Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
14.05.2020

Звільнення та невиплата заробітної плати: чи може роботодавець використати форс-мажор на свою користь?

Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор На сьогодні все більше новин починає з’являтися, що карантин – це форс-мажор і для трудових відносин. Відповідно це означає, що можна звільняти працівників та не виплачувати заборгованість із заробітної плати? Звільнення працівників На своєму офіційному веб-порталі Держпраці заявляє, що […]

Вікторія Поліщук,
адвокат, голова Комітету з трудового права НААУ,
член Комітету з питань медіації НААУ,  медіатор

На сьогодні все більше новин починає з’являтися, що карантин – це форс-мажор і для трудових відносин. Відповідно це означає, що можна звільняти працівників та не виплачувати заборгованість із заробітної плати?

Звільнення працівників

На своєму офіційному веб-порталі Держпраці заявляє, що до них надходять численні звернення стосовно правомірності звільнення працівників під час карантину.  Підстави припинення трудового договору визначені у статті 36 Кодексу законів про працю України: угода сторін; закінчення строку дії трудового договору; призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи та посада; переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці тощо. У свою чергу, як визначено статтею 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», карантин – це адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Тож, враховуючи викладене, запровадження карантину не є підставою для звільнення працівника.  Разом з тим, якщо роботодавець і працівник дійшли спільної згоди щодо припинення трудового договору під час карантину, то дії роботодавця є цілком законними. Якщо ж мова йде про примус працівника написати заяву про звільнення з роботи, то незалежно від наявності чи відсутності карантину в Україні у працівника є право звернутися до суду з позовом про поновлення на роботі та стягненням заробітної плати, а також звернутися до правоохоронних органів з повідомленням про порушення його прав у порядку ст.172 Кримінального кодексу України.

Форс-мажорні обставини можуть дозволити не виплачувати заборгованість із заробітної плати

Статтею 117 Кодексу законів про працю України передбачено, що підставою відповідальності власника за затримку розрахунку при звільненні є склад правопорушення, який включає два юридичних факти: порушення власником строку розрахунку при звільненні та вина власника. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, відповідно, ніби, і можуть виключати відповідальність власника за затримку розрахунку при звільненні у строки, визначені статтею 116 КЗпП України.

Що про це говорить судова практика?

05 травня 2020 року Верховний Суд розглянув справу № 243/9677/17 за позовом працівника до Акціонерного товариства «ДТЕК Донецькі електромережі» щодо стягнення на користь працівника заборгованості, компенсації за невикористану відпустку та середній заробіток за час вимушеного прогулу у зв`язку із затримкою видачі трудової книжки.  На що Верховний Суд зазначив наступне: якщо у трудових відносинах між працівником та роботодавцем існують обставини, які роботодавець не міг передбачити чи відвернути, та у період існування яких роботодавець об`єктивно, з незалежних від нього причин був позбавлений можливості виконати зобов’язання передбачені умовами договору (контракту, угоди тощо), у тому числі щодо своїх працівників, то вимоги працівника про стягнення заборгованості із заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку задоволенню не підлягають.

Схожих за своїм змістом висновків дійшов Верховний Суд у постановах: від 28 березня 2019 року у справі № 243/9539/17, від 24 жовтня 2019 року у справі № 243/9532/17, від 21 грудня 2019 року у справі № 243/10489/17-ц та Верховний Суд України у постановах: від 11 листопада 2015 року у справі № 6-2159цс15, від 23 березня 2016 року у справі № 6-364цс16, від 11 травня 2016 року, у справі № 6-383цс15, від 25 травня 2016 року у справі № 6-948цс16.

Тож, настання обставин непереборної сили свідчить про відсутність вини роботодавця у затримці виплат працівнику належних при звільненні сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП України.