Аналітичний огляд ключових справ, розглянутих ЄСПЛ у 2019-2020 рр
Офлайн
Про курс
 1. Юрисдикцію держав (стаття 1 Конвенції).
 2. Прийнятність (статті 34 та 35 Конвенції).
 3. Вичерпання національних засобів юридичного захисту (стаття 9 §1 Конвенції).
 4. Право на життя (стаття 2 Конвенції).
 5. Заборона катування та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання (стаття 3 Конвенції).
 6. Право на справедливе слухання в цивільному судочинстві (пункт 1 16 статті 6 Конвенції).
 7. Справедливість провадження.
 8. Презумпція невинуватості (пункт 2 статті 6 Конвенції).
 9. Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції (стаття 8 Конвенції).
 10. Свобода вираження поглядів (стаття 10 Конвенції).
 11. Право на ефективний засіб юридичного захисту (стаття 13 Конвенції).
 12. Заборона дискримінації (стаття 14 Конвенції).
 13. Стаття 14 у поєднанні зі статтею 2 Конвенції.
 14. Стаття 14 у поєднанні зі статтею 8 Конвенції.
 15. Заборона колективного вислання іноземців (стаття 4 Протоколу 37 No 4 до Конвенції).
Лектори курсу
Офлайн