Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
10.07.2020

Щотижневі правові новини у сфері праці

Спільний проєкт Вищої школи адвокатури НААУ та Комітету НААУ з трудового права. Матеріал підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету НААУ з трудового права, член Комітету НААУ з питань медіації, медіатор. 1. Стажування без оформлення трудових відносин – це порушення 08 липня 2020 року Управління Держпраці у Рівненській області здійснили інформаційні відвідування суб’єктів господарювання у сфері […]

Спільний проєкт Вищої школи адвокатури НААУ та Комітету НААУ з трудового права. Матеріал підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету НААУ з трудового права, член Комітету НААУ з питань медіації, медіатор.

1. Стажування без оформлення трудових відносин – це порушення

08 липня 2020 року Управління Держпраці у Рівненській області здійснили інформаційні відвідування суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, що працюють в ТРЦ «Злата Плаза». Як з’ясувалося під час попереднього моніторингу, в «Злата Плазі» знову набула популярності така неофіційна форма зайнятості як стажування. Зокрема, інспектори зафіксували 13 осіб, що «стажуються» без оформлення трудових відносин.  Правовий порядок регулювання питання стажування є наступний.

Стажування передбачається для осіб, який мають офіційний статус безробітного (професійне навчання працівників на виробництві, на тому чи іншому підприємстві, після закінчення якого, підприємство зобов’язується працевлаштувати такого працівника), та для студентів. Студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”, освітньо-професійним ступенем “фаховий молодший бакалавр”, освітнім ступенем “молодший бакалавр”, “бакалавр”, “магістр” та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій. Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору затверджує Кабінет Міністрів України. Із вказаною типовою формою можна ознайомитися за лінком https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20-2013-%D0%BF

Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки. Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства, установи, організації, який має стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менш як три роки.
У разі коли в період стажування особа, зазначена у частині першій цієї статті, виконує професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Робота керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, організації, установи, може оплачуватися підприємством, організацією, установою за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5 відсотків суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи. Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти разом з роботодавцями сприяють студентам і учням у доступі до інформації про можливість стажування. Управління Держпраці нагадує: стажування без оформлення трудових відносин є порушенням трудового законодавства і тягне за собою штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат – 47 230 гривень. Із новиною про інформаційні відвідування суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, що працюють в ТРЦ «Злата Плаза», можна ознайомитися за лінком http://dsp.gov.ua/rivnenshchyna-robotodavtsiam-nahadaly-shcho-stazhuvannia-bez-oformlennia-trudovykh-vidnosyn-tse-porushennia/

2. Знання з питань охорони працівників перевіряють дистанційно

07 липня 2020 року Комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила дистанційно знання працівників з міста Кам’янець-Подільський, які виконують роботи на висоті.
Дистанційне спеціальне навчання з питань охорони праці відбулося на базі Регіонального навчально-методичного центру державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці». 24 годинний курс навчання стосувався насамперед вимог охорони праці під час виконання робіт на висоті, створення безпечних умов праці на робочому місці, впровадження низки заходів щодо безпечного виконання робіт на висоті.

Під час перевірки знань найбільше питань було до вимог до працівників, які допускаються до виконання робіт на висоті, основних небезпечних виробничих факторів, нарядів-допусків для виконання робіт підвищеної небезпеки, цільових інструктажів. Також – щодо засобів колективного та індивідуального захисту, інструментів, пристроїв, засобів підмощування, що використовуються під час виконання робіт на висоті; вимог безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, лебідок, автомобільних драбин, колисок, підйомників, пересувних механізованих помостів тощо.

Детальніше про новину за лінком http://dsp.gov.ua/khmelnychchyna-dystantsiino-pereviryly-znannia-z-pytan-okhorony-pratsivnykiv-iaki-vykonuiut-roboty-na-vysoti/

3. Продовжується розгляд проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок) № 2681 від 27.12.2019 р.Проєкт Закону включено до порядку денного за № 626-ІХ від 20.05.2020 р.

Пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», що передбачають:

— створення контрольних комісій, що є виборним органом з особливим статусом та мають широке коло повноважень;
— ліквідацію дублюючих функцій професійних спілок на кшталт пенсійного забезпечення;
— ліквідація непритаманних профспілці функцій щодо «перевірки роботи закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування»;
— виключення отримання профспілками банківської інформації.
Детальніше із текстом проєкту Закону можна ознайомитися за лінком: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67792

4. Зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» № 3817 від 09.07.2020 р.
Ініціатором законопроєкту є Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України.
Детальніше із текстом проєкту Закону можна ознайомитися за лінком http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69414

5. Зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» щодо стимулювання створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва № 3812 від 08.07.2020 р.

Законопроєктом пропонується ввести категорію стажування на суб’єктах малого підприємництва, що наразі відсутня на рівні законодавчих актів, та закріплена лише в підзаконному нормативно-правовому акті відомчого характеру.  Щодо механізмів спрощення – запропоновано:

— ввести можливість оформлення на стажування осіб на підставі внутрішнього наказу такого роботодавця, без необхідності подання повідомлення до контролюючих органів на підставі вимоги, встановленої частиною 3 статті 24 КЗпП;
— звільнити від обов’язку сплати ЄСВ за найманих осіб на період стажування;
— звільнити від обов’язку внесення запису до трудової книжки особи, що проходить стажування;
— введено обов’язок для роботодавця – в разі успішного закінчення стажування офіційно працевлаштувати особу, що пройшла стажування, в разі неуспішного проходження стажування – видати довідку з обґрунтуванням підстав для відмови у працевлаштуванні.

Наразі поняття стажування застосовується в Законі України «Про зайнятість населення» (надалі – Законі), лише стосовно молоді, що проходить стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта (ст. 29 Закону). Водночас поняття стажування застосовується по відношенню до офіційно зареєстрованих безробітних, що проходять стажування, зокрема і на замовлення роботодавців та згадується лише в Наказі Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» від 31.05.2013 № 318/655. По відношенню до всіх інших осіб має застосовуватись категорія «випробування», що згідно положень Кодексу законів про працю (надалі – КЗпП), має проводитись з оформленням трудового договору та відповідного запису у трудовій книжці.

Детальніше із текстом проєкту Закону можна ознайомитися за лінком http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69405