Anti-corruption compliance in agreements (contracts)
Вебінари
Про курс

1. Compliance as a tool to protect the owner's assets.

2. Anti-corruption legislation.

3. United Kingdom Bribery Act (UK BA).

4. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA).

5. How to protect the owner's assets from corruption.

6. Anti-corruption processes/regulations.

7. Anti-corruption clause.

8. Corruption scandals with state-owned companies.

9. Questions for discussion.

 

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС В ДОГОВОРАХ (КОНТРАКТАХ)

1. Комплаенс як інструмент захисту активів власника.

2. Антикорупційне законодавство.

3. Закон Сполученого Королівства про боротьбу з хабарництвом (UKBA).

4. Закон США про корупцію за кордоном 1977 року (FCPA).

5. Як захистити активи власника від корупційних посягань.

6. Антикорупційні процеси /нормативні акти.

7. Антикорупційне застереження.

8. Корупційні скандали з  компаніями з державною часткою.

9. Питання для обговорення.

 

Серія вебінарів за напрямком Legal English проводиться англійською мовою.

Лекторами виступають члени Центру правничої лінгвістики ВША НААУ.

 

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Вебінари