Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Право інтелектуальної власності

Захист права інтелектуальної власності в Україні (6 залікових балів)

2 279
грн

Хто викладає:
Потоцький Микола

Як довго: 1 день (з 9:00 до 18:00)
Записатись
«Курс «Захист права інтелектуальної власності в Україні» є актуальним передусім через те, що враховує положення Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також оновлене процесуальне законодавство України. Відтак, він буде корисним, як для тих хто тривалий час практикує у сфері інтелектуальної власності, так і для тих хто лише відкриває для себе цю унікальну сферу юриспруденції. »
Орлюк Олена Павлівна
д. ю. н., професор, академік НАПрН України, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
Курс створено на підставі

теоретичного та практичного досвіду, набутого під час здійснення представництва інтересів у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, діяльності адвоката та патентного повіреного, законопроектної роботи,   роботи у науково-консультативних радах, викладання низки курсів у Київському інституті інтелектуальної власності і права НУ «Одеська юридична академія». Програма курсу відзначається практичною спрямованістю, завдяки чому слухачі на прикладах діяльності Апеляційної палати Мінекономрозвитку та судової практики набудуть практичні знання з питань охорони і захисту права інтелектуальної власності.

Після успішного завершення курсу ви зможете:
 • встановлювати вид порушення права;
 • визначати відповідальність за порушення прав;
 • встановлювати категорію спору;
 • оцінювати перспективи захисту прав;
 • визначити підвідомчість/підсудність справи;
 • формувати доказову базу, підготовлювати заяву про забезпечення доказів/позову;
 • правильно визначити підстави визнання недійсними (дострокового припинення) прав;
 • формувати інформаційні запити для отримання інформації з Державних реєстрів охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, інформаційних баз даних та довідково-інформаційних систем;
 • враховувати особливості права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), комерційні (фірмові) найменування, промислові зразки, винаходи і корисні моделі, об’єкти авторського права;
 • застосовувати адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності, складати заперечення та заяви до Апеляційної палати Мінекономрозвитку, оскаржувати їх, складати заяви до Державної фіскальної служби України.
Причини відвідати цей курс

Практична спрямованість курсу

Програма курсу відзначається практичною спрямованістю, завдяки чому слухачі на прикладах діяльності Апеляційної палати Мінекономрозвитку та судової практики, набудуть практичні знання з питань охорони і захисту права інтелектуальної власності і зможуть реалізувати всі здобуті навички на практиці. А також слухачі отримають 12 залікових балів після проходження курсу!

Враховано неузгодженість законодавства України у цій сфері

Курс розроблено з рахуванням неузгодженості законодавства України у цій сфері (Угода про асоціацію, Цивільне та Господарське право, спеціальні закони та підзаконні акти), завдяки чому слухачі набудуть системні знання, які дозволять їм застосовувати правильну норму законодавства до спірних правовідносин.

Не потрібно мати спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності

Курс розраховано для слухачів, які не мають спеціальної освіти у сфері інтелектуальної власності та охоплює ключові теми, надасть знання щодо алгоритму захисту прав у цій сфері.

Ви отримаєте всі інформаційні матеріали

Програма курсу містить інформаційні матеріали: перелік основних нормативно-правових актів, узагальнення практики застосування законодавства судовими органами, відомості про державну систему правової охорони інтелектуальної власності, рекомендовану літературу, посилання на інформаційні ресурси. Завдяки цьому, слухач отримає звід інформаційних джерел у сфері інтелектуальної власності.

Новітні знання у сфері інтелектуальної власності

Курс розроблено з урахуванням реформи державного управління у цій сфері, положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, проекту Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№ 6232). Отже слухачі отримають новітні знання у сфері інтелектуальної власності.

«Програма курсу дає слухачам базові та системні знання про сферу інтелектуальної власності: загальнотеоретичні положення про інтелектуальну власність, державну систему її правової охорони, набуття та охорону прав на відповідні об’єкти, а також основні положення про захист цих прав у судовому та адміністративному порядках. Також, програма курсу містить інформаційні та довідкові матеріали. Зазначене дає підстави для висновку про те, що запропонований курс може стати у нагоді усім хто цікавиться питаннями захисту прав інтелектуальної власності. »
Кодинець Анатолій Олександрович
д. ю. н., доцент, адвокат, патентний повірений, доцент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ви отримаєте знання про:
 • об’єкт права інтелектуальної власності;
 • суб’єкт, якому належать права, що підлягають захисту;
 • межі (обсяг правової охорони) та чинність (часова/територіальна) відповідних прав;
 • складання процедурних документів (адвокатський запит, запит на отримання публічної інформації, запит про надання інформаційних послуг)
 • встановлення виду порушення права;
 • визначення відповідальності за порушення прав;
 • встановлення категорії спору;
 • оцінку перспективи захисту прав;
 • як правильно визначити підстави визнання недійсними (дострокове припинення) прав;
 • забезпечення виконання рішення суду;
 • як правильно визначити підстави визнання недійсними (дострокове припинення) прав тощо;
 • захист права інтелектуальної власності в судовому порядку, альтернативні порядки захисту прав інтелектуальної власності, які передбачені законом.
Як оплатити курс?

Реєструєтесь
на захід

Оплачуєте
банківською карткою, у терміналі Приватбанку

Вам на пошту
надходить QR-код

Скануєте
QR-код на реєстраціі

Отримуєте
на пошту посилання для проходження тестування по завершенню курсу

Отримуєте
повідомлення про нарахування баллів

Для кого розроблено цей курс?
 • адвокатів
 • помічників адвокатів
 • юристів, діяльність яких пов’язана із сферою інтелектуальної власності
 • державних та приватних виконавців
Ви отримаєте наступні матеріали:

стислий конспект лекцій

тестові завдання
з правильними відповідями

практичні завдання
з правильними відповідями

презентації