9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
Новини та події
09.12.2023

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

 

9 грудня міжнародна спільнота відзначає День боротьби з корупцією з метою вкотре наголосити на тому, що корупція є небезпечним феноменом, що загрожує розбудові демократичних інститутів, розвитку економіки та залученню інвестицій. 

Складно посперечатися з тим, що сьогодні корупція – складне та викличне соціальне, політичне та економічне явище, яке впливає на всі без виключення країни та завдає шкоди сталому розвитку і принципу верховенства права.

Будучи переконаною в тому, що корупція вже не є локальною проблемою, а перетворилася на транснаціональне явище, яке впливає на суспільства й економіки всіх країн, що зумовлює винятково важливе значення міжнародного співробітництва в галузі запобігання корупції та контролю за нею, 31 жовтня 2003 року Генеральна Асамблея прийняла Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції та звернулася до Генерального секретаря з проханням призначити Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності секретаріатом Конференції держав-учасниць Конвенції (резолюція 58/4). Відтоді 190 сторін взяли на себе антикорупційні зобов’язання за Конвенцією, що свідчить про майже повсюдне визнання важливості належного врядування, підзвітності та політичної прихильності. https://tinyurl.com/4d42adeh 

Серед цілей Конвенції визначено:

 • сприяння вжиттю й посиленню заходів, спрямованих на більш ефективне й дієве запобігання корупції та боротьбу з нею;

 • заохочення, сприяння та підтримка міжнародного співробітництва й технічної допомоги в запобіганні корупції та в боротьбі з нею, зокрема в поверненні активів; 

 • заохочення чесності, відповідальності й належного управління громадськими справами й державним майном. 

У 2023 році ми відзначаємо двадцяту річницю прийняття Конвенції ООН проти корупції та замислюємося над тими позивними змінами, які відбулися завдяки колективним зусиллям, що ґрунтуються на Конвенції. Не менш важливим є аналіз прогалин, які залишаються і потребують уваги для забезпечення подальшого зміцнення цього механізму в наступні роки.

18 жовтня 2006 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції». Цього ж дня Україною також ратифіковано Кримінальну конвенцію про боротьбу  з корупцією (ETS  173), а 16 березня 2005 року – Цивільну  конвенцію  про  боротьбу  з корупцією. І таким чином, наша держава взяла міжнародні зобов’язання та висловила готовність вживати законодавчих та організаційних заходів, співпрацювати з міжнародними інституціями у боротьбі з корупцією.

Боротьба з корупцію, на жаль, залишається складним та актуальним питанням для України та водночас є пріоритетом України на шляху до членства в ЄС.

В умовах воєнного стану запит громадянського суспільства на доброчесне виконання  службовцями  всіх  рівнів  своїх  владних  повноважень,  неупередженість під час прийняття рішень, недопущення  проявів  корупційних  дій  і  належну та своєчасну реакцію  з  боку  держави  на  діяння  кримінального  чи  адміністративного  характеру,  що  кваліфікуються як корупційні, значно зріс і вимагає ще більш рішучих та радикальних заходів для зміцнення довіри суспільства до центральної та місцевої влади. 

У 2013-2022 рр. показники України в Індексі сприйняття корупції (CPI) зросли з 25 до 33 балів і результат 2022 року є найвищим з моменту запуску оновленої методології СРІ.

Європейська комісія у висновку щодо заявок на членство в Європейському Союзі, поданих Україною, Грузією та Республікою Молдова від 17 червня 2022 року зазначила, що Україна досягла значного прогресу на шляху до верховенства права, проте подальша боротьба з корупцією залишається однією з основних вимог суспільства.

8 листопада 2023 року на сайті Європейської Комісії з’явилися Основні висновки Звіту про розширення ЄС щодо України як країни-кандидатки за 2023 рік (повний Звіт складається зі 152 сторінок). У цьому Звіті містяться висновки та щодо боротьби з корупцією https://tinyurl.com/y3u2vbfj. 

Європейська Комісія відзначила, що для забезпечення результативності та сталості антикорупційних зусиль Україна має продовжувати формувати надійну репутацію розслідувань, судових переслідувань та остаточних судових рішень у справах про корупцію на найвищому рівні, включно з арештом та конфіскацією злочинних активів. Слід також продовжувати своєчасне та неухильне виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Необхідно також докласти зусиль для подальшого впорядкування та вдосконалення матеріального та процесуального кримінального законодавства. Щоб впоратися зі зростаючим навантаженням, слід збільшити кількість працівників НАБУ, прокурорів САП та суддів Вищого антикорупційного суду. Крім того, САП має бути додатково захищена від можливого неправомірного втручання шляхом удосконалення процедур відбору керівника САП та її ключових посадових осіб, підвищення її організаційної та процесуальної автономії, а також покращення системи підзвітності https://tinyurl.com/4ee86fpu. 

Основу правового регулювання з питань запобігання корупції становлять такі нормативно-правові акти:

 • Конституція України;

 • Кримінальний кодекс України, Розділ IX «Звільнення від кримінальної відповідальності» Розділ XVII, «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»;

 • Кримінальний процесуальний кодекс України, Глава 19 «Загальні положення досудового розслідування» Розділу III «Досудове розслідування»;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення, Глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»;

 • Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (зі змінами);

 • Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (зі змінами);

 • Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР (зі змінами);

 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (зі змінами);

 • Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 - 2025 роки» від 20 червня 2022 року № 2322-ІХ;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки». 

Детальний перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів доступний за посиланням: https://tinyurl.com/mavs2xtc 

 

Публікації на тему запобігання корупції:

Надія Тарасова Антикорупційний комплаєнс: навіщо включати антикорупційне застереження в контракти? https://tinyurl.com/y694y79a 

НААУ «Поправки Лозового»: проблема не в нормах КПК, а у забезпеченні їх виконання. https://tinyurl.com/yha7ayut 

НААУ Правовий аналіз проєкту постанови КМУ «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. https://tinyurl.com/hcbxnxwf