Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
28.09.2022

28 вересня Міжнародний день загального доступу до інформації

HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY

Ініціаторами щодо його проголошення виступила Україна та ще п’ять країн: Аргентина, Канада, Коста-Ріка, Ліберія, Сьєрра-Леоне. Відповідна резолюція була затверджена на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 15 жовтня 2019 року.

Право кожного на свободу пошуку, одержання і поширення інформації будь – якими засобами гарантоване статтею 19 Загальної декларації прав людини. https://bit.ly/3rcqTnl

Статтею 13 Конвенції ООН про права дитини закріплено право дитини вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини. https://bit.ly/3SBLxZQ

Здійснення цього права може зазнавати деяких обмежень, проте ними можуть бути лише ті обмеження, які передбачені законом і необхідні:

а) для поваги прав і репутації інших осіб;

b) для охорони державної безпеки, громадського порядку (order public), або здоров’я, або моралі населення.

Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Закріплене Конституцією України право на інформацію реалізується через систему правових норм, унормованих насамперед, Законами України:

Про принципи інформаційних відносин, практику реалізація права на інформацію, причини відмови у доступі до інформації та оцінку їх правомірності, способи ефективного захисту та судовий підхід до відновлення порушених прав дізнавайтеся на заходах з підвищення кваліфікації у Вищій школі адвокатури НААУ.

 • 29 вересня, 28 жовтня – Вебінар: “Захист персональних даних у сфері охорони здоров’я: інструменти для адвоката”, лектор Ірина Сенюта.

У програмі вебінару:

 1. Нормативний регламент щодо медичних даних.
 2. Дефініція поняття «медична інформація» та її правова суть.
 3. Особливості здійснення права на інформацію про стан здоров’я.
 4. Особливості обробки медичних даних.
 5. Особливості реалізації права на таємницю про стан здоров’я.
 6. Суть свідоцького імунітету.
 7. Фотографування пацієнтів: правові поради.
 8. Новели проєкту ККУ щодо медичних даних.
 9. Адвокатський запит щодо інформації з обмеженим доступом: поради адвокатові для правильного його оформлення.
 10. Національна судова практика та практика ЄСПЛ.
 • 4 жовтня – Вебінар: “Доступ до інформації в умовах воєнного стану для адвокатів та їхніх клієнтів”, лектор Тетяна Олексіюк.

У програмі вебінару:

 1. Відмінності запиту на доступ до публічної інформації, адвокатського запиту та звернення громадян.
 2. Умови та правила обмеження доступу до інформації.
 3. Конфіденційна інформація та випадки, в яких вона може бути поширеною.
 4. Професійні таємниці: адвокатська, медична, банківська та інші.
 5. Наслідки неправомірної відмови в наданні інформації.

Деталі та реєстрація: https://bit.ly/3RnMHae