Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
04.02.2022

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

Цей день на КАЛЕНДАРІ ДИТИНСТВА позначила Олена Юшкевич, адвокат, член команди Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ПРОТИ РАКУ

Щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку (World Cancer Day), який організовується Міжнародним протираковим союзом (UICC) з 2005 року.
Міжнародний день захисту від раку закликає широку громадськість до завдань, що стоять перед світом в боротьбі з онкологічними захворюваннями, що притаманні як розвиненим країнам, так і країнам з нестабільною економікою, заохочує небайдужих політиків і організацій-членів UICC ставитися до раку, як до одного з політичних пріоритетів.
На жаль, онкологічні захворювання не оминають ані дорослих, ані дітей в жодній країні. Задля забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми, хворих на онкологічні захворювання, державою встановлено гарантований рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей.

Що пропонує держава дітям, хворим на онкологічні захворювання?
Одним із видів державної допомоги сім’ям з дітьми в Україні є допомога на дітей, хворих на онкологічні захворювання.
Державна допомога сім’ям, в яких виховуються неповнолітні діти, за своєю природою є допомогою самій дитині, а не її батькам та особам, що їх замінюють, що цілком відповідає принципу забезпечення найкращих інтересів дитини.

Якими нормативно-правовими актами визначено порядок призначення і виплати державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
1) Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;
2) Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII;
3) постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 № 1751;
4) наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг” від 21.04.2015 № 441.

Хто має право на державну допомогу, на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
1) Громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти;
2) іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. У разі коли міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», застосовуються правила, встановлені договором.
Право на допомогу на дітей, хворих на онкологічні захворювання, мають один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів певних захворювань, станів.

Чи існує перелік онкологічних захворювань, що дає право на одержання державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
Так, він міститься у розділі IV «Онкологічні, онкогематологічні захворювання» постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг» від 27.12.2018 № 1161.

Органи, що призначають і здійснюють виплату (видачу) державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання:
1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання заявника (наприклад, департаменти соціальної політики міських рад). Допомога за місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Органи, що приймають документи, призначають і здійснюють виплату (видачу) державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання:
2) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
3) центри надання адміністративних послуг передають документи протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.

Чи існує інформаційна картка надання адміністративної послуги «Надання державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання»?
Так. Але зазначена адміністративна послуга називається «Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною» (https://bit.ly/3zOz78V), «Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність» можна знайти всю необхідну інформацію для отримання державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання» (https://bit.ly/3GntEs6) тощо.

Документи, необхідні для призначення державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання:
1) заява про призначення допомоги за встановленою формою за посиланням https://bit.ly/3neEE3t, https://bit.ly/3ngbaSz (із заповненим зразком);
2) згода на обробку персональних даних за посиланням https://bit.ly/3K6ATXo;
3) паспорт заявника (сторінки 1, 2, з відомостями про реєстрацією місця проживання), у тому числі у формі ID-картки з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі його наявності);
4) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);
5) довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та мають відмітку в паспорті про відмову від його прийняття);
6) свідоцтво про народження дитини;
7) довідка про захворювання дитини, хвору на онкологічні захворювання, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у встановленими порядку та формою;
8) документ, що підтверджує родинні стосунки в разі різних прізвищ у дітей, хворих на онкологічні захворювання, та їх батьків;
9) рішення суду або виконкому районної в місті ради про призначення опіки над дитиною, хворою на онкологічні захворювання (для опікунів, піклувальників);
10) довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія (для внутрішньо переміщених осіб).

Що робити, якщо особа, яка претендує на призначення державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання, з поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи?
За наявності письмової заяви такої особи збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу.

Терміни розгляду документів для призначення державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання:
1) протягом 10 днів з дня звернення. Зазначені строки звернення щодо призначення державної допомоги сім’ям з дітьми продовжуються на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, та один місяць після дати його завершення;
2) у разі подання заяви в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису про призначення допомоги при народженні дитини така допомога призначається не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання заяви органом соціального захисту населення;
3) про призначення державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання, чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і здійснює такі виплати, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

Способи отримання відповіді за результатами подання документів для призначення державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
Призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Що робити, коли виникають обставини, які призводять до припинення виплати державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
Особи, яким виплачується державна допомога на дітей, хворих на онкологічні захворювання, у разі виникнення таких обставин, зобов’язані у десятиденний строк повідомити про це органи соціального захисту населення.

Коли виплата державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу, припиняється?
1) Якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
2) встановлення такій дитині інвалідності;
3) позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
4) позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
5) скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
6) звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов’язків;
7) смерті дитини;
8) смерті отримувача допомоги.

Коли виплата державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання, призупиняється у разі?
1) Тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;
2) влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
3) нездійснення догляду за хворою дитиною.

Як поновити виплата державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
Виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.

Як і коли призначається виплата державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
1) З дня звернення за її призначенням до органів, що призначають і здійснюють виплату (видачу) державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання;
2) на кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (у 2022 році встановлено для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2100 гривень, з 1 липня – 2201 гривня, з 1 грудня – 2272 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 гривень, з 1 липня – 2744 гривні, з 1 грудня – 2833 гривні);
3) незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

Як і скільки виплачується державна допомога на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
1) Щомісяця за вибором матері (батька, опікуна, піклувальника чи усиновлювача), якій (якому) призначено таку допомогу, через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за місцем проживання або шляхом перерахування коштів на її (його) особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку;
2) шість місяців. Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідка про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

Якщо одержувач державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання, змінив місце проживання?
В такому разі виплата продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання або відбування покарання з місяця звернення.

Які дії органу соціального захисту населення, якщо отримувачем державної допомоги на дітей, хворих на онкологічні захворювання, подано документи із свідомо неправдивими відомостями, не подано відомостей про зміни у складі сім’ї, приховуються обставини, які впливають на призначення і виплату допомоги, було надміру виплачено суми допомоги?
1) Визначення обсягу коштів, які підлягають поверненню, з місяця призначення державної допомоги та встановлення строків їх повернення залежно від матеріального стану сім’ї;
2) повідомлення отримувачу державної допомоги про обсяг коштів, які підлягають поверненню, та строки їх повернення.

На які цілі одержувачі можуть спрямувати матеріальну допомогу на дітей, хворих на онкологічні захворювання?
За потреби та бажання заявників матеріальна допомога може бути використана для вирішення нагальних соціально-побутових питань дітей, хворих на онкологічні захворювання, у тому числі на оплату їх лікувальних та реабілітаційних послуг, оздоровлення дітей у супроводі одного з батьків або законного представника в санаторно-курортному або оздоровчому закладі (у тому числі в дитячому таборі влітку).

Цікаві факти
* У 2016 році, завдяки перемозі у 2016 році проекту “Допомога онкохворим дітям м. Чернігова”, за рахунок коштів Бюджету участі, батьки дітей, що хворіють на онкологічні захворювання м. Чернігова, мали змогу отримати одноразову матеріальну допомогу.
* У 2020 році з метою соціальної підтримки онкохворих дітей, хвороба яких перебуває у стадії ремісії, відповідно до рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради від 13.02.2019 № 59, кожній дитині (крім дітей, які перебувають на повному державному утриманні) коштом міського бюджету через одного з батьків, законного представника онкохворої дитини, хвороба якої перебуває в стадії ремісії, які зареєстровані й проживають у м. Кривому Розі (у тому числі внутрішньо переміщеним особам) і перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад, була надана одноразова матеріальна допомога у розмірі 10000 грн.

Використані матеріали:
1. Всесвітній день боротьби проти раку: https://bit.ly/3poEyrw
2. 4 лютого 2021 року – Всесвітній день боротьби проти раку: https://bit.ly/3JjKERK
3. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII: https://bit.ly/33NTwPg
4. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III: https://bit.ly/3pNHez7
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX: https://bit.ly/3sOrOMV
6. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III: https://bit.ly/32vCvsO
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 № 1751: https://bit.ly/3EAtFHy
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг» від 27.12.2018 № 1161: https://bit.ly/3psPxQL
9. Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг” від 21.04.2015 № 441: https://bit.ly/31P4Jyr
10. Надання державної допомоги сім’ям з дітьми, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям дітьми»: https://bit.ly/3zc1NIw
11. Соціальний захист населення: https://bit.ly/32Lg7eU
12. Де заявнику отримати матеріальну допомогу? https://bit.ly/3HTE7vv
13. Матеріальна допомога для онкохворих дітей: https://bit.ly/3qhNJui
14. Сайт «Прозорий офіс» Шевченківського району м. Харкова: https://bit.ly/3GntEs6
15. Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради «Про затвердження порядку виплати одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю або онкохворим дітям, хвороба яких перебуває в стадії ремісії» від 13.02.2019 № 59: https://bit.ly/3thC5S0
16. Перелік послуг, що надає департамент соціальної політики Житомирської міської ради (п. 62): https://bit.ly/3tlLW9u

Корисні посилання:
1. Конвенція ООН про права дитини: https://bit.ly/3lKdYGS
2. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003
№ 851-IV: https://bit.ly/3qkMNUG
3. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII: https://bit.ly/3eoPRcL
4. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР: https://bit.ly/3Jjo7EU
5. Про державну допомогу сім`ям з дітьми в умовах карантину: https://bit.ly/3qz3jAt

Запрошуємо адвокатів до закритої професійної групи Центр “Адвокат дитини”: https://bit.ly/3JbSmNU