17 листопада – Міжнародний день студента
Цей день на КАЛЕНДАРІ ДИТИНСТВА позначив Москаленко Сергій, адвокат, член команди Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ
Новини та події
17.11.2022

День студента – свято всіх студентів, яке в Україні відзначають як і в більшості країн світу — 17 листопада, також відоме як Міжнародний день студентів.

Міжнародний день студентів є своєрідним днем солідаризації студентства світу – найбільш небайдужої, мислячої та активної частини суспільства. Саме студентство, молодь, завдяки своїй активній громадянській позиції була і залишається рушієм багатьох змін та однією з головних сил, що протистояла і протистоїть авторитарним і тоталітарним режимам. Такими були й витоки цього свята, яке, цілком можливо, невдовзі стане одним із офіційних днів Організації Об’єднаних Націй.

Міжнародний день студента є офіційною пам’ятною датою ООН, яка щороку відзначається 17 листопада. Сьогодні у багатьох університетах День студента відзначають у інших числах, нівелюючи його первісний зміст. У цьому випадку акцент зазвичай робиться на культурний обмін між студентами з різних раїн, студентських культмасових заходах, спортивних змаганнях тощо.

Перше відзначення. День студента був вперше відзначений 17 листопада 1941 року в Лондоні Міжнародною студентською радою (у якій, на той час, було багато студентів-біженців), що було погоджено із Західними союзниками (частиною Антигітлерівської коаліції). Потім ця традиція була продовжена і наступником Ради – Міжнародним союзом студентів, який разом з Європейською студентською радою та іншими громадськими організаціями пролобіювали визнання цього дня офіційною пам’ятною датою ООН.

Відзначення в Україні. В Україні свято офіційно було впроваджено Президентом Леонідом Кучмою в 1999 році. З того часу українське студентство має свій «професійний» день.

Студентоорієнтоване навчання — підхід до організації освітнього процесу, визначений Законом України «Про фахову передвищу освіту», що передбачає:

 • заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу;
 • створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;
 • побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої освіти;

Правовий захист студентів. Правому статусу студентів присвячений Закон України «Про вищу освіту», статтею 62 якого визначено, студенти мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • право на трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • участь у об’єднаннях громадян;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Молодіжна політика в Україні. Одним із інструментів залучення молоді до реформування держави, безумовно, є молодіжна політика, здійснення якої передбачено Законом України «Про основні засади молодіжної політики». Відповідно до статті 3 зазначеного Закону метою молодіжної політики є створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті.

Основними завданнями молодіжної політики є:

 • створення умов для залучення молоді до громадського, політичного, соціально-економічного, культурного життя суспільства, популяризація ролі та важливості участі молоді у процесі ухвалення рішень;
 • підтримка молоді в реалізації її соціально-економічного потенціалу, у тому числі для вирішення житлових питань, питань професійного розвитку, працевлаштування, задоволення освітніх, медичних, культурних та інших потреб;
 • формування громадянської, національної та культурної ідентичності української молоді;
 • сприяння інституційному розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єднань, молодіжних центрів, посилення їхньої ролі у процесі соціалізації молоді;
 • розвиток молодіжної інфраструктури;
 • розвиток національного та міжнародного молодіжного співробітництва.

Підтримка студентства. Для підтримки студентів в Україні, державою визначено ряд пільг. Призначення і виплата академічних стипендій студентам здійснюється згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (в редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1050).

Важливим кроком підтримки в умовах воєнного стану є затверджений постановою КМУ від 28 жовтня 2022 р. № 1224 Порядок переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Цей Порядок поширюється на такі категорії здобувачів фахової передвищої, вищої освіти (за умови, що вони зараховані для здобуття певного освітнього (освітньо-професійного) ступеня освіти на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, до настання обставин їх віднесення до зазначених категорій, здобувають такий ступінь освіти вперше та не заперечують щодо такого переведення):

перша категорія — діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

друга категорія — особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;

третя категорія — діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;

четверта категорія — особи, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (або перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України) в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

Перелік документів, що підтверджують право на переведення на навчання за державним замовленням відповідно до цього Порядку визначений пунктом 4. Здобувачі освіти із числа осіб, що належать до визначених категорій, звертаються письмово із заявою у довільній формі до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються.

Використані матеріали:

 1. Указ Президента України «Про День студента» від 16 червня 1999 року №659/99. http://bit.ly/3EiFILg
 2. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 року № 1414-IX. http://bit.ly/3V23n9r
 3. Закон України «Про вищу освіту» від 27.10.2022 року № 2438-IX. http://bit.ly/3V23n9r
 4. Закон України “Про фахову передвищу освіту” від 06.06.2019 р.

№ 2745-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р. № 882. http://bit.ly/3EE2oHn
 2. Постанова КМУ від 28.10.2022 р. № 1224 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1224-2022-%D0%BF#n14