18 вересня - Міжнародний день рівної оплати праці
День прав людини та ліквідації всіх форм дискримінації, включаючи дискримінацію за ознакою статі щодо жінок та дівчат
Новини та події
18.09.2023

Сьогодні, 18 вересня, відзначається Міжнародний день рівної оплати праці.

Запроваджуючи цей день, Генеральна Асамблея ООН у Резолюції 74/142 від 18 грудня 2019 року https://shorturl.at/qwALR ще раз звернула увагу на потребу у постійних зусиллях з боку урядів, організацій та приватних осіб, скерованих на безумовне дотримання принципу надання рівної оплати за працю рівної вартості. Такий підхід є відображенням прихильності Організації Об'єднаних Націй до прав людини та ліквідації всіх форм дискримінації, включаючи дискримінацію за ознакою статі щодо жінок та дівчат.

Слід визнати, що, попри всі зусилля, дискримінація у сфері оплати праці залишається визнаною світовою проблемою. Існує значна кількість професійних сфер, де за ту саме працю, що вимагає однакової кваліфікації та навичок, жінки продовжують отримувати меншу плату ніж чоловіки, і цей гендерний розрив в оплаті праці іноді досягає 25% (причому йдеться у цьому випадку не про так звану «некваліфіковану» працю, а, наприклад, про сектор охорони здоровʼя, де відповідний рівень освіти та кваліфікації презюмується, а сама праця не має яскраво виражених гендерних ознак). В середньому же гендерний розрив в оплаті праці складає близько 20%. Така ситуація є абсолютно неприйнятною для сучасного цивілізованого суспільства.

Гендерну нерівність в оплаті праці важко подолати, адже вона має глибокі історичні корені, підживлюється обмеженим доступом до ресурсів та можливостей, що перешкоджає свободі здійснення прав і фактично створює дискримінаційні умови для жінок та дівчат. Навіть широка світова підтримка концепції рівної оплати праці для чоловіків і жінок виявилася нездатною забезпечити її швидке практичне втілення. Задля постійного збереження фокуса уваги на цій проблемі, досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок та дівчат було визначено ООН у Стратегії «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» як стратегічна ціль N5 “Забезпечення гендерної рівності та розширення прав та можливостей усіх жінок та дівчаток” https://shorturl.at/qJO12

За даними ООН

- Жінки заробляють приблизно 77 центів на кожен долар, зароблений чоловіками за роботу рівної вартості, з ще більшим є цей розрив, коли йдеться про оплату праці жінок, що мають дітей.

- Жінки стикаються з вищим рівнем безробіття порівняно з чоловіками.

- У всьому світі лише 28% жінок, що працюють, мають доступ до оплачуваної декретної відпустки.

- У всьому світі майже 65% осіб старше пенсійного віку без регулярних пенсій - це жінки.

- Порівняно з чоловіками, жінки виконують щонайменше у два з половиною рази більше неоплачуваної домашньої роботи або роботи з догляду за іншими. https://shorturl.at/bnrs9

Корисні посилання:

Міжнародна коаліція за рівну оплату праці https://www.equalpayinternationalcoalition.org/

Матеріали експертів Вищої школи адвокатури НААУ з питань оплати праці:

Переглянута Європейська соціальна хартія: застосування її положень національними судами України (Наталія Кайда) https://shorturl.at/bemG5

Яким чином розкривається зміст заробітної плати у Європейській соціальній хартії (переглянутій)? (Вікторія Поліщук) https://shorturl.at/adwG7

Стягнення заборгованості з виплати заробітної плати в огляді судової практики (Наталія Кайда) https://shorturl.at/guF23

Стягнення середнього заробітку з роботодавця, який на окупованій території (Вікторія Поліщук) https://shorturl.at/grYZ4

Стягнення з директора товариства збитків, завданих шляхом виплати собі заробітної плати в більшому розмірі - КГС ВС https://shorturl.at/ckqTZ

Роботодавець не виплачує аванс: дії працівника (Анастасія Якімова) https://shorturl.at/pyW67

Середній заробіток за час вимушеного прогулу та заробіток за час затримки розрахунку мають різну правову природу (Наталія Кайда) https://shorturl.at/BG023

Аналіз судової практики з питань виплати заробітної плати в умовах воєнного стану (Вікторія Поліщук) https://shorturl.at/bkE01

Якщо підприємство перебуває на окупованій території і зруйновано, то чи є можливість не виплачувати заробітну плату? (Вікторія Поліщук) https://shorturl.at/uyFTZ

Відсутність коштів на виплату заробітної плати в умовах воєнного стану (Вікторія Поліщук) https://shorturl.at/adeB6

Як оплачувати медичним працівникам час перебування в укритті під час повітряної тривоги? (Вікторія Шевченко) https://shorturl.at/cFLMX

Який порядок виплати заробітної плати медичним працівникам в умовах воєнного стану? (Христина Терешко) https://shorturl.at/iELN3

Питання строків під час стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду (Вікторія Поліщук) https://shorturl.at/bcKN5

Зменшення середнього заробітку за час затримки роботодавцем розрахунку при звільненні: практика Верховного Суду (Вікторія Поліщук) https://shorturl.at/tHY47