Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
ABC

Базові навички медіатора в практиці правника та адвоката

Ціна для
ранніх пташок

8 999
грн
9 999 грн

Хто викладає:
Зубачова Анна
Кричина Анжела
Стадник Світлана

Коли та Де:
  • 14.04.2022 09:30 - 15.05.2022 18:30, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 6-й поверх
48 залікових балів
Записатись зараз!
Ціна дійсна за умови оплати до 14.04.2022 09:30
«В рамках року АВС у ВША НААУ»
Програма курсу:

РІК АВС В ВИЩІЙ ШКОЛІ АДВОКАТУРИ

Базові навички медіатора в практиці правника та адвоката

Курс складається з 2 модулів  по 4 дні (поєднання офлайн та онлайн форматів)

Модуль І 14.04.2022-17.04.2022

Модуль 2 12.05.2022-15.05.2022

Тренери: Анна Зубачова, Анжела Кричина, Світлана Стадник.

Модуль І  (поєднання офлайн та онлайн форматів) 

ДЕНЬ 1

09.30-10.00 Вступ, знайомство. Синхронізація знань учасників.
10.00-10.30 Тема: Інститут медіації, тенденції його розвитку. Переваги, відмінності процедури медіації від інших видів та методів врегулювання спорів (переговори, арбітраж, суд).

10.30-11.30 Тема: Аналіз конфлікту в медіації. Стадії ескалації, методи та особливості роботи медіатора на різних стадіях конфлікту.

11.30-11.45 Кава-пауза

11.45-12:15 Продовження теми: Аналіз конфлікту в медіації. Стадії ескалації, методи та особливості роботи медіатора на різних стадіях конфлікту.

12.15-14.00 Тема: Процес медіації. (повторення). Принципи, стадії та формат проведення медіації, медіабельність конфлікту.

14.00-15.00 Обід

15.00-15.30 Тема: Візуалізація в медіації. Екограма.

15.30-16.00 Тема: Етап підготовки до медіації. Аналіз медіабельності, визначення кола учасників, дизайну процесу.

16.00-16.45 Тема: Етап відкриття. Мета та завдання етапу. Визначення основних тем для обговорення. Демонстрація вступного слова

16.30-16.45 Кава-пауза

16.45-18.15 Тема: Етап відкриття. Вправа: практика вступного слова. Вправа: збір тем.

18.15-18.30 Дебриф. Підсумки дня.

ДЕНЬ 2 

9.30- 11.30 Тема: Етап дослідження інтересів. Види інтересів. За змістом (трикутник), направленістю, суб’єктом.

Дослідження інтересів, способи їх виявлення та відпрацювання. Розмежування інтересів від позицій сторін. Дослідження інтересів конфліктуючих сторін: техніки і методи ведення процедури.

11.30-11.45 Кава-пауза

11.45-13.15 Тема: Питання як інструмент медіатора. Класифікація питань в медіації, їх мета. Застосування різних видів запитань у відповідності до етапів медіації.

13.15-14.15 Обід

14.15-15.15 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом. 1
15:15-16:15 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом. 2

16.15-16.30 Кава-пауза

16.30-17.30 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом. 3

17.30-18.00 Дебриф. Підсумки дня.

18.00-18.30 Правила роботи в онлайн форматі навчання наступні 2 дні

ДЕНЬ 3 ОНЛАЙН ФОРМАТ (ZOOM)

9.30-11.00 Огляд попереднього блоку. Тема: Активне слухання як інструмент медіатора: Резюмування. Перефразування. Переформулювання. Рапорт.

11.00-11.20 Кава-пауза

11.20-12.10 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 1
12.10-13.00 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 2

13.00-13.20 Кава-пауза

13.20-14:10 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 3

14:10-14:30 Дебриф.

 

ДЕНЬ 4 ОНЛАЙН ФОРМАТ (ZOOM)

9.30- 10.30 Тема: Етап пошуку рішень та торгів. Пошук варіантів рішень (брейншторм) з урахуванням можливих ризиків та альтернатив.

10.30-10:50 Кава-пауза

10:50-11.40 Відпрацювання практичних навичок за кейс-методом, учасник 1
11:40-12:30 Відпрацювання практичних навичок за кейс-методом, учасник 2

12.30-12:50 Кава пауза

12:50-13:40 Відпрацювання практичних навичок за кейс-методом, учасник 3
13:40-13:50 Дебриф
13.50-14.20 Тема: Етап укладання угоди. Способи закріплення домовленостей їх засади. Види угод, їх оформлення та виконання.

14.20-14.30 Підсумки модулю.

 

Модуль ІІ (24 години, з яких 16 годин офлайн та 8 годин онлайн ZOOM)

ДЕНЬ 1 ОНЛАЙН ФОРМАТ (ZOOM)

9.30-10:40 Тема: Емоційна компетентність медіатора. Основні техніки роботи з емоціями (власними та сторін) в процесі медіації. Рапорт. Віддзеркалення. Техніки відновлення нейтральності медіатора.

10:40-11:00 Кава-пауза

11.00-11:45 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 1
11:45-12:30 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник  2

12:30-12:50 Кава-пауза

13.15-14:00 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 3

14:00-14:15 Дебриф

14:15-15:00 Тема: Складові процесу спілкування. Комунікативні бар‘єри, помилки сприйняття, стереотипи мислення. 
Психологічні механізми сприйняття та розуміння.

ДЕНЬ 2 ОНЛАЙН ФОРМАТ (ZOOM)
Тема: Психологія безконфліктного спілкування. Метод “я-повідомлень”.

11.00-11.20 Кава-пауза

11.20-12.05 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 1

12.05-12.50 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 2
12.50-13.10 Кава-пауза

13.15-13.55 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 3

13.55-14.10 Дебриф

14.10-14.30 Тема: Екологія емоційного стану медіатора. Методи самодіагностики і саморегуляції медіатора. Профілактика
емоційного вигорання. Міжколегіальні способи підтримки медіатора: Інтервізія, супервізія.

ДЕНЬ 3 (ОФЛАЙН м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 6-й поверх) 

9.30- 11.15 Огляд попереднього блоку.

Тема: Картографія конфлікта як інструмент медіатора: Аналіз конфлікту за методом картографії. Аналіз кейсів на медіабельність.

Тема: Робота з цифрами в медіації.

Візуалізація та обговорення фінансових питань в медіації.

11.15-11.30 Кава-пауза

11.30-12.45 Тема: Робота з альтернативами в медіації. Оптимальні межі угоди (BАТNА, WАТNА, ZOPA). Перехід від фази досліджень до фази торгів. SMART.

12:45-13:30 Тема: Робота з дисбалансом сил. 

Тема: Особливості проведення медіації в онлайн форматі. Переваги та обмеження

13.30-14.30 Обід

14.30-15:30 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 1

15.30-16:30 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 2

16.30-16.45 Кава-пауза

16.45-17:45 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 3

17:45-18:15 Тема: Якості та ролі медіатора на всіх етапах процесу медіації. Трикутник компетенцій медіатора.

Робота зі змістом, процесом та відносинами. Підсумки дня. Відповіді на питання учасників.

18:15-18:30 Дебриф

ДЕНЬ 4 

9.30-11.15 Огляд попереднього дня. Тема: Робота з опором сторін на всіх етапах медіації. Види та прояви опору, техніки роботи з ним. Практична вправа

11.15-11.30 Кава-пауза

11.30-12:15 Тема: Юридичне закріплення результатів медіації. Документообіг. Супровід
сторін адвокатом в процедурі медіації. Ролі адвоката в залежності від етапу медіації.

12.15-13.35 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 1

13.35-14.35 Обід

14.35-15.55 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 2

15.55-16.10 Кава-пауза

16.10-17.30 Відпрацювання практичних навичок за кейсметодом, учасник 3
17.30-18.00 Дебриф.

18.00-18.30 Підсумки тренінгу. Видача сертифікатів.

Мета даного тренінгу поєднати надання учасникам теоретичних знань і забезпечити можливість отримати досвід участі у практичних вправах. Обговорення результатів практичних вправ під час надання тренерами зворотного зв’язку забезпечить формування у учасників системи навичок та вміння їх ефективного використання на практиці.

В даному курсі тренерами використовуються сучасні технології навчання: лекції, відеопрезентації, навчальні відеоролики, модерація, Brainstorming, практичні вправи, кейсметод, персональний коучинг, зворотній зв’язок.

Між модулями та по закінченню тренінгу можлива інтервізійна та супервізійна підтримка учасників.

 

Як оплатити курс?

Реєструєтесь
на захід

Оплачуєте
банківською карткою, у терміналі Приватбанку

Вам на пошту
надходить QR-код

Скануєте
QR-код на реєстраціі

Отримуєте
на пошту посилання для проходження тестування по завершенню курсу

Отримуєте
повідомлення про нарахування баллів