності в умовах воєнного стану, розпорядженню ними, практичним аспектам судового захисту під час війни, а також огляду тематичних законопроєктів, винесених на парламентський розгляд.
 
Здійснюючи огляд правового підґрунтя регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності в умовах воєнного стану лектором відмічено важливість врахування таких як:
– Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
– Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»
– Закон України «Про правовий режим воєнного стану»
– Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».
 
Характеризуючи зміни в структурі державної системи правової охорони інтелектуальної власності Микола Потоцький детально зупинився на правовому статусі та функціях Національного органу інтелектуальної власності.
 
Як роз’яснено лектором, відповідно до розпорядження КМУ від 13 жовтня 2020 р. № 1267-р, Укрпатент з 15 жовтня 2020 року виконує функції щодо:
• приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них (промислова власність);
• приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, що стосуються прав авторів на твори, здійснення їх реєстрації;
• здійснення державної реєстрації та видача охоронних документів • видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
• визнання прав на промисловий зразок винаходи і корисні моделі недійсними повністю або частково;
• опублікування офіційних відомостей про ОПІВу бюлетені;
• ведення державних реєстрів; надання витягів та виписок;
• ведення Бази даних заявок на торговельні марки;
• здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав; • здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
• ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
• інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності;
• здійснення функції “Національного відомства” та “Відомства”, передбачених Гаазьким і Женевським актами до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків; • здійснення функції “Національного відомства”, передбачені Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;
• здійснення функції “відомства, що отримує”, “Міжнародного пошукового органу” та “Органу міжнародної попередньої експертизи” відповідно до Договору про патентну кооперацію.
 
З 15 жовтня 2020 року колегіальними органами Укрпатенту є:
• Апеляційна палата з розгляду заперечень проти рішень щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні;
• Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг;
• Атестаційна комісія з проведення атестації осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);
• Апеляційна комісія з розгляду скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
 
Предметом обговорення під час вебінару стали:
• Об’єкти бренд-права (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення);
• Об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
• Нетрадиційні об’єкти (КНВ, комерційні таємниці, раціоналізаторські пропозиції);
• Об’єкти авторського права та суміжних прав (літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення)
 
Микола Потоцький під час виступу наголосив, що строки для права інтелектуальної власності є ключовою категорією, оскільки з їх дотриманням обумовлено набуття прав, їх чинність, та можливість понести значні фінансові втрати.
Зміст терміну «Строки, пов’язані з охороною права інтелектуальної власності» в широкому сенсі охоплює строки, які застосовує законодавець у різних правовідносинах ІВ, а саме: • набуття прав; • розпоряджання правами; • чинність прав; • адміністративні та судові відносини захисту прав.
Глибокому аналізу під час лекції було піддано види строків:
• Продовжувані (подовжувальні)
• Продовжувані та відновлювальні
• Непродовжувані та невідновлювальні.
Лектор навів приклади кожного з видів строків, роз’яснив визначену законом процедуру продовження строку, а також прокоментував наслідки пропуску непродовжуваних та невідновлюваних строків.
 
Дискусійними під час вебінару стали умови продовження (подовження, відновлення) строків, що встановлені національними правовими актами України та практика Національного органу інтелектуальної власності (в подальшому — НОІВ) щодо застосування законодавства стосовно перебігу строків.
 
Микола Потоцький поділився з учасниками корисною інформацією про те, що станом на 31 березня 2022 року НОІВ оприлюднено декілька повідомлень https://ukrpatent.org/uk/articles/vykonannia-povnovazhen-noiv-vs:
• Про організацію виконання повноважень Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення в умовах воєнного стану;
• Про організацію роботи в Укрпатенті стосовно державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, в умовах воєнного стану;
• Про діяльність Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності в умовах воєнного стану;
а також інструкції:
• з підписання документів, що стосуються подання заявки на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір;
• з завантаження документів зі Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту (СІС).
 
Як роз’яснено лектором, повідомлення про організацію виконання повноважень НОІВ у сфері охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, географічні зазначення в умовах воєнного стану, містить розділ «Строки». В цьому розділі НОІВ зазначає, що відновлення прав заявника, власника або іншої заінтересованої особи стосовно заявки або реєстрації у разі недотримання строків відбуватиметься відповідно до національного законодавства та міжнародного законодавства у сфері ІВ за умови подання відповідної заяви.
 
НОІВ посилається на те, що Торгово-промислова палата України (ТПП) засвідчила «форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (лист ТПП від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1)».
 
НОІВ зазначає, що зазначений лист ТПП може застосовуватися до заявників та власників, адреса місця знаходження чи місця проживання яких зазначена на території України, у разі пропущених строків. Разом з тим НОІВ звертає увагу на те, що таке послаблення строків внаслідок форс-мажорних обставин (непереборної сили) не звільняє від виконання самого обов’язку після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
 
В завершення заходу лектором приділено увагу практичним аспектам захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку в умовах воєнного стану, системному аналізу проекту Закону про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану (7228 від 30.03.2022), а також надано відповіді на запитання учасників.
 
Адвокати висловили вдячність лектору за важливі та практично необхідні знання і навички, а також обмінялися між собою теплими словами підтримки, поваги і шани Збройним Силам України і всім воїнам, які боронять нашу землю і захищають народ, а також впевненості в перемогу України у війні.
 
Вища школа адвокатури НААУ висловлює щиру вдячність лектору Миколі Потоцькому та всім адвокатам, які долучилися до участі у вебінарі.
 
Ми продовжуємо проводити заходи з підвищення кваліфікації адвокатів та правопросвітництво в умовах воєнного стану в Україні.