Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
02.09.2020

Теоретико-правовий аналіз застосування медіації в господарських спорах в Україні та Узбекистані

Вікторія Поліщук, адвокат, Голова Комітету з трудового права, член Комітету з питань медіації, член Комітету з питань гендерної політики, що діють у складі НААУ, медіатор Медіація – це спосіб врегулювання спору за участю третьої нейтральної сторони, яка зацікавлена лише в тому, щоб сторони вирішили свій спір з максимально вигідним для них результатом і самостійно прийняли […]

Вікторія Поліщук,
адвокат, Голова Комітету з трудового права, член Комітету з питань медіації,
член Комітету з питань гендерної політики, що діють у складі НААУ, медіатор

Медіація – це спосіб врегулювання спору за участю третьої нейтральної сторони, яка зацікавлена лише в тому, щоб сторони вирішили свій спір з максимально вигідним для них результатом і самостійно прийняли рішення. Ефективність застосування медіації і популяризації цього напрямку вирішення спорів в країні багато в чому залежить від законодавчої бази та підтримки держави. Кожна країна у світі має свій унікальний шлях розвитку медіації і, як стверджує медіатор із Узбекистану Шерзодбек Масадіков, використання різних способів вирішення спорів досить часто переплітається з культурою та релігією країни [1].

Узбекистан у цьому плані не є виключенням. З давніх давен в Узбекистані голова громади Аксакал відігравав важливу роль у примиренні сторін. Вказана традиція примирення продовжується і зараз місцевими радами, які мають назву «махалли». До повноважень махалли відносять врегулювання спорів між сусідами, а також спори про розлучення [1]. За словами дослідника із Узбекистану Максуда Каракетова, до складу махалли входять голова та декілька громадян.

Члени махалли діють як посередники у спорі, рекомендуючи конфліктуючим сторонам різні рішення [2]. Як стверджує Шерзодбек Масадіков, ці історичні механізми врегулювання спорів з часом були закладені в основу Цивільного та Господарського процесуальних кодексів [3]. У подальшому з метою реалізації політичних та соціальних реформ в Узбекистані, Президентом було поставлено завдання розробити закон про медіацію, в якому мали були задіяні зацікавлені сторони: Міністерство юстиції, Верховний Суд, Вищий господарських суд, Генеральна прокуратура та Торгово – промислова палата Узбекистану [3]. 03 липня 2018 року в Узбекистані було прийнято Закон «Про медіацію», який набув чинності 01 січня 2019 року і створив правову основу для функціонування медіації в Узбекистані [1].

Вказаний Закон застосовується до цивільних, господарських, індивідуальних трудових та сімейних спорів (стаття 3) [4]. Медіація в Узбекистані здійснюється на підставі принципів, які закріплені у статті 5 Закону «Про медіацію». До яких належать конфіденційність, добровільність, співпраця та рівні права сторін, незалежність та неупередженість медіатора [4]. Діяльність медіатора в Узбекистані може здійснюватися на професійній та непрофесійній основі [4].

Непрофесійний медіатор надає свої послуги на безкоштовній основі, але може стягувати витрати, які пов’язані з процесом медіації. У свою чергу, професійний медіатор – це особа, яка проходить спеціалізований курс підготовки медіаторів у кількості 144 години. Після проходження навчання здійснюється реєстрація професійного медіатора у Реєстрі медіаторів, який ведеться Міністерством юстиції [1].

Особливістю здійснення медіації в законодавстві Узбекистану – це те, що у разі використання процесу медіації, то позовна давність припиняється. Окрім того, Закон «Про медіацію» встановлює часові обмеження для здійснення медіації у кількості 30 днів з можливістю продовження цього періоду на додаткові 30 днів за згодою сторін. Разом з тим, продовження цього строку є неможливим, якщо медіація проводиться вже на етапі виконання судових рішень. При цьому, процес медіації не повинен перевищувати 15 днів [4]. За результатами проведення процедури медіації укладається письмовий договір про медіацію, який виконується сторонами добровільно у порядку та строки, передбаченому у цьому ж Договорі [4].

В Україні наразі ще не прийнято законодавство про медіацію. Однак, медіація застосовується в господарських спорах. На розгляді Комітету Верховної Ради з питань правової політики знаходяться два законопроєкти «Про медіацію» – № 3504 від 19.05.2020 р. [6] і № 3504 -1 від 04.06.2020 р. [7], які визначають правові основи і порядок проведення медіації в Україні. 17.06.2020 р. на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики вказані законопроєкти включено до законотворчої діяльності. Однак, обидва законопроєкти наразі потребують подальшого доопрацювання, яке неможливе без залучення кваліфікованих кадрів, спеціалістів, експертів, адвокатів та медіаторів. Під час опрацювання проєктів Законів про медіацію українському суспільство варто також врахувати практику Узбекистану щодо призупинення позовної давності, а також щодо часових обмежень у питаннях здійснення медіації та специфіки проведення медіації вже на етапі виконання судових рішень. Медіація в Узбекистані не є новим для культури врегулювання спорів у цій країні. Однак, як показують дослідження, Закон Узбекистану «Про медіацію» спрямований на широке використання медіації громадськістю та розвиток медіації при судах, що є важливим і для українського суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Sherzodbek Masadikov. Mediation i n Uzbekistan [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/ 02/10/mediation-in-uzbekistan/?doing_wp_cron=1592337019.5260710716- 247558593750
2. Maksud Karaketov. Creating an appropriate model of Courtconnected mediation for Uzbekistan [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://nagoya.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=18848&item_no=1&attribute_id=17&file_no=1
3. Anvar Aslanov and Sherzodbek Masadikov. Mediation developments in Uzbekistan [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://weinsteininternational.org/uzbekistan/uzbekistan-bio/
4. Law of the Republic of Uzbekistan on mediation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.lex.uz/docs/4407205
5. Reference Guide. Mediation and dialogue in the OSCE
6. Проєкт Закону «Про медіацію» № 3504 від 19.05.2020 р.
7. Проєкт Закону «Про медіацію» № 3504 -1 від 04.06.2020 р.