«2 в 1» або як поєднуються принципи кооперативного навчання (PIES) під час вивчення юридичної англійської мови
Чому навчає нас юридична англійська мова? Відповідь буде максимально простою: "Мові)… Термінам, юридичному жаргону, латинським виразам, спеціальним конструкціям. А ще, можливо, відмінностям між українською правовою системою і правовими системами країн мови, що вивчається, тощо». Однак, на практиці це не завжди так… Обираючи навчання у групах, юристи опановують не лише лексичний матеріал із юридичної англійської мови, але й вчаться позитивно взаємодіяти один з одним, а саме аргументувати свої погляди, дивитися на поставлену проблему під різними кутами зору, а це так важливо в роботі кожного правознавця.
Публікації лекторів
09.08.2020

Чому навчає нас юридична англійська мова? Відповідь буде максимально простою: "Мові)… Термінам, юридичному жаргону, латинським виразам, спеціальним конструкціям. А ще, можливо, відмінностям між українською правовою системою і правовими системами країн мови, що вивчається, тощо». Однак, на практиці це не завжди так… Обираючи навчання у групах, юристи опановують не лише лексичний матеріал із юридичної англійської мови, але й вчаться позитивно взаємодіяти один з одним, а саме аргументувати свої погляди, дивитися на поставлену проблему під різними кутами зору, а це так важливо в роботі кожного правознавця.

Отже, сьогодні поговоримо про вивчення юридичної англійської мови через співпрацю, коли успіх кожного слухача-правознавця досягається лише за умови взаємодії всіх учасників такого заняття чи лекції між собою.

Спочатку теорія

На сучасному етапі розвитку методики викладання різних дисциплін принципи кооперативного навчання широко застосовуються лекторами у своїй практиці.

Стратегії такої кооперації розроблені доктором Сенсером Каганом, який протягом останніх 30 років популяризує кооперативне навчання в США і по всьому світу та має значні досягнення в цьому напрямку.

Вкрай важливою умовою кооперативного навчання – є бажання самих слухачів співпрацювати з колегами в групі та викладачем. Тобто майстерність лектора та позитивний дух кооперації між слухачами під час опанування юридичної англійської мови is a must.

Крім цього, щоб кооперативне навчання спрацювало, викладач створює міні-групи із чотирьох осіб. Такі групи достатньо мобільні для активної участі всіх членів команди. Для чого вони потрібні? Тут відповідь проста, це відбувається не лише для максимально ефективного відпрацювання мовних навичок, але й формування так званої «позитивної взаємозалежності» учасників навчання та для згуртування колективу.

Існують чотири принципи кооперативного навчання, які разом утворюють акронім PIES (з англійської – пироги) із відповідними контрольними запитаннями до них, які допомагають викладачеві критично оцінити наявність чи відсутність цих концептів під час виконання завдань:

  • Позитивна взаємозалежність (positive interdependence). Чи успіх однієї особи призводить до успіху іншої / інших? Чи відчувається потреба в допомозі одне одному під час взаємодії?
  • Індивідуальна підзвітність (individual accountability). Чи затребувані показники кожного та кожної, що доступні публічно?
  • Участь, що передбачає рівність (equal participation). Чи забезпечені шанси для участі кожної та кожного слухача або слухачки?
  • Одночасна взаємодія (simultaneous interaction). Яка частина команди активна одномоментно?

Таким чином, якщо під час навчання викладачеві вдається втілити всі чотири принципи, то саме це і є кооперативне навчання, бо інакше це буде звичайна групова робота із слухачами.

А тепер хутчіш до практики.

Панує думка, що юридична англійська мова – це суха та вкрай сумна дисципліна, опанування якої вимагає значних ресурсів від слухачів. Однак, на заваді такій точці зору стоять сучасні техніки кооперативного навчання (PIES), застосування яких значно полегшує вивчення тонкощів юридичної англійської мови та дає можливість відпрацювати лексичний матеріал через кооперацію всіх учасників процесу навчання.

Наведу декілька прикладів принципів кооперативного навчання (PIES), які сміливо можна застосовувати під час опанування юридичної англійської мови.

Одним із максимально ефективних інструментів співпраці при вивченні термінів юридичної англійської мови – є метод Мережа слів, тобто учасники записують у центрі аркушу або дошки тему, наприклад «Contracts: contract formation», малюють або вклеюють ключові концепти з теми, додають за необхідності зв’язки. Кожен слухач і кожна слухачка обирає інший колір ручки (олівця), щоб можна було оцінити особисті внески і забезпечити участь усіх слухачів в команді.

Іншим, цікавим методом кооперації в групі є Телефон. Хтось із слухачів виходить з приміщення, де проводиться заняття. Викладач тим часом навчає тих, хто залишається в аудиторії, наприклад може прочитати цікавий практичний кейс з використанням юридичної термінології. Відсутня людина повертається і навчається від членів своєї команди, після чого проходить опитування на правильність передачі інформації від групи. Ця техніка не тільки розвиває усне мовлення та аудіювання у слухачів, концентрацію уваги у різних членів команди, а й відпрацьовує навички кооперації у цікавій і веселій формі.

Наступним інструментом ефективної співпраці є метод Командних тверджень. Зокрема, слухачі обмірковують, обговорюють у парах, записують індивідуальні твердження, що дотичні з юридичною англійською мовою, а потім по черзі презентують їх у команді. Згодом разом працюють над спільним командним твердженням, з яким вони готові погодитися більше, ніж із власними. Таким чином, в результаті маємо і опрацьований лексичний матеріал, і відшліфовані навички говоріння англійською мовою на юридичну тематику, і навички роботи в команді.

Ще одним інструментом командної роботи при вивченні юридичної англійської мови є метод Відправ проблему. Члени команди розробляють завдання, які потім передаються іншим командам для розв’язання. Зокрема, можна запропонувати колегам-правознавцям для вирішення різноманітні юридичні кейси, питання-запити від клієнтів, тощо.

Таким чином, завдяки принципам кооперативного навчання (PIES) з одного боку вивчення юридичної англійської мови може бути веселим, цікавим, ефективним та максимально спрощеним, а з іншого – слухачі-правознавці окрім мовних навичок, відшліфовують навички позитивної співпраці з іншими учасниками команди, ведення переговорів, тренують ораторську та акторську майстерності. Тож підхід «два в одному» дає свої помітні результати.)