Онлайн-трансляція: Дводенний навчальний курс «Дитина у медичних правовідносинах»
Офлайн
Про курс

Навчальний курс «Дитина у медичних правовідносинах» є спільним проектом Вищої школи адвокатури НААУ, Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ та Комітету з сімейного права НААУ.

Програма дводенного навчального курсу:

ДЕНЬ ПЕРШИЙ (9.00 – 18.00)

 • 9.00 – 10.00 год.
  Вступ до курсу. Дитина – суб’єкт медичних правовідносин. Знайомство з учасниками. Очікування. (Ганна Гаро)
 • 10.00 – 11.00 год.
  Тема 1. Особливості правосуб’єктності у медичних правовідносинах за участі дитини. (Лариса Гретченко)
  Медичні правовідносини. Поняття і види суб’єктів медичних правовідносин.
  Особливості правового статусу дитини- пацієнта, законних представників та членів сім’ї.
  Умови правомірності згоди пацієнта на медичне втручання чи відмови від такого.
  Медичні працівники та їх правовий статус.
  Правосуб’єктність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають медичні послуги.
 • 11.00 – 11.15 перерва (кава — брейк)
 • 11.15 – 13.00 год. Тема 2. Реалізація прав дитини в медичних закладах: проблеми та способи їх врегулювання. (Лариса Гретченко)
  Найкращі інтереси дитини у сфері охорони здоров’я.
  Медичне обслуговування дітей за програмою державних медичних гарантій та проблемні аспекти платності медичної допомоги.
  Дитина як учасник договору про надання медичних послуг: на що звернути увагу?
  Окремі питання стаціонарного лікування дитини та освітній процес в закладах охорони здоров’я.
  Недискримінація дітей за станом здоров’я.
 • 13.00- 14.00 год. – обід
 • 14.00 — 15.45 год. Тема 3. Практичні аспекти захисту персональних даних дитини та збереження медичної таємниці (Вікторія Валах)
  Поняття персональних даних за чинним законодавством України. Персональні дані дитини.
  Суб’єкти збереження персональних даних дитини-пацієнта.
  Особливості обробки персональних даних дитини-пацієнта.
  Складові інформації щодо дитини, які складають медичну таємницю.
  Суб’єкти збереження медичної таємниці щодо дитини
  Правомірне розголошення медичної таємниці щодо дитини.
  Відповідальність за неправомірне розголошення персональних даних та медичної таємниці щодо дитини. Практика ЄСПЛ.
 • 15.45 – 16.00 перерва (кава — брейк)
 • 16.00 – 18.00 год. Тема 4. Щеплення дитини: право вибору чи обов’язок? Взаємопов’язаність з правом на освіту. (Вікторія Валах)
  4.1. Вакцинація як один з методів профілактики інфекційних хвороб дитини.
  4.2.Права та обов’язки дитини, її законних представників при проведенні профілактичних щеплень.
  4.3. Поствакцинальні ускладнення.
  Законність обмеження деяких прав невакцинованої дитини.
  Практика України та ЄСПЛ щодо профілактичних щеплень.

ДЕНЬ ДРУГИЙ (9.00 – 18.00)

 • 9.00 – 11.00 год.
  Тема 1. Захист прав дитини до та під час її народження. (Юлія Савелова)
  Правовий режим ембріона людини.
  1.2. Захист ненародженої дитини: селекція статі та генетичні дослідження.
  Правове регулювання акушерсько – гінекологічної допомоги.
  Баланс прав матері та батька до народження дитини.
  Охорона здоров'я матері та дитини під час її народження.
  Практика ЄСПЛ та національних судів щодо захисту прав дитини до та під час її народження
 • 11.00 – 11.15 перерва (кава — брейк)
 • 11.15 – 13.00 год. Тема 2. Механізми захисту прав дитини у сфері охорони здоров’я. (Лариса Гретченко)
  Дефекти надання медичної допомоги: лікарська помилка, казус, професійне правопорушення.
  Відповідальність у медичних правовідносинах: дисциплінарна, цивільно – правова, кримінальна.
  Самозахист прав пацієнта за договором та законом.
  Адміністративний захист: звернення до органів охорони здоров’я та служб, що здійснюють контроль за додержанням конституційних прав дитини.
  Медіація та інші альтернативні (позасудові) способи врегулювання конфліктів у медичній сфері.
  Судовий захист права на охорону здоров’я дитини.
 • 13.00- 14.00 год. — обід
 • 14.00 – 15.45 год. Тема 3. Особливості роботи адвоката у медичних справах щодо захисту прав дитини у суді. (Тетяна Водоп’ян )
  3.1. Процесуальні особливості статусу учасників медичних правовідносин у кримінальному провадженні, цивільному та адміністративному процесі.
  3.2. Кримінально – правова характеристика окремих складів злочинів у сфері медичної діяльності.
  3.3. Доказування в медичних справах .
  3.4. Роль експертної оцінки у медичних спорах. Судово – медична експертиза.
 • 15.45 – 16.00 год. перерва (кава — брейк)
 • 16.00 – 17.00 год. Тема 4. Практичні аспекти відшкодування шкоди, завданої дитині у сфері медичної допомоги (Тетяна Водоп’ян) 4.1. Моральна та матеріальна шкода, особливості визначення та підтвердження розміру. Суб’єкти відповідальності за завдану шкоду. Право регресної вимоги. 4.3. Тематична судова практика щодо відшкодування шкоди у медичних правовідносинах.
 • 17.00 – 18.00 год. Тема 5. Здоров’язбереження дитини – пріоритет у медичних, сімейних та освітніх правовідносинах. (Лариса Гретченко)
  5.1. Взаємопов’язаність медичних правовідносин за участі дитини з сімейними та у сфері освіти.
  5.2. Здоров’я дитини як об’єкт захисту: актуальні питання судової практики.

 

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Офлайн