10 грудня — ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
Цей День в КАЛЕНДАРІ ДИТИНСТВА позначеною командою Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ
Новини та події
10.12.2021

Гасло Дня: ВІДНОВИТИ КРАЩЕ, СПРАВЕДЛИВІШЕ, ЕКОЛОГІЧНІШЕ.

День прав людини відзначається 10 грудня — саме цього дня в 1948 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини — епохальний документ, в якому були проголошені невід'ємні права, притаманні кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови , релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового чи іншого становища. Декларацію перекладають частіше, ніж будь-який інший документ у світі: її текст існує більш ніж 500 мовами.

Кожна людина, незалежно від будь-якого фактору та будь-якої ознаки має рівні права. Такі права людина має від свого народження та до своєї смерті.

Отже, в рівній ступені всі права людини однакові як для дорослих, так і для дітей.

У фокусі відзначення Дня прав людини – 2021 ООН стала одна із найгостріших та важких тем – тема РІВНОСТІ.

Що ж таке рівність?

Відповідно до статті 1 Загальної декларації прав людини – «Усі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах».

Рівність – це… скорочення нерівності, просування прав людини.

Рівність – це… ділитися владою, багатством та можливостями.

Рівність – це… гідне життя для кожного.

Рівність – це… не залишати нікого позаду.

Рівність – це… спільна участь у прийнятті рішень.

Рівність – це… закінчення цифрової нерівності.

Рівність – це… отримання користі від науки кожним.

Рівність – це… захист кожного від насилля та жорстокості.

Рівність – це… побудова національної стійкості до криз.

Мішель Бачелет, Верховна комісарка ООН з прав людини, у своєму посланні до Дня прав людини – 2021 зазначає, що «два минулі роки, на жаль, продемонстрували нам неприпустимо високу ціну зростаючої нерівності.

Рівність лежить в основі прав людини. Це не означає, що всі мають виглядати, думати та діяти однаково. Якраз навпаки. Це означає, що ми приймаємо наші відмінності і вимагаємо, щоб кожному ставилися без будь-якої дискримінації.

Не має значення, хто ми, кого ми любимо і де ми живемо, у всіх нас є рівні можливості для того, щоб гідно жити та здійснювати свої мрії. Це означає, що від народження в будь-якій точці нашої планети ми маємо рівні права. На життя, здоров'я та освіту. На те щоб висловлювати свою думку без страху. На здорове довкілля.

Всі ми.

Рівність – це емпатія та солідарність. Це розуміння того, що єдиний шлях подальшого розвитку людства полягає у співпраці в ім'я загального блага.

Але нерівність, яка посилилася під час пандемії, відкидає нас назад.

Настав час чинити опір і зупинити нерівність.»

Основне гасло Дня прав людини – 2021 року:

ВІДНОВИТИ КРАЩЕ, СПРАВЕДЛИВІШЕ, ЕКОЛОГІЧНІШЕ.

Що ж треба робити?

 1. Заснована на правах людини економіка може перервати цикли злиднів

Крайня бідність, поширена нерівність та структурна дискримінація є порушеннями прав людини та одними з найбільших труднощів нашого часу. Їхнє ефективне рішення вимагає заходів, заснованих на правах людини, нової політичної прихильності та участі кожного і особливо найбільш постраждалих. Нам потрібен новий суспільний договір, який більш справедливо розподіляє владу, ресурси та можливості та закладає основи для стійкої та заснованої на правах людини економіки.

 1. Будуємо справедливіше суспільство: новий громадський договір

Права людини, включаючи економічні, соціальні та культурні права, а також право на здоров'я та право на безпечне, чисте, здорове та стійке довкілля займають центральне місце у створенні нової, заснованої на правах людини економіки, яка підтримує більш гармонійне, справедливе та стійке суспільство для нинішніх та майбутніх поколінь. Економіка на основі поваги до прав людини повинна стати базою нового суспільного договору.

 1. Рівні можливості для молоді

Одна за одною фінансові кризи та криза в галузі охорони здоров'я мають довгострокові та багатогранні наслідки для мільйонів молодих людей. Якщо не захистити їхні права, у тому числі за рахунок забезпечення гідних робочих місць та соціального захисту, «покоління COVID» ризикує постраждати від негативних наслідків нерівності та злиднів, що посилюються.

 1. Боротьба з нерівністю та несправедливістю у доступі до вакцин

Несправедливість у доступі до вакцин у зв'язку з несправедливим розподілом та надмірним накопиченням запасів вакцин суперечить міжнародним правовим та правозахисним нормам та духу глобальної солідарності. Заклик до загального порядку денного та нового суспільного договору між урядами та їх народом вкрай актуальний для того, щоб повернути довіру та забезпечити гідне життя для всіх.

 1. Сприяння праву на здорове довкілля та кліматичну справедливість

Погіршення стану навколишнього середовища, включаючи зміну клімату, забруднення та виснаження природних ресурсів, має неспіврозмірний вплив на окремих людей, групи та народи, що перебувають у вразливому становищі. Ця дія посилює вже існуючу нерівність і негативно позначається на правах людини нинішніх та майбутніх поколінь. Необхідно вжити термінових заходів для дотримання, захисту та здійснення цього права. Такі заходи мають стати основою нової, заснованої на правах людини економіки, яка забезпечить зелене відновлення після COVID-19 та справедливий перехід.

 1. Попередження конфлікту та нарощування стійкості за рахунок рівності, інклюзії та прав людини

Права людини допомагають боротися зі справжніми причинами конфлікту та кризи, забезпечуючи розгляд скарг, викорінюючи нерівність та ізоляцію та дозволяючи людям брати участь у процесі прийняття рішень, які торкаються їхнього життя. Суспільство, яке захищає та заохочує права людини кожного, є більш стійким та краще підготовлене за рахунок прав людини до раптових криз, таких як пандемії та наслідки кліматичної кризи. Рівність і недискримінація є ключем до запобігання: забезпечення всіх прав людини для всіх людей дає кожному можливість отримати захист від порушень; але, коли певні особи чи групи схильні до ізоляції або зіштовхуються з дискримінацією, нерівність призводить до циклів конфлікту та кризи.

Команда Центру «Адвокат дитини» запрошує усіх до маленького флеш-мобу на честь Дня прав людини! Треба лише дати собі та суспільству невеликі, але надважливі три обіцянки…

ДАЙ ТРИ ПРОСТІ ОБІЦЯНКИ:

 1. Я дотримуватимуся ваших прав незалежно від того, хто ви. Я захищатиму ваші права, навіть якщо не згоден з вами.
 2. Коли когось позбавляють прав людини, під загрозою опиняються права кожного, тому я боротимуся!
 3. Я не мовчатиму. Я діятиму. Я скористаюсь своїми правами, щоб захистити ваші.

ВСІ ЛЮДИ. ВСІ РІВНІ.

#StandUp4HumanRights #Equality #HumanRightsDay

 

Корисні посилання:

 1. Загальна декларація прав людини: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ukr.pdf
 2. День прав людини ООН: https://www.un.org/ru/observances/human-rights-day
 3. Виступ Верховної комісарки ООН з прав людини: https://trello.com/1/cards/61a8a72209473e0aa9af4d83/attachments/61a8a857f4e3cd232af4269e/download/HC_video_statement_Human_Rights_Day_RU.pdf
 4. Ресурс «Борись за права»: https://www.standup4humanrights.org/ru/index.html
 5. Ресурс «День прав людини – 2021»: https://www.standup4humanrights.org/HumanRightsDay2021/ru/