19 грудня — День адвокатури
Цей день на КАЛЕНДАРІ ДИТИНСТВА позначила Олена Дришлюк, адвокат, медіатор, член команди Центру “Адвокат дитини” ВША НААУ
Новини та події
19.12.2021

День адвокатури — професійне свято, яке щорічно відзначається в Україні 19 грудня.

Свято встановлене Указом Президента України «Про День адвокатури» від 2 грудня 2002 року за № 1121/2002, ураховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в України .

 

Адвокатура України — недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р.https://bit.ly/30LyZde

 

Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.

Адвокатська діяльність — незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

В Україні на сьогодні близько 62 тисяч адвокатів. Зокрема, за інформацією Національної асоціації адвокатів України станом на 1 вересня 2021 року в Єдиному реєстрі адвокатів України зареєстровано 61 802 адвоката, з них – 45 659 реально діючих. https://bit.ly/3J2WDTx

 

Адвокат дитини

Здійснюючи адвокатську діяльність у справах за участі дітей чи стосовно них – Адвокат, перед усім, має приділяти увагу найкращим інтересам дитини.

Сьогодні кожна дитина може вступити в контакт з системою правосуддя в тій чи іншій формі та потребувати ефективного захисту, правової допомоги, соціальних послуг та психологічної підтримки.

Дружньою до дітей є така система правосуддя, яка гарантує повагу та реалізацію прав усіх дітей на найвищому рівні: як дітей у контакті, так і дітей в конфлікті з законом. Правосуддя, дружнє до дітей ґрунтується на принципах верховенства права, недискримінації, гідності, забезпечення найкращих інтересів дитини, участі.

Дитина має право на правову допомогу адвоката в процесі правосуддя на всіх його етапах та у всіх видах проваджень, а також може висловлювати свою думку з усіх питань, які стосуються її особисто чи інтересів сім’ї.

Чинне законодавство України передбачає необхідність вислухати думку дитини при прийнятті рішень що стосуються її життя, а адвокат має сприяти тому, щоб дитина була почутою і її найкращі інтереси враховувались.

Аспект найкращих інтересів дитини відповідно до міжнародних стандартів, українського законодавства, практики Європейського суду з прав людини та національних судів охоплює підходи, за яких:

  • інтерес дитини, як правило — основний критерій захисту прав дітей;
  • необхідність заслуховування думки дітей в ході будь — якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини;
  • застосовується принцип справедливої рівноваги між інтересами батьків і дітей, дотримуючись якої, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків;

Методичні рекомендації «Найкращі інтереси дитини у цивільному провадженні», підготовлені Комітетом з сімейного права НААУ, 2020 р. https://bit.ly/3sdxUpQ

 

Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року ухвалено Керівні принципи щодо правосуддя, дружнього до дітей, спеціально для того, щоб правосуддя завжди було доброзичливим до дітей, незалежно від того, хто вони і що вони зробили. Враховуючи, що друг – це той, хто добре ставиться до вас, хто вам довіряє і якому можна довіряти, хто слухає, що ви говорите і кого ви слухаєте, який вас розуміє і якого ви розумієте. Істинний друг також має мужність сказати вам, коли ви помиляєтесь, і залишається з вами, щоб допомогти виробити рішення. Система правосуддя, дружня до дітей, повинна прагнути копіювати ці ідеали. Детальніше — в Керівних принципах Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, прийнятих Комітетом міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року і пояснювальній записці до них, виданих у програмі Ради Європи «Будуємо Європу для дітей і разом з дітьми», www.coe.int/children, джерело: https://bit.ly/3megtkX

 

Важливо відмітити, що Керівні принципи правосуддя, дружнього до дітей, акцентують увагу на потребі міждисциплінарної підготовки всіх фахівців, які працюють з дітьми і для дітей, з питань прав і потреб дітей різних вікових груп, а також щодо процедур, які адаптовані до них. Багатопрофільний підхід вказує на потребу заохочення тісної співпраці між різними фахівцями для отримання повного розуміння дитини, а також оцінки її правового, психологічного, соціального, емоційного, фізичного та пізнавального стану.

Діти під час судового розгляду повинні мати можливість вдаватися до засобів правового захисту для ефективного здійснення своїх прав. Адвокати, які представляють інтереси дітей, мають бути навчені та обізнані про права дитини та пов'язані з ними питання, отримувати поточну і поглиблену підготовку та бути у змозі спілкуватися з дітьми на їхньому рівні розуміння.

Адвокат дитини після судового розгляду повинен повідомити та пояснити рішення або постанову мовою, адаптованою до рівня розуміння дитини, а також надати інформацію про можливі заходи, які можна здійснити, такі як апеляція або належні механізми розгляду скарг.

Також необхідним для адвоката дитини є наявність повноважень на здійснення всіх заходів, щоб вимагати відшкодування збитків під час або після порушення кримінальної справи, в яких дитина стала жертвою. Заходи та санкції щодо дітей, які знаходяться у конфлікті з законом, повинні завжди конструктивно та індивідуально відповідати вчиненим діям, з урахуванням принципу пропорційності, віку дитини, фізичного та психічного благополуччя й розвитку, а також обставин справи.

Дружнє до дітей правосуддя заохочує низку дій щодо створення,збереження та зміцнення, при необхідності, інформаційних бюро з прав дітей, зокрема, пов'язаних з асоціаціями адвокатів. Актуальним є розгляд питання щодо створення системи спеціалізованих судів і адвокатів для дітей, а також визнається доцільним є забезпечення спеціального навчання та підготовки всіх фахівців, які працюють з дітьми в системі правосуддя, щоб гарантувати й забезпечити належне дотримання прав усіх дітей у всіх видах процедур, пов'язаних з ними або що стосуються їх інтересів.

 

Варто наголосити, що статтею 37 Правил адвокатської етики, https://bit.ly/3J4ZDPB закріплено етичні аспекти відносин адвоката з недієздатним (обмежено, частково дієздатним) клієнтом, за змістом яких недієздатність (обмежена, часткова дієздатність) клієнта, або його фактично знижена здатність адекватно оцінювати дійсність, сама по собі не може бути підставою, що виправдовує невиконання (неналежне виконання) адвокатом своїх професійних обов'язків стосовно такого клієнта.

Якщо через вік, психічне захворювання, інші об'єктивні причини у клієнта знижена можливість приймати виважені рішення, пов'язані зі змістом доручення, адвокат повинен намагатися підтримувати з ним нормальні стосунки, що відповідають вимогам Правил.

Якщо клієнт у встановленому законом порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним) і над ним встановлено опіку (піклування), або якщо клієнт є неповнолітнім, й інтереси клієнта, відповідно, представляє законний представник (або опікун, піклувальник), який свідомо для адвоката діє на шкоду законним інтересам неповнолітнього (підопічного), адвокат повинен:

— відмовитись від прийняття (або, відповідно, продовження виконання) доручення, яке може завдати шкоди інтересам неповнолітнього (підопічного);

— вжити всіх доступних йому заходів для захисту законних інтересів клієнта;

— поставити органи опіки та піклування до відома щодо зазначених дій опікуна (піклувальника) недієздатного (обмежено дієздатного) клієнта або законних представників (опікуна) неповнолітнього.

 

Світові практики та український досвід захисту прав дітей.

Сьогодні в Україні спостерігається відчутний прогрес у ставленні до дітей, посиленні їх соціального та правового захисту, адже територія дитинства охоплює не лише благополуччя дитини у сім’ї чи школі, а й нерідко, – її контакти чи конфлікти з законом, потребу захисту порушених прав чи покладення відповідальності за вчинений проступок.

Про світові практики Дитячого Права, український досвід створення системи захисту прав дітей, спеціалізацію адвокатів дитини можна ознайомитися в тематичному матеріалі на платформі Вищої школи адвокатури НААУ.

 

Публікація Г.Гаро, Л.Гретченко, М.Бабішеної “Child Law в Україні та світі” https://bit.ly/3qdOGmd ;

 

  • Онлайн курс “Адвокат дитини” https://bit.ly/3qctzQT , що включає питання:
  • Застосування міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини в національній судовій практиці.

— Особливості судового розгляду кримінальних проваджень, в яких приймає участь дитина.

— Розгляд справ про адміністративні правопорушення, які стосуються прав дитини.

— Участь адвоката в цивільних справах, що стосуються захисту прав та інтересів дітей.

— Роль органів опіки та піклування у сімейно-правових спорах.

— Висновок органу опіки та піклування як доказ в цивільному спорі стосовно прав та інтересів дитини (теоретичні аспекти, практичне застосування, тактика використання).

— Інститут забезпечення позову в цивільних справах сімейного характеру (новели, можливості, тактика).

— Умови та порядок з’ясування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя.

— Застосування міжнародних стандартів розгляду цивільних справ за участю дітей (правосуддя, дружнє до дітей, включно з практикою ЄСПЛ).

 

Для адвокатів, що мають намір здобути спеціалізацію у сфері дитячого права, пропонується правоосвітній проєкт «Адвокат дитини: від новачка до профі», що складається з базового курсу «Адвокат дитини: основи дружнього до дітей правосуддя» та спеціалізованих тематичних модулів курсу щодо захисту прав дітей у сфері:

  • кримінальних проваджень та адміністративних правопорушень;
  • цивільних та сімейних правовідносин;
  • охорони здоров’я та освіти;
  • трудового права та підприємництва;
  • інтелектуальної власності, а також основ дитячої психології та експертних досліджень.

Розклад заходів на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ https://bit.ly/3Eni5zr